YouVersion

แอพพระคัมภีร์ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีโฆษณาและไม่มีการซื้อในแอป รับแอป

ไขว่คว้าสันติสุข

ไขว่คว้าสันติสุข

Tearfund แสวงหาการทรงนำของพระเจ้าในวิธีการเป็นกระบอกเสียงแห่งสันติภาพ การฟื้นฟูความสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก การศึกษาพระคัมภีร์ 7 วันนี้มีการปฏิบัติในทุกวันเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคุณเองและเพื่ออธิษฐานเผื่อโลกที่เราอาศัยอยู่ โดยใช้พระปัญญาอันล้ำค่าจากสุภาษิตแอฟริกันเพื่อช่วยให้เราค้นพบสันติสุขที่แท้จริงของพระเจ้า

เราขอขอบคุณ Tearfund สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: http://www.tearfund.org/yv
About The Publisher