ไขว่คว้าสันติสุข

ไขว่คว้าสันติสุข

7 วัน

Tearfund แสวงหาการทรงนำของพระเจ้าในวิธีการเป็นกระบอกเสียงแห่งสันติภาพ การฟื้นฟูความสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก การศึกษาพระคัมภีร์ 7 วันนี้มีการปฏิบัติในทุกวันเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคุณเองและเพื่ออธิษฐานเผื่อโลกที่เราอาศัยอยู่ โดยใช้พระปัญญาอันล้ำค่าจากสุภาษิตแอฟริกันเพื่อช่วยให้เราค้นพบสันติสุขที่แท้จริงของพระเจ้า

เราขอขอบคุณ Tearfund สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: http://www.tearfund.org/yv
เกี่ยวกับสำนักพิมพ์

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา