เหนื่อยล้า

เหนื่อยล้า

3 วัน

“หัวใจของเราเหนื่อยล้าจนกว่าจะได้หยุดพักในพระองค์” พวกเราหลายคนไม่เคยรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าในแบบที่ออกัสตินได้อธิบายด้วยประโยคที่โด่งดังนี้มาก่อน แต่อะไรคือทางออกของการขาดการหยุดพักที่แท้จริง? ตามที่แผนการอ่านสามวันนี้จะแสดงให้เห็น วิธีการแก้ปัญหาบางส่วนนั้นอยู่ในการมองดูที่หลักปฏิบัติโบราณของวันสะบาโตผ่านมุมมองที่แตกต่างออกไป—ผ่านมุมมองของ “พระองค์”—พระเยซู—แหล่งแห่งสันติสุขอันเป็นที่สุดของเรา

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Jordan Raynor สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: http://www.jordanraynor.com/restless/

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว