ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ: เฝ้าเดี่ยวไปกับ จอห์น ไพเพอร์

ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ: เฝ้าเดี่ยวไปกับ จอห์น ไพเพอร์

7 วัน

7 บทอ่านสำหรับเฝ้าเดี่ยวเรื่องพระวิญญาณบริสุทธ์จาก จอห์น ไพเพอร์

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ จอห์น ไพเพอร์ และ Desiring God สำหรับเเผนการเฝ้าเดี่ยวนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูได้ที่: http://www.desiringgod.org/

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 250000 คนที่อ่านจบแล้ว