พระเยซู: ธงแห่งชัยชนะของเรา

พระเยซู: ธงแห่งชัยชนะของเรา

7 วัน

เมื่อเราเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ เราเฉลิมฉลองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ผ่านความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู พระองค์ทรงเอาชนะพลังแห่งบาปและหลุมศพ ตลอดจนผลกระทบข้างเคียงทั้งหมด และพระองค์ทรงเลือกที่จะแบ่งปันชัยชนะนั้นกับเรา ในสัปดาห์อีสเตอร์นี้ มาดำดิ่งสู่ฐานที่มั่นที่พระองค์ทรงครอบครอง ใคร่ครวญถึงการต่อสู้ที่พระองค์ทรงต่อสู้เพื่อเรา และสรรเสริญพระองค์ในฐานะธงแห่งชัยชนะของเรา

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Church of the Highlands สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.churchofthehighlands.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว