ได้รับพระพร

ได้รับพระพร

7 วัน

คุณจะดำเนินชีวิตที่ได้รับพระพรได้อย่างไร? ผมเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนนั้นรอคอย และแสวงหาคำตอบนี้ ท่ามกลางความหลากหลายที่เต็มไปด้วยสีสันของบุคคลในพระคัมภีร์ มีบุคคลหนึ่งที่ผมชื่นชมอย่างยิ่ง ชื่อของเขาไม่ได้ถูกบันทึกไว้ แต่เขาดำเนินชีวิตตามหลักการพระคัมภีร์ วีรบุรุษในพระคัมภีร์ของผม คือ บุคคลผู้ชอบธรรมที่ถูกบรรยายถึงในสดุดี 112

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณไบรอัน ฮูสตัน และฮิลล์ซองที่ได้เตรียมแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: http://BrianCHouston.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 250000 คนที่อ่านจบแล้ว