ការ​និយាយ​ដើម​

ការ​និយាយ​ដើម​

7 ថ្ងៃ

ពាក្យ​សំដី​ដែល​យើង​ប្រើប្រាស់​មាន​អំណាចយ៉ាង​សម្បើម សំរាប់​កសាង និង សំរាប់​បំផ្លាញ ជាពិសេសការ​និយាយដើមដែល​ប្រៀប​ដូច​ជា​ពិស​យ៉ាង​សាហាវ។ តើអ្នក​ចង់​អោយ​ពាក្យ​សំដី​របស់​អ្នក​មាន​តួនាទី​យ៉ាង​ដូចម្ដេច? សំរាប់​នាំ​អោយ​មាន​ជីវិត ឬ សំរាប់​បំផ្លាញ​ជីវិត​អ្នក​ដទៃ? គំរោងការ​រយៈពេល​ 7 ថ្ងៃនេះ ​នឹង​ជួយ​លោក​អ្នក​អោយ​ស្វែង​យល់​ថា​តើព្រះ​ជាម្ចាស់ ទ្រង់​យក​ចិត្តទុក​ដាក់​និង​មាន​​ភាព​ម៉ឺង​ម៉ាត់​យ៉ាង​ណាចំពោះ​អ្វី​ដែល​ចេញ​ពី​មាត់របស់​យើង។ សូមស្ងៀម​ស្ងាត់​ ​និង ស្ដាប់​នូវ​អ្វី​ដែល​ទ្រង់​ចង់មាន​ព្រះបន្ទូល។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 250000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​