អានព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយកម្មវិធីព្រះគម្ពីរ

យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅជាមួយអ្នកគ្រប់ទីកន្លែង ដោយទាញយកកម្មវិធីព្រះគម្ពីរ ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ស្តាប់ព្រះគម្ពីរជាសំឡេង បង្កើតសំណូមពរអធិស្ឋាន សិក្សាជាមួយមិត្តភក្ដិ និងមានមុខងារជាច្រើនទៀត—ដោយទាំងអស់នេះ សុទ្ធតែឥតគិតថ្លៃ។ ជ្រើសរើសជំនាន់បកប្រែព្រះគម្ពីរ ដែលមានជាង 2400 ក្នុងភាសាជាង 1600 ដាក់ទៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទ ឬថេប្លេតរបស់អ្នក។

ទាញយក​ កម្មវិធីព្រះគម្ពីរ ឥឡូវនេះ

ឥតគិតថ្លៃ 100%។ គ្មានផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការជាវ ដែលមិនធ្លាប់មាន។

googleiosamazon
ទាញយកកម្មវិធីទាញយកកម្មវិធី

ស្កេន QR Code ជាមួយឧបករណ៍ទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នក ដើម្បីទាញយក កម្មវិធីព្រះគម្ពីរ។

មុខងារនៅលើឧបករណ៍ចល័ត
googleappamazon

ភ្ជាប់ជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះជាប្រចាំថ្ងៃ។

ចូលរួមក្នុងសហគមន៍ទូទាំងសកលលោក ដោយមានមនុស្សជាង ៥០០ លាននាក់៖

ខ្ញុំ​តែង​តែ​មាន​ព្រះបន្ទូលជានិច្ច។

ខ្ញុំ​បាន​កត់​ចំណាំ​នូវ​អត្ថបទ​ដែល​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ​ថែម​ទាំង​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ​តាមគម្រោងអាន​ព្រះគម្ពីរ។

ពិតជាល្អនិងចង់ណែនាំឱ្យប្រើណាស់

ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​ពីរបៀប​ដែល​ខ្ញុំអាច​ភ្ជាប់​ជាមួយ​មិត្ត​របស់ខ្ញុំ ហើយគម្រោងអាន​ព្រះ​គម្ពីរពិតជាឡូយ​មែន។ កម្មវិធី​នេះ ​ជួយ​ខ្ញុំ​ឱ្យនៅបន្ត​អាន​ជាប់លាប់ ដោយព្រោះ​វា​មានប្រព័ន្ធជួយ​រំឭក​ពី​គម្រោង​អាន។ វា​ក៏ផ្ដល់ឱ្យខ្ញុំនូវរបៀបមួយ ដើម្បីឱ្យខ្ញុំអាចចូលកាន់តែជិតស្និទ្ធចំពោះព្រះជាម្ចាស់។ ​ចូរអ្នកដោ​នឡូដ​​ ហើយ​អានវាជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅ!

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដ៏​អស្ចារ្យ

កម្ម​វិធី​ល្អ​មែន​ទែន​ ដោយវាមានជម្រើសច្រើន សម្រាប់ឱ្យយើងអាចជ្រើសរើស... អត្ថបទព្រះគម្ពីរជាសំឡេង ក៏ល្អអស្ចារ្យ ហើយងាយស្រួល ដើម្បីឱ្យយើងងាយយល់ដែរ។

វាល្អ​ណាស់។ ហើយតែង​តែប្រសើរជានិច្ច!

មាន​ការ​បក​ប្រែ​ច្រើន​ភាសា ហើយ​អាច​ទាញ​យក​មក​អាន​នៅ​ក្រៅ​បណ្ដាញ។ មាន​មុខ​ងារ​មាន​ប្រយោជន៍ ដូចជា​មាន​សមត្ថ​ភាព​បង្កើត​កំណត់​ត្រា និង​កំណត់ចំណាំ។

កម្មវិធីព្រះគម្ពីរ​ដ៏​ល្អជាង​គេ!

ខ្ញុំស្រឡាញ់ក្នុងការដែលមានព្រះគម្ពីរច្រើនជំនាន់បកប្រែ និងមានខគម្ពីរជាប្រចាំថ្ងៃ អត្ថបទអានជាប្រចាំថ្ងៃ គម្រោងអាននានា និងមានជាសហគមន៍។ អរគុណសម្រាប់កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃនេះ។ :)

មានច្រើនជំនាន់បកប្រែនិងអាចអានពេលអត់មានអ៊ីនធឺណេត!

ល្អខ្លាំងណាស់! ព្រោះមានព្រះគម្ពីរច្រើនជំនាន់ ហើយខ្ញុំអាចទាញយកព្រះគម្ពីរច្រើនផ្សេងគ្នា សម្រាប់អាន ទោះមិនមានអ៊ីនធឺណេតក្ដី។ ខ្ញុំក៏អាចស្ដាប់នៅលើកម្មវិធីនេះទៀត។

កម្មវិធីល្អមែនទែន!

ជួយខ្ញុំឱ្យអានព្រះគម្ពីរច្រើនបន្ថែមជាងមុន។ ខ្ញុំចូលចិត្តមុខងារស្វែងរក និងការចែករំលែក ហើយមានរបៀបចែករំលែកយ៉ាងច្រើនទៀត។ ហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្ត ការអានជាសំឡេងក្នុងជំនាន់បកប្រែនានា។

កម្មវិធីល្អមែនទែន!

នេះជាធនធានដ៏ល្អសម្រាប់ការសិក្សាដែលមានការបកប្រែយ៉ាងច្រើន។ វាក៏ងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់ព្រះគម្ពីរពេលអ្នកកំពុងបើកបរដែរ។

កម្មវិធីព្រះគម្ពីរដ៏ល្អបំផុត!

នេះជាកម្មវិធីព្រះគម្ពីរដ៏ល្អបំផុត! មានភាសាជាច្រើននៅលើពិភពលោក ហើយមានច្រើនជំនាន់បកប្រែ សម្រាប់ពេលមានឬអត់មានអ៊ីនធឺណេត ដើម្បីប្រើប្រាស់។ ក៏មានការអត្ថបទស្មឹងស្មាធិ៍នឹងព្រះ សម្រាប់រាល់អ្វីៗដែលអ្នកអាចគិតដល់។ អ្នកអាចភ្ជាប់ទៅកាន់អ្នកដទៃ ហើយជាពិសេសរៀនពីព្រះជាម្ចាស់ និងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ។

ស្ដាប់ព្រះគម្ពីរជាសំឡេងយ៉ាងច្រើនជំនាន់បកប្រែ ដោយរួមមាន៖

YouVersion ប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យ (cookies) ដើម្បីកំណត់បទពិសោធន៍តម្រូវសម្រាប់អ្នក។ ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ នោះអ្នកយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំ ដូចបានពណ៌នានៅក្នុង គោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន របស់យើងខ្ញុំ