YouVersion ច្បាប់​ជាឯក​ជន


មើល​ពី​ក្ដី​សង្ខេប

នេះ​ជា​សេចក្ដី​សង្ខេប​អំពី​ក្ដី​រំពឹង​ដែល​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​គោល​ការណ៍​ជា​ឯក​ជន និង​លក្ខខណ្ឌ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ដែល​បញ្ជាក់​ពី​ផលិត​ផល​និង​សេវាកម្ម​ស្តង់​ដារ​របស់​ YouVersion៖

បង្កើត​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​ផ្ទាល់​របស់​អ្នក

ពេល​អ្នក​បង្កើត​គណនី​ YouVersion មួយ ឬ​ប្រើប្រាស់​នូវ​កម្មវិធី​ណា​មួយ​របស់​យើង​ ឬ​គេហ៍ទំព័យើង នោះ​ព័ត៌មាន​ដែល​យើង​ប្រមូល​មក​គឺ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​ការប្រើ​ប្រាស់​ព្រះ​គម្ពីរ​ក្នុង​គោល​បំណង​ជាក់លាក់​ផ្ទាល់​ខ្លួន។

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក។

គោល​នយោ​បាយ​ភាពជាឯកជនបង្ហាញ​ច្បាស់​អំពី​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​យើង​ប្រមូល​ពី​សកម្មភាពរបស់អ្នក និងរបៀបដែលយើងប្រើព័ត៌មាននោះដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍ YouVersion របស់អ្នក។ យើង​មិន​ចែក​រំលែក​ទិន្នន័យ​ដែល​អាច​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ជា​លក្ខណៈ​ឯកជន​របស់​អ្នក​ជា​មួយ​អ្នក​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ភាគី​ទី​បី​ឬ​បណ្តាញ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឡើយ។

ភាព​ជា​ឯក​ជន​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ការពារ

នៅ​ពេល​អ្នក​ឃើញ​ស្ថិតិ​ដែល​យើង​ចែក​រំលែក​ហើយ​អបអរសាទរ​អំពី​ការ​ចូល​រួម​ព្រះគម្ពីរ​នៅ​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក​ យើង​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​ការវិភាគ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​របៀប​ការពារ​ភាព​ឯក​ជន​របស់​អ្នក។ នៅ​ពេល​ដែល​ព័ត៌មាន​នេះ​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ភ​ផ្សាយ​វា​មាន​តែ​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​សរុប​ដែល​មិន​បង្ហាញ​ព័ត៌​មាន​សម្ងាត់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នកទេ​។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត​យើង​អនុវត្ត​ការ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ស្តង់ដារ​ឧស្សាហកម្ម​ដែល​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​ការពារ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​។

វា​ជា​បទ​ពិសោធ​របស់​អ្នក

គោល​នយោបាយ​ភាព​ជាឯក​ជន​របស់​យើង​បង្ហាញ​យ៉ាង​ច្បាស់​អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រើ YouVersion រួម​ទាំង​ការ​ចូល​ប្រើ​ចែក​រំលែក​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​និង​ការ​លុប​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក។ យើង​ក៏​និយាយ​ពីរ​បៀប​ដែល​បច្ចេក​វិទ្យា​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ជួយ​ផ្តល់​នូវ​មុខងារ​និង​ការ​យល់ដឹង​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ចូល​រួម​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​ជាមួយ YouVersion និងព្រះគម្ពីរ។


ច្បាប់​ជាឯកជន

កែប្រែចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាឆ្នាំ 2018

នៅក្នុងកម្មវិធីមួយណាដែលYouVersion បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ការ​បក​ប្រែ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​នៃ​គោល​ការណ៍​ភាព​ឯក​ជន​បន្ទាប់​មក​អ្នក​យល់​ព្រម​ថា​ការ​បក​ប្រែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​សម្រាប់​តែ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​របស់​អ្នក​ប៉ុណ្ណោះ ​ហើយ​ថា​កំណែ​ភាសា​អង់គ្លេស​នៃ​គោល​ការណ៍​ភាព​ឯកជន​នឹង​គ្រប់​គ្រង​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ YouVersion ។ ប្រសិន​បើ​មាន​ការ​ផ្ទុយ​គ្នា​រវាង​អ្វី​ដែល​កំណែ​ភាសា​អង់គ្លេស​នៃ​គោលការណ៍​ឯក​ជន​ភាព​និយាយ​និង​អ្វី​ដែល​ការ​បកប្រែ​និយាយ​នោះកំណែភាសាអង់គ្លេសត្រូវមានអាទិភាព។

និយមន័យ

ដើម្បីធ្វើឱ្យឯកសារនេះកាន់តែងាយស្រួលអាន យើងនឹងប្រើអក្សរកាត់មួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីនេះ។ ឧទាហរណ៍នៅពេលយើងនិយាយថា "YouVersion" យើងកំពុងនិយាយអំពី:

 • កម្មវិធីទូរស័ព្ទ YouVersion ទាំងនេះ
  • កម្មវិធីព្រះគម្ពីរ
  • កម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ
  • Bible Lens
 • គេហទំព័រ YouVersion ទាំងនេះ
 • កម្មវិធី YouVersion ទាំងនេះនៅលើវេទិកាផ្សេងទៀត
  • កម្មវិធីស្ទ្រីមវីដេអូ
  • ជំនួយការសំឡេង

ផលិតផល YouVersion ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការដោយ Life of Conduct Church, Inc. ដែលយើងនឹងហៅថា "Life.Church" "យើង" ឬ "យើង" នៅ​ក្នុង​គោល​នយោ​បាយនេះ។ យើងអនុញ្ញាតឱ្យប្រើ YouVersion ដោយអ្នកប្រើដែលមិនបានចុះបញ្ជីដែលយើងនឹងហៅថា "អ្នកទស្សនា" ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះឬ "សមាជិក" ។ នៅពេលយើងយោងទាំងក្នុងគោលនយោបាយនេះយើងនឹងប្រើពាក្យ "អ្នកប្រើ" ឬ "អ្នក ។ "

ការទទួលយកលក្ខខណ្ឌ

សូម​អាន​គោលការណ៍ភាព​ឯកជន​​នេះ​ដោយ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ ពី​ព្រោះ​វា​ពិភាក្សា​ពី​របៀប​ដែល​យើង​នឹង​ប្រមូល​ ប្រើ​ ចែក​រំលែក​និង​ដំណើរការ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ ហើយ​ដោយ​ការ​​ចូល​ប្រើ YouVersion អ្នក​យល់ស្រប​នឹង​គោលការណ៍​ភាពឯកជន​នេះ​និង​លក្ខខណ្ឌ​របស់​វា​ព្រម​ទាំង​យល់​ព្រម​ឱ្យ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​ផ្ទេរ​និង​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។ ។ ការ​ប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃ YouVersion ក៏ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ លក្ខ​ខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​យើង​​។ សូម​អានលក្ខខណ្ឌទាំងនោះដោយយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ។

យើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះសំណួរឬយោបល់ដែលអ្នកអាចមានអំពីគោលការណ៍ភាពឯកជន និងការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬយោបល់ណាមួយ, អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងតាម: Life Covenant Church, Inc., attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 or help@youversion.com។

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក

យើងមិនចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបី ឬបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេឡើយ។ យើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នក ឬដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងរួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចខាងក្រោម:

 1. ដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវ YouVersion និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត ផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំពីយើង
 2. ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ
 3. ដើម្បីបំពេញគោលបំណងផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យ
 4. ដើម្បីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនិងពង្រឹងសិទ្ធិរបស់យើងក្រោមគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះនិងលក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើប្រាស់របស់យើង
 5. តាមវិធីផ្សេងទៀតយើងអាចពណ៌នានៅពេលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន​ និង
 6. សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការយល់ព្រមរបស់អ្នក។

សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការចូលប្រើ YouVersion មិនពឹងផ្អែកលើអ្នកដែលផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ ហើយអ្នកអាចបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់យើងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដែលអាចហាមឃាត់យើងពីការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មវ៉ិបសាយនិង / ឬមុខងារជាក់លាក់របស់អ្នក។

សម្របសម្រួលការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃការបែងចែក

យើងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិឱ្យសមាជិកភាពរបស់អ្នកអាចចូលរួមជាមួយ YouVersion ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិក។ យើងក៏ប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីផ្ដល់មុខងារជាក់លាក់របស់ YouVersion អាស្រ័យលើមុខងារដែលអ្នកប្រើនិងជ្រើសនិងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកយល់ព្រមផ្តល់។ យើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងមានអំពីអ្នកដើម្បីផ្តល់ជូនកែលម្អនិងបដិរូបកម្ម YouVersion រួមទាំងជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងគោលនយោបាយនេះនិងការសន្និដ្ឋានដែលយើងធ្វើពីព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល។

មិត្ត​ភក្តិ

YouVersion នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទំនាក់ទំនងនិងភ្ជាប់ជាមួយអ្នកប្រើ YouVersion ផ្សេងទៀតដើម្បីចែករំលែកខគម្ពីរសារនិងមាតិកាផ្សេងទៀត។ យើង​ក៏​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ទំនាក់​ទំនងរវាងអ្នកនិងអ្នកដទៃតាមរយៈ YouVersion រួមបញ្ចូលទាំងសាររវាងសមាជិកផងដែរ។ វាគឺជាជំរើសរបស់អ្នកក្នុងការទាក់ទងឬតភ្ជាប់ជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀត។ យើង​នឹងប្រើទិន្នន័យអំពីអ្នកដើម្បីជួយអ្នកភ្ជាប់និងទំនាក់ទំនងនិងចែករំលែកមាតិកាជាមួយអ្នកប្រើ YouVersion ផ្សេងទៀត។ នេះ​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​អ្នក​ផ្តល់​ឱ្យយើងនិងបុគ្គលដែលអ្នកទាក់ទង។ យើងក៏អាចប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងពីឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកផងដែរប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យ YouVersion ចូល​ប្រើ​ដូច​គ្នា។

ព្រឹត្តិការណ៍នានា

ព្រឹត្តិការណ៍ YouVersion អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកទីតាំងវិហារនៅក្បែរនោះដែលកំពុងប្រើព្រឹត្តិការណ៍ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើតាមមាតិកាដែលបានផ្តល់ឱ្យចូលរួមក្នុងបទគម្ពីរកត់ត្រានិងរក្សាទុកច្បាប់ចម្លងរបស់អ្នកសម្រាប់ជាឯកសារយោងនាពេលអនាគត។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយកព្រឹត្តិការណ៍ព្រឹត្តការណ៍របស់យើងហើយជ្រើសរើសចែករំលែកទិន្នន័យទីតាំងរបស់អ្នក YouVersion នឹងប្រើទិន្នន័យទីតាំងរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់បញ្ជីរាយនាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួម។

ណែនាំ

យើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងមានអំពីអ្នកនិងការសន្និដ្ឋានដែលយើងធ្វើពីទិន្នន័យនោះដើម្បីណែនាំមាតិកាជាក់លាក់និងមុខងារក៏ដូចជាផលិតផលនិងសេវាកម្មបន្ថែមដែលផ្តល់តាមរយៈ YouVersion ។ ឧទាហរណ៍ដោយផ្អែកលើផែនការព្រះគម្ពីរអ្នកអាចស្នើឱ្យមានគំរោងព្រះគម្ពីរថែមទៀតដល់អ្នក។ យើងអាចទាក់ទងអ្នកតាមរយៈការជូនដំណឹងការជម្រុញអ៊ីម៉ែលឬសារនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីពិភាក្សាអំពីអនុសាសន៍ទាំងនេះរបៀបប្រើ YouVersion និងសារព័ត៌មាន YouVersion ផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចឈប់ទទួលសារទាំងនេះតាមរយៈតំណឈប់ជាវនៅក្នុងអ៊ីម៉ែលដែលផ្តល់សារទាំងនេះ។ អ្នកក៏អាចកែតម្រូវការកំណត់ការជូនដំណឹងរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធី YouVersion ឬដោយការចូលមើលគេហទំព័រ bible.com/notification-settings

សារទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម

យើងអាចប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីទាក់ទងអ្នកអំពីគណនីសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងបញ្ហាទាក់ទងនឹងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត។ យើងនឹងធ្វើវាតាមរយៈសារក្នុងកម្មវិធីការជំរុញការជូនដំណឹងនិង / ឬអ៊ីម៉ែល។ សូមដឹងថាអ្នកមិនអាចបដិសេធក្នុងការទទួលសារពីយើងរួមទាំងការជូនដំណឹងផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងផ្លូវច្បាប់។

វិភាគនិងការអនុវត្ត

យើងមានបំណងចង់ឃើញការរីកចម្រើនក្នុងការទាក់ទងនឹងព្រះគម្ពីរនៅទូទាំងពិភពលោក។ យើងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចរកបានដើម្បីឱ្យយើងសង្កេតមើលពីនិន្នាការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្រ្តនៅពេលពួកគេទាក់ទងនឹងការបង្រៀនក្នុងព្រះគម្ពីរនិងខគម្ពីរជាក់លាក់។ នៅក្នុងករណីខ្លះយើងធ្វើការជាមួយភាគីទីបីដែលជឿទុកចិត្តដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះក្រោមការគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារភាពឯកជនរបស់អ្នក។ យើងបោះពុម្ពផ្សាយឬអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃបោះពុម្ពផ្សាយការយល់ដឹងរបស់យើងប៉ុន្តែមានតែក្នុងសំណុំបែបបទដែលមិនបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។ ឧទាហរណ៍យើងអាចប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើតស្ថិតិអំពីការប្រើប្រាស់ទូទៅនៃ YouVersion នៅទូទាំងពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសជាក់លាក់និងតំបន់ភូមិសាស្ត្រ។

យើងប្រើទិន្នន័យអ្នកប្រើដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងប្រមូលផ្តុំទៅក្នុងទីផ្សារ YouVersion រួមទាំងការទំនាក់ទំនងដែលលើកកម្ពស់សមាជិកភាព YouVersion និងការរីកលូតលាស់បណ្តាញដូចជាការអបអរចំនួនសរុបនៃការដំឡើងចល័ត YouVersion ។ យើងប្រើទិន្នន័យរួមមានអ្នកប្រើដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទិន្នន័យប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់យូវីប័រ (ដូចជាប្រវត្តិស្វែងរក, ការអានផែនការអាន, សកម្មភាពអានព្រះគម្ពីរ) មតិយោបល់សាធារណៈនិងព័ត៌មានដែលបានមកពីទិន្នន័យនេះដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ខាងក្នុង ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធដ៏ល្អប្រសើរជាងអ្នករួមបញ្ចូលវាស់វែងការអនុវត្តរបស់ YouVersion និងបង្កើនការប្រើប្រាស់ YouVersion និងលក្ខណៈពិសេសរបស់វា។ នេះត្រូវបានធ្វើដោយការផ្លាស់ប្តូរ YouVersion ដែលជាទូទៅអាចប្រើបានក៏ដូចជាផ្ញើសារអ្នកប្រើតាមរយៈ YouVersion ដែលបង្ហាញមុខងារ YouVersion និងមាតិកា។

ការស្ទង់មតិនិងការស្ទង់មតិ

ពេលខ្លះការស្ទង់មតិនិងការស្ទង់មតិត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈយើងតាមរយៈ YouVersion ។ អ្នកមិនមានកាតព្វកិច្ចឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិឬស្ទង់មតិទេហើយអ្នកមានជម្រើសអំពីព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់។

សន្តិសុខនិងបញ្ហាបច្ចេកទេស

យើងប្រើទិន្នន័យ (ដែលអាចរួមបញ្ចូលការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នក) ដើម្បីស៊ើបអង្កេតឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងច្បាប់សុវត្ថិភាពនិងបញ្ហាបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹង YouVersion ។ យើងប្រើទិន្នន័យនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នកប្រសិនបើយើងគិតថាវាចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងសន្ដិសុខឬដើម្បីស៊ើបអង្កេតការក្លែងបន្លំឬការរំលោភបំពានច្បាប់ឬលក្ខខណ្ឌ ក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើង ឬគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះនិង / ឬការប៉ុនប៉ងធ្វើបាបអ្នកដទៃ។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលនិងរបៀបដែលយើងប្រមូលវា

ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង

អ្នកមិនចាំបាច់ក្លាយជាសមាជិក YouVersion ដើម្បីប្រើ YouVersion ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកភាពអនុញ្ញាតឱ្យយើងកែសម្រួល YouVersion ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន។ ដើម្បីក្លាយជាសមាជិកអ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង្កើតគណនីមួយនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដូចជាឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដែលនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយគណនីសមាជិករបស់អ្នក។

លើសពីព័ត៌មានដែលត្រូវការនេះអ្នកមានជម្រើសអំពីថាតើត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយគណនីសមាជិករបស់អ្នកឬយ៉ាងណា។ យើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកនៅពេលអ្នកផ្ដល់, ប្រកាសឬផ្ទុកវាឡើងទៅ YouVersion ។ អ្នកមិនចាំបាច់ផ្តល់ព័ត៌មានបែបនេះទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើវាទេនោះវាអាចកំណត់នូវសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការបដិរូបកម្ម YouVersion និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រើ YouVersion ក្នុងកម្រិតធំបំផុត។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសភ្ជាប់ YouVersion ជាមួយវេបសាយកម្មវិធីនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលអ្នកមានជាមួយកម្មវិធីភាគីទីបីនោះអ្នកនឹងផ្តល់នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរក្សាទុកនៅលើកម្មវិធីទាំងនោះទៅ YouVersion និង Life.Church ។ ឧទាហរណ៍អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមគណនីថ្មីរបស់ YouVersion ដោយភ្ជាប់គណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកទៅ YouVersion ដោយផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីចែករំលែកតាមរយៈ Facebook ទៅ Life.Church ។ អ្នកអាចដកហូតតំណភ្ជាប់ជាមួយគណនីនិងកម្មវិធីភាគីទីបីដោយការកែប្រែការកំណត់របស់អ្នកជាមួយកម្មវិធីទាំងនោះ។ លើសពីនេះទៀតនៅពេលដែលអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យចូលដំណើរការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងការស្នើសុំមិត្តការជូនដំណឹងនៅពេលទំនាក់ទំនងចូលរួមឬការផ្ញើការអញ្ជើញទៅ YouVersion ព័ត៌មាននោះត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវមុខងារនេះ។​

ទិន្នន័យរសើប

ដោយការទាញយកនិងប្រើប្រាស់ YouVersion យើងមិនសន្មត់ថាអ្នកជានិកាយសាសនាណាមួយឬបង្ហាញជំនឿសាសនាណាមួយរបស់យើងទេ។ យើងគ្រាន់តែសន្មតថាអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងព្រះគម្ពីរ។ យើងមិនតម្រូវឱ្យអ្នកប្រើផ្តល់នូវជំនឿបែបនេះដល់យើងឬផ្តល់ទិន្នន័យរសើបផ្សេងទៀតដូចជាពូជសាសន៍ជាតិពន្ធុទស្សនវិជ្ជាឬសុខភាពផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តដើម្បីបង្កើតឬថែរក្សាគណនីសមាជិក YouVersion ។ វាគឺជាជម្រើសរបស់អ្នកថាត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានរសើបបែបនេះវាគួរតែជាជម្រើសដើម្បីធ្វើដូច្នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសផ្តល់ព័ត៌មានរសើបណាមួយវាអាចត្រូវបានប្រើដោយ Life.Church ដើម្បីបង្កើតបទពិសោធន៏ YouVersion ដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដូចជាព័ត៌មានដែលមិនប្រកាន់អក្សរតូចធំផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ជូន។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ Life.Church នឹងដំណើរការទិន្នន័យរសើបដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងសម្រាប់សកម្មភាពស្របច្បាប់របស់ Life.Church ក្នុងនាមអ្នកហើយនឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មាននេះដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នក។ យើងនឹងរក្សាព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមការធានារ៉ាប់រងសមរម្យដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងគោលនយោបាយនេះហើយបើមិនដូច្នេះទេត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយ Life.Church ។ អ្នកគួរតែមានសំណួរណាមួយ, មានអារម្មណ៍ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីទាក់ទងមកយើងនៅ help@youversion.com

ប្រើសម្រាប់សេវាកម្មផ្សេងៗ

យើងអាចបញ្ចូលព័ត៌មានដែលអ្នកដាក់នៅក្រោមគណនីរបស់អ្នកជាមួយព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងតាមរយៈសេវាកម្មជីវិតនិងសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ Life.Church និងការសន្និដ្ឋានដែលយើងធ្វើពីព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៏ប្រសើរជាងមុននិងដើម្បីបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មនិងផលិតផលទាំងអស់ដែលផ្តល់ជូន។ ដល់អ្នកដោយ Life.Church ។

ប្រកាសនិងការចូលរួមរបស់អ្នក។

នៅពេល YouVersion អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់ពត៌មានដែលត្រូវបានបោះផ្សាយចែកចាយឬបង្ហាញយើងសំដៅទៅលើវាជា "ប្រកាស" ដែលអាចមាននៅលើកន្លែងសាធារណៈនៃ YouVersion គេហទំព័រដែលអ្នកចូលតាមរយៈ YouVersion ឬបញ្ជូនទៅអ្នកប្រើផ្សេងទៀតរបស់ YouVersion ឬភាគីទីបី, ទាំងអស់នេះយើងនឹងហៅ "ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកប្រើ។ " ឧទាហរណ៍ទាំងនេះរួមបញ្ចូលសកម្មភាពដូចជាការបង្កើតចំណាំការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើអត្ថបទរបស់មិត្តម្នាក់ឬការបង្កើតរូបភាពខារ។

សូមចងចាំថាប្រសិនបើអ្នកបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងសាធារណៈថាតើតាមរយៈការសហការរួមគ្នាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្រុមប្រឹក្សាសារឬវេទិកាអនឡាញសាធារណៈផ្សេងទៀតព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ដោយអ្នកដទៃ។ ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកប្រើត្រូវបានបង្ហោះនិងបញ្ជូនតាមហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើផ្សេងទៀតឬភាគីទីបីដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីចែករំលែកការរួមចំណែករបស់អ្នក។ ដូច្នេះយើងមិនអាចនិងមិនធានាថាការបរិច្ចាគអ្នកប្រើរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានមើលដោយមនុស្សដែលគ្មានការអនុញ្ញាតហើយយើងក៏មិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើរបស់អ្នកដែរ។

បច្ចេកវិជ្ជាប្រមូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

សេវាកម្មប្រើ។ យើងចុះកំណត់ហេតុការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៅពេលអ្នកប្រើ YouVersion រួមទាំងនៅពេលអ្នកមើលឬចុចលើមាតិកាប្រភេទកម្មវិធីរុករកភាសាកម្មវិធីរុករកស្វែងរកការស្នើសុំកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលានៃការស្នើសុំរបស់អ្នកដំឡើងបច្ចុប្បន្នភាពស្វែងរកមុខងារថ្មីឬប្រើមួយ ឬឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតដែលផ្តល់តាមរយៈ YouVersion ។ យើងប្រើប្រូតូកូលអ៊ីនធឺណែតព័ត៌មានឧបករណ៍ ("អាយភី") និងខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកនិងកត់ត្រាការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

ឃុកឃីនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត។ យើងប្រើខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀង ៗ គ្នា (ឧទាហរណ៍កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលើបណ្ដាញភីកសែលស្លាកនិងឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍) ដើម្បីសម្គាល់អ្នកនិង / ឬឧបករណ៍របស់អ្នកបិទនិងកាត់តាមកម្មវិធី YouVersion និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។ ខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាជួយសម្របសម្រួលបទពិសោធអ្នកប្រើដ៏ល្អបំផុតរបស់ YouVersion នៅពេលពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យយើងស្គាល់អ្នកនិងថែរក្សាចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នកប្រើរបស់អ្នកពីសម័យមួយទៅសម័យជួយយើងរក្សាគណនីរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពនិងជាទូទៅធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវមុខងារនៃផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់តាមរយៈ YouVersion ។ ពួកគេក៏ជួយយើងអោយធានាថាព័ត៌មានសមាជិកត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមាសភាពជាមួយគណនីសមាជិកត្រឹមត្រូវ។ សំខាន់បំផុត, យើងមិនប្រើខូឃីស៍ឬបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាដើម្បីជួយសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ពីភាគីទីបី។

ទោះបីជាកម្មវិធីរុករកអ៊ិនធឺរណែតភាគច្រើនទទួលយកខូឃីស៍និងការចូលចិត្តតាមលំនាំដើមក៏ដោយអ្នកអាចគ្រប់គ្រងប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះតាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីរុករកនិងឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នានិងយល់ព្រមបដិសេធខូគីទាំងអស់។ ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធមិនទទួលយកខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាដែលស្រដៀងគ្នាដោយការបើកដំណើរការការកំណត់សមរម្យនៅលើកម្មវិធីរុករកឬស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកអ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលផ្នែកណាមួយនៃ YouVersion រារាំងយើងពីការផ្តល់នូវសមត្ថភាពពេញលេញរបស់ YouVersion និងរារាំងការប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសនិងសេវាកម្មមួយចំនួន តម្រូវឱ្យមានបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ។

ដោយយល់ព្រមទៅនឹងគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើងអ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាដែលស្រដៀងគ្នាដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើ YouVersion ដោយមិនផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីរុករកឬឧបករណ៍របស់អ្នកដើម្បីបិទខូឃីយើងនឹងសន្មត់ថាអ្នកយល់ព្រមទទួលយកខុកឃីទាំងអស់ដែលផ្តល់តាមរយៈ YouVersion ។

លេខសម្គាល់ឧបករណ៍និងទីតាំង។ នៅពេលអ្នកចូលឬចាកចេញពី YouVersion យើងទទួលបាន URL នៃគេហទំព័រទាំងពីរដែលអ្នកបានមកពីនិងមួយទៀតដែលអ្នកទៅ។ យើងក៏ទទួលបានព័ត៌មានអំពីអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក, ម៉ាស៊ីនបម្រើប្រូកស៊ី, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ, កម្មវិធីរុករកបណ្ដាញនិងកម្មវិធីបន្ថែម, ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណនិងលក្ខណៈពិសេសនិង / ឬ ISP ឬក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នក។ យើងក៏ទទួលបានទិន្នន័យពីឧបករណ៍និងបណ្ដាញរបស់អ្នករួមទាំងទិន្នន័យទីតាំងផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើ YouVersion ពីឧបករណ៍ចល័តនោះឧបករណ៍នោះនឹងផ្ញើទិន្នន័យរបស់យើងអំពីឧបករណ៍និងទីតាំង GPS របស់អ្នកដោយផ្អែកលើការកំណត់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនិងការចូលប្រើដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យ YouVersion ។

យើងប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ YouVersion សម្រាប់អ្នកនិងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព។ ព័ត៌មានក៏ត្រូវបានប្រមូលផងដែរដើម្បីកំណត់ចំនួនសរុបនៃឧបករណ៍តែមួយដែលប្រើ YouVersion និង / ឬផ្នែកខ្លះនៃ YouVersion តាមដានការប្រើប្រាស់សរុបនិងវិភាគទិន្នន័យប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឱ្យមុខងារ YouVersion ប្រសើរឡើងសម្រាប់សមាជិកនិងអ្នកទស្សនាទាំងអស់។ យើងអាចផ្សំព័ត៌មាននេះជាមួយព័ត៌មានពីភាគីទីបីដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៏ល្អប្រសើរនិងដើម្បីបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មរបស់យើង។

យើងមិនចែករំលែកព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករួមជាមួយអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ឬទីតាំងរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកឡើយ។ នៅពេលដែលតម្រូវដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចឬអ៊ីនធឺណេតយើងនឹងស្នើសុំឱ្យអ្នកចូលមុនពេលយើងប្រើ GPS ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់ទីតាំងច្បាស់លាស់របស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់នៃការប្រើប្រាស់ YouVersion ដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមទាំងទិន្នន័យចរាចរទិន្នន័យទីតាំងកំណត់ហេតុនិងទិន្នន័យទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតនិងធនធានដែលអ្នកចូលប្រើនិងប្រើនៅលើឬតាមរយៈ YouVersion ។ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីកុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍ចល័តនិងអ៊ីនធឺណេតរបស់អ្នករួមមានឧបករណ៍សម្គាល់ឧបករណ៍តែមួយគត់ឧបករណ៍ចល័តអាសយដ្ឋាន IP ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រភេទកម្មវិធីរុករកនិងព័ត៌មានបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឱ្យយើងប្រមូលព័ត៌មាននេះអ្នកគួរតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់យូវីប័ដ។

ការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ទៅយើង។ យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកនៅពេលអ្នកផ្ញើរទទួលឬទាក់ទងជាមួយសារយើងរួមទាំងនៅពេលអ្នកដាក់ស្នើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬសំណើរតាមរយៈអ៊ីម៉ែល help@youversion.com តាមរយៈវេបសាយ help.youversion.com។ យើងរក្សាការទំនាក់ទំនងទាំងនោះដើម្បីដំណើរការការសាកសួររបស់អ្នកឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់អ្នកនិងកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើង។

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ យើងអាចភ្ជាប់ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើទៅនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងដើម្បីកែសម្រួល YouVersion ទៅកាន់អ្នកនិងធ្វើការផ្តល់យោបល់អំពីសេវាកម្មនិងមុខងាររបស់ YouVersion ដូចដែលបានពណ៌នាខាងលើ។ ជីវិតត្រូវបានស្វែងរកវិធីថ្មីៗនិងល្អប្រសើរដើម្បីផ្ដល់ជូន YouVersion និងបង្កើនការចូលរួមក្នុងព្រះគម្ពីរ។ នៅពេលយើងកែលម្អ YouVersion វាអាចមានន័យថាការប្រមូលទិន្នន័យថ្មីឬវិធីថ្មីៗដើម្បីប្រើទិន្នន័យ។ ដោយសារ YouVersion មានលក្ខណៈស្វាហាប់ហើយយើងបន្តស្វែងរកមុខងារថ្មីយើងអាចតម្រូវឱ្យប្រមូលព័ត៌មានថ្មី។ ប្រសិនបើយើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនខុសគ្នាឬផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលយើងប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកហើយក៏អាចកែប្រែគោលនយោបាយភាពឯកជននេះផងដែរ។

ការប្រមូលព័ត៌មានរបស់ភាគីទីបី

គោលនយោបាយភាពឯកជននេះអនុវត្តតែចំពោះគេហទំព័រនិងកម្មវិធីដែលគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការដោយ Life.Church ។ សូមចងចាំថា YouVersion អាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រឬកម្មវិធីផ្សេងទៀត។ អ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននិងគោលនយោបាយនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអ្នកជ្រើសរើសភ្ជាប់ឬមកពី YouVersion ដូច្នេះអ្នកអាចយល់ពីរបៀបដែលគេហទំព័រទាំងនោះប្រមូលយកប្រើនិងផ្ទុកព័ត៌មានរបស់អ្នក។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជនគោលនយោបាយឬមាតិកានៃគេហទំព័រឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតរួមទាំងវិបសាយដែលអ្នកភ្ជាប់ទៅឬមកពី YouVersion ។ វេបសាយដែលមានស្លាកយីហោយីហោ (យោងលើឈ្មោះរបស់យើងនិងឈ្មោះរបស់ភាគីទីបី) មានមាតិកាដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីនិងមិនមែនយើងទេ។

Life.Church មិនអាចគ្រប់គ្រងតំបន់បណ្ដាញមាតិកាឬកម្មវិធីដែលបានភ្ជាប់ឬផ្ដល់ពីក្នុង YouVersion និងគេហទំព័រនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតរបស់យើង។ ខ្លឹមសារឬកម្មវិធីមួយចំនួនរួមទាំងការផ្តល់ជូនជាដៃគូនៅលើឬនៅក្នុង YouVersion អាចត្រូវបានផ្តល់ដោយភាគីទីបីរួមមានអ្នកផ្តល់មាតិកាអ្នកផ្តល់កម្មវិធីក្រុមហ៊ុនវិភាគក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកនិងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នក។ គេហទំព័រផ្សេងទៀតទាំងនេះអាចដាក់ខុកឃីឬឯកសារផ្សេងទៀតរបស់ពួកគេនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក, ប្រមូលទិន្នន័យឬប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នក។ ព័ត៌មានដែលពួកគេប្រមូលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬពួកគេអាចប្រមូលព័ត៌មានរួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសកម្មភាពអំពីអនឡាញរបស់អ្នកតាមពេលវេលានិងលើគេហទំព័រផ្សេងៗកម្មវិធីនិងសេវាកម្មលើអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗទៀត។ ពួកគេអាចប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវមាតិកាគោលដៅដែលមានមូលដ្ឋានលើចំណាប់អារម្មណ៍។ យើងមិនគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានរបស់ភាគីទីបីទាំងនេះឬរបៀបដែលពួកគេអាចប្រើបានទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីមាតិកាគោលដៅអ្នកគួរតែទាក់ទងអ្នកផ្តល់ការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់។

ការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នក

ការបង្ហាញនៅលើឥរិយាបទរបស់អ្នក

យើងអាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលឬអ្នកផ្តល់ការដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្រោមការរបស់យើង លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គោលបំណងដែលអ្នកបានផ្តល់នូវការវាសម្រាប់គោលបំណងណាមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានស្នើសុំនៅពេលដែលអ្នកផ្ដល់ពឬ សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតណាមួយដែលយើងមានការយល់ព្រមរបស់អ្នក។

ការបង្ហាញដោយអ្នក

នៅពេលអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានតាមរយៈ YouVersion ព័ត៌មាននោះអាចមើលបានដោយអ្នកនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីចែករំលែកវា។ ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើគណនី YouVersion របស់អ្នកទៅកម្មវិធីនិងសេវាកម្មផ្សេងៗដោយផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកសេវាកម្មទាំងនោះបន្ទាប់មកអាចចូលប្រើព័ត៌មានដែលអ្នកបានចែករំលែក។ ការប្រើប្រាស់ការប្រមូលនិងការការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយសេវាកម្មភាគីទីបីបែបនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយរបស់ភាគីទីបីទាំងនោះ។

ការបង្ហាញផ្ទៃក្នុង

យើងនឹងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុង Life.Church ដើម្បីជួយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគ្របដណ្តប់លើទិដ្ឋភាពផ្សេងគ្នានៃ YouVersion និងផលិតផលនិងសេវាកម្មដទៃទៀតរបស់យើងដើម្បីជួយផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកតាមលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនិងអ្នកដទៃ។ ឧទាហរណ៍យើងអាចបដិរូបកម្មសេវាកម្មដ៏មានសក្តានុពលដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យអ្នកប្រើខូឃីស៍ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលស្រដៀងនឹងការងារដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីទទួល។

ការបង្ហាញដល់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង

យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលឬអ្នកផ្តល់ជូនដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះចំពោះអ្នកម៉ៅការអ្នកផ្តល់សេវាកម្មនិងភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលយើងប្រើតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីគាំទ្រដល់បេសកកម្មរបស់យើង (ដូចជាការបង្ហោះពពកការថែទាំការវិភាគសវនកម្មការទូទាត់ការរកមើលការក្លែងបន្លំ, ការទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍន៍) ។ ឧទាហរណ៍វេទិកា YouVersion មួយចំនួនដែលប្រើដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែលនិងការជូនដំណឹងត្រូវបានស្ថាបនានិងគ្រប់គ្រងដោយភាគីទីបីដូច្នេះព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពទៅសេវាទាំងនោះដើម្បីផ្ដល់មុខងារបែបនេះ។ ពួកគេនឹងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលចាំបាច់ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចទាំងនេះក្នុងនាមយើងហើយមានកាតព្វកិច្ចមិនបង្ហាញឬប្រើប្រាស់វាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត។

ដំណើរការច្បាប់

វាអាចទៅរួចដែលយើងនឹងត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានអំពីអ្នកនៅពេលដែលតម្រូវដោយច្បាប់ដីកាឬនីតិវិធីច្បាប់ដទៃទៀតឬប្រសិនបើយើងមានជំនឿថាការបង្ហាញព័ត៌មានគឺចាំបាច់ដើម្បី (1) ស៊ើបអង្កេតការពារឬចាត់វិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងសង្ស័យឬ សកម្មភាពខុសច្បាប់ពិតប្រាកដឬដើម្បីជួយដល់ភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល។ (2) អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងជាមួយអ្នក។ (3) ស៊ើបអង្កេតនិងការពារខ្លួនយើងប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់ភាគីទីបីឬការចោទប្រកាន់ណាមួយ។ (4) ការពារសុវត្ថិភាពឬសុចរិតភាពនៃ YouVersion; ឬ (5) ហាត់ប្រាណឬការពារសិទ្ធិនិងសុវត្ថិភាពនៃជីវិត។ ជំពូកសមាជិកនិង / ឬភ្ញៀវទេសចរបុគ្គលិកឬអ្នកដទៃ។ យើងព្យាយាមជូនដំណឹងសមាជិកអំពីការស្នើសុំផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅពេលសមរម្យនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងលើកលែងតែមានការហាមឃាត់ដោយច្បាប់ឬបទបញ្ជារបស់តុលាការឬនៅពេលការស្នើសុំគឺជារឿងអាសន្ន។ យើងអាចជំទាស់នឹងការទាមទារបែបនេះនៅពេលយើងជឿតាមសំណើរបស់យើងថាការស្នើសុំនេះគឺមានច្រើនហួសប្រមាណភាពមិនច្បាស់លាស់ឬមិនមានសិទ្ធិអំណាចត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងមិនសន្យាថានឹងប្រកួតប្រជែងគ្រប់តម្រូវការទាំងអស់នោះទេ។

YouVersion អ្នកផ្តល់មាតិកា

សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការផ្តល់នូវកំណែព្រះគម្ពីរខុសៗគ្នាជាភាសាផ្សេងគឺជាលទ្ធផលនិងស្ថិតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងយើងនិងក្រុមព្រះគម្ពីរនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយមួយចំនួនដែលយើងនឹងហៅថា "អ្នកផ្តល់មាតិកាអ្នកផ្តាច់ការ" ។ កិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកផ្តល់មាតិកាអ្នកប្រើ YouVersion អនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្ដល់ឱ្យអ្នកប្រើ YouVersion សមត្ថភាពក្នុងការទាញយកអត្ថបទព្រះគម្ពីរជាក់លាក់សម្រាប់ការប្រើក្រៅបណ្តាញនៅលើលក្ខខណ្ឌដែលយើងផ្តល់ជូន YouVersion មាតិកាផ្តល់នូវឈ្មោះរបស់អ្នកប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងប្រទេសសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគត។ ជាលទ្ធផលដើម្បីផ្តល់នូវមុខងារស្រេចចិត្តនេះយើងត្រូវតែផ្តល់ឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងប្រទេសរបស់អ្នកទៅអ្នកផ្តល់មាតិកា Content YouVersion ដែលអាចទាក់ទងអ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត។ យើងចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយអ្នកផ្តល់មាតិកា YouVersion សម្រាប់កំណែក្រៅបណ្ដាញដែលអ្នកស្នើសុំយើងធ្វើដូច្នេះនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្ងាត់ហើយមានតែនៅពេលអ្នកផ្តល់មាតិកា YouVersion យល់ស្របដើម្បីរក្សាព័ត៌មានដែលយើងចែករំលែកអំពីភាពសម្ងាត់របស់អ្នក។ គ្មានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយអ្នកផ្តល់មាតិកា YouVersion ណាមួយទេ។ នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសទាញយកកំណែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្រៅបណ្តាញអ្នកនឹងទទួលបានការរំលឹកជាការរំលឹកនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដែលអ្នកត្រូវតែយល់ព្រមនៅពេលនោះដើម្បីបន្តជាមួយការទាញយករបស់អ្នក។ គ្មានព័ត៌មាននឹងត្រូវបានចែករំលែកទេរហូតទាល់តែអ្នកទទួលការយល់ព្រមដែលនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការទាញយកកំណែក្រៅប្រព័ន្ធ។ អន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់មាតិកា YouVersion គឺមានតែនៅក្នុងចំណោមអ្នកនិងអ្នកផ្តល់មាតិកា YouVersion ។

សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការបញ្ឈប់ការចូលនិងការកែតម្រូវព័ត៌មានរបស់អ្នក

សម្រាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានអំពីអ្នកអ្នកមានសិទ្ធិដូចខាងក្រោម:

 • ការលុប។ អ្នកអាចសុំឱ្យយើងលុបឬលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់ឬខ្លះ។ សូមចំណាំថាការធ្វើដូច្នេះអាចកំណត់នូវសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រើមុខងារមួយចំនួនរបស់ YouVersion ។ សូមកត់សម្គាល់ថាអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលមួយតម្រូវឱ្យមានគណនីសមាជិក។
 • កែតម្រូវ / កែប្រែ: អ្នកអាចកែប្រែទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនរបស់អ្នកតាមរយៈគណនីរបស់អ្នកឬស្នើសុំឱ្យយើងផ្លាស់ប្តូរធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬជួសជុលទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅក្នុងករណីមួយចំនួនរួមទាំងប្រសិនបើវាមិនត្រឹមត្រូវ។
 • វត្ថុទៅឬដាក់កម្រិតឬដាក់កម្រិតការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ: អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងឈប់ប្រើទិន្នន័យទាំងអស់របស់អ្នកឬមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងមិនមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីបន្តប្រើវា) ឬដើម្បីកំណត់ការប្រើប្រាស់របស់យើង (សម្រាប់ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនត្រឹមត្រូវឬដាក់ខុសច្បាប់) ។
 • សិទ្ធិក្នុងការទទួលនិង / ឬយកទិន្នន័យរបស់អ្នក: អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងចម្លងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើង។

ដើម្បីធ្វើឱ្យសំណើផ្សេងទៀតទាំងនេះឬណាមួយជាមួយនឹងការគោរពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកអាចផ្ញើមកយើងអ៊ីមែលដើម្បី help@youversion.com។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ: វចនានុក្រមជីវិតកតញ្ញូ, អិលធីអេស។ អ្នកជំនួយការ YouVersion, 4600 E. St. 2, Edmond, អូក្លាហូម៉ា 73034 ។ យើងស្នើសុំឱ្យបុគ្គលម្នាក់ៗស្នើសុំកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណព័ត៌មានដែលត្រូវបានចូលមើល, កែតម្រូវ ឬបានយកចេញមុនពេលដែលយើងដំណើរការសំណើណាមួយ។ យើងអាចបដិសេធមិនដំណើរការសំណើរប្រសិនបើយើងមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស្នើសុំប្រសិនបើយើងជឿជាក់ថាសំណើនេះនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកដទៃប្រសិនបើយើងជឿថាការផ្លាស់ប្តូរនឹងបំពានលើច្បាប់ឬតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ឬបណ្តាលអោយព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវឬស្រដៀងគ្នា គោលបំណងស្របច្បាប់។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយដែលយើងផ្តល់នូវការចូលដំណើរការលុបឬកែតម្រូវព័ត៌មានយើងអនុវត្តសេវាកម្មនេះដោយឥតគិតថ្លៃលើកលែងតែការធ្វើដូច្នេះនឹងតម្រូវឱ្យមានការខិតខំមិនសមាមាត្រ។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសបិទគណនីរបស់អ្នកឬសុំឱ្យយើងកែប្រែឬលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះឬទាំងអស់របស់អ្នកយើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើង (រួមបញ្ចូលទាំងសំណើអនុវត្តច្បាប់) បំពេញតាមតម្រូវការបទបញ្ញត្តិដោះស្រាយជម្លោះ។ ថែរក្សាសុវត្ថិភាពទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំនិងការរំលោភបំពានអនុវត្តលក្ខខណ្ឌ នៃការប្រើប្រាស់របស់យើង ឬបំពេញការស្នើសុំផ្សេងៗទៀតពីអ្នក (ឧទាហរណ៍ដើម្បីបដិសេធសារបន្ថែមឬថតចំលងទិន្នន័យរបស់អ្នក) ។

ការប្រើប្រាស់ YouVersion រួមបញ្ចូលនូវមុខងារមួយចំនួនរួមមានការជ្រើសរើសគំរោងអានព្រះគម្ពីរការបង្កើតចំណាំព្រះគម្ពីរការបន្លិចផ្នែកណាមួយនៃព្រះគម្ពីរការបង្កើតកំណត់ត្រានិងពេលវេលាទាក់ទងនឹងព្រះគម្ពីរការស្វែងរកព្រះគម្ពីរដោយផ្អែកលើអារម្មណ៍ឬពាក្យគន្លឹះការរក្សាទុកនិងចែករំលែកខខ្លះនិងការបង្កើតរូបភាពពី អត្ថបទព្រះគម្ពីរខ្លះ។ លុះត្រាតែអ្នកបានបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងមាតិកាដែលបានបង្កើតជាមួយមុខងារនេះ (ដូចជារូបភាពផ្ទាល់ខ្លួនឬអាសយដ្ឋានឬនាមត្រកូលនិងនាមត្រកូល) មាតិកាដែលបង្កើតឡើងដោយមុខងារនេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយ Life.Church ជាទូទៅវាទាក់ទងនឹងអត្ថបទព្រះគម្ពីរ និងមាតិកាហើយមិនមែនអ្នកប្រើណាមួយជាក់លាក់។ ជាលទ្ធផល Life.Church រក្សាសិទ្ធិក្នុងការថែរក្សាព័ត៌មាននេះរួមទាំងការសន្និដ្ឋានដែលបានធ្វើឡើងជាមួយព័ត៌មាននេះបន្ទាប់ពីការលុបគណនី។ ឧទាហរណ៍ខណៈពេលដែលយើងនឹងលុបអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកប្រសិនបើគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានលុបយើងនឹងរក្សានិងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការប្រើនិងចែករំលែកអ្វីដែលខគម្ពីរត្រូវបានចែករំលែកការបន្លិចជាដើមដោយអ្នកនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ទាល់។ យើងក៏នឹងរក្សាទុកចំនួនសរុបនៃចំនួនសរុបរបស់អ្នកដែលបានទាញយកដែលនឹងរួមបញ្ចូលការពិតនៃការទាញយក YouVersion ដោយមិនរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយគណនីនោះ។

យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដែលអ្នកបានចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃតាមរយៈ YouVersion បន្ទាប់ពីអ្នកបិទគណនីរបស់អ្នកឬស្នើសុំលុបព័ត៌មានឬប៉ុនប៉ងលុបគណនីរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯង។ ព័ត៌មាននិងមាតិកាដែលអ្នកបានចែករំលែកអាចបន្តត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់អ្នកដទៃ (ឧទាហរណ៍លទ្ធផលម៉ាស៊ីនស្វែងរក) រហូតដល់ពួកគេធ្វើឱ្យឃ្លាំងសម្ងាត់របស់ពួកគេស្រស់។

សេចក្តីជូនដំណឹងដល់អ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា - សិទ្ធិឯកជនរបស់កាលីហ្វញ៉ា

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាហើយបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតម្រូវឱ្យយើងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវសេចក្ដីសង្ខេបសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកក្រោមច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជនលើបណ្តាញតាមអេឡិចត្រូនិច ("ច្បាប់") និងលេខកូដអាជីវកម្មនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់កាលីហ្វញ៉ា។ ដូចដែលតម្រូវដោយច្បាប់យើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវប្រភេទព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈឯកជនដែលយើងប្រមូលបានតាមរយៈ YouVersion និងប្រភេទនៃភាគីទីបីឬអង្គភាពទីបីដែលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនទាំងនេះអាចត្រូវបានចែករំលែកសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារដោយផ្ទាល់តាមសំណើរបស់អ្នក។ ច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតម្រូវឱ្យយើងជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមសំណើរបស់អ្នក (1) ប្រភេទនៃព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលនិងអ្វីដែលភាគីទីបីដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មាននោះជាមួយ។ (2) ឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានរបស់ភាគីទីបីទាំងនោះ និង (3) ឧទាហរណ៍នៃផលិតផលដែលត្រូវបានលក់ដោយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ។ ច្បាប់នេះតម្រូវឱ្យយើងបន្ថែមទៀតដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងថាយើងជានរណាហើយមិនអាចចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះបាន។ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននេះសូមផ្ញើសំណើទៅ help@youversion.com និងបញ្ចូលឃ្លា "ការស្នើសុំឯកជនភាពកាលីហ្វញ៉ា" នៅក្នុងបន្ទាត់ប្រធានបទ។ នៅពេលទាក់ទងមកយើងសូមបង្ហាញឈ្មោះអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអ្នកមិនចង់ឱ្យយើងចែករំលែកជាមួយភាគីទីបី។ សូមអនុញ្ញាតឱ្យសាមសិប (30) ថ្ងៃសម្រាប់ការឆ្លើយតប។ សូមចំណាំផងដែរថាមិនមានការគិតថ្លៃសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការចែករំលែកព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬការស្នើសុំការជូនដំណឹងនេះទេ។

សន្តិសុខនិងការការពារ

យើងអនុវត្តការការពារសុវត្ថិភាពស្តង់ដារឧស្សាហកម្មដែលបានរចនាឡើងដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលការអ៊ិនគ្រីបសម្រាប់ទិន្នន័យរបស់អ្នកខណៈពេលដែលវាកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនរវាងឧបករណ៍ឬកម្មវិធីរុករកនិងម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់យើង។ ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ឱ្យយើងតាមរយៈ YouVersion ក៏ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលទទួលស្គាល់ដោយប្រព័ន្ធ ISO 27017 ដែលមានន័យថាវាត្រូវបានគេធ្វើសវនកម្មហើយបានរកឃើញដោយអនុលោមតាមតម្រូវការនៃស្តង់ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ISO 27017 ដែលជាក្រមអនុវត្តន៍ជាអន្តរជាតិសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពព័ត៌មាន។ សេវាពពក។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណេតមានហានិភ័យរួមទោះបីជាយើងពិនិត្យមើលភាពងាយរងគ្រោះនិងការវាយប្រហារយ៉ាងទៀងទាត់ក៏ដោយក៏យើងមិនអាចធានាឬធានាថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យយើងតាមរយៈ YouVersion ឬផ្ទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងឬ បើមិនដូច្នោះទេអ្នកដទៃនឹងមិនមានការរំលោភបំពានដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកដទៃឡើយហើយយើងក៏មិនអាចធានាឬធានាថាទិន្នន័យបែបនេះអាចមិនត្រូវបានបើកចំហរបានផ្លាស់ប្តូរឬបំផ្លាញដោយការរំលោភបំពានលើការការពារផ្នែករាងកាយបច្ចេកទេសឬការគ្រប់គ្រងរបស់យើងឡើយ។

ដំណើរការទិន្នន័យ

យើងនឹងប្រមូលនិងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលយើងមានមូលដ្ឋានច្បាប់។ មូលដ្ឋានគ្មានច្បាប់រួមមានការយល់ព្រម (ការយល់ព្រមពីកន្លែងដែលអ្នកបានផ្ដល់ឱ្យ), កិច្ចសន្យា (ដែលជាកន្លែងដែលដំណើរការគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាមួយជាមួយនឹងអ្នក (ដូចជាការផ្តល់ YouVersion ច្បាប់និង YouVersion មុខងារនេះអ្នកស្នើសុំនិងការសម្ដែងនៅក្នុងការអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះហើយយើង លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់) និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតការចាប់អារម្មណ៍ស្របច្បាប់បែបនេះរួមមានការការពារដល់អ្នកយើងនិងសមាជិកដទៃទៀតនិងភាគីទីបីដើម្បីអនុលោមទៅតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តដើម្បីបើកនិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់យើងគ្រប់គ្រងប្រតិបតិ្តការក្រុមហ៊ុនដើម្បីយល់និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់អាជីវកម្មនិងអ្នកប្រើរបស់យើង។ ទំនាក់ទំនងនិងដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងនិងអ្នកប្រើប្រាស់យូវីប័រដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដើម្បីផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដែលបានចែងថាការការពារខាងលើនេះការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នក។

កន្លែងដែលយើងពឹងផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកមានសិទ្ធិដកឬបដិសេធការយល់ព្រមរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាននិងកន្លែងដែលយើងពឹងផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីមូលដ្ឋានស្របច្បាប់ដែលយើងប្រមូលនិងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ help@youversion.com

អ្នកប្រើពីខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក

YouVersion ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងនិងមកពីអូក្លាហូម៉ានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការប្រើរបស់អ្នក YouVersion និងគោលនយោបាយភាពឯកជននេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ា។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើ YouVersion ពីខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមដឹងថាព័ត៌មានរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេររក្សាទុកនិងដំណើរការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីតាំងរបស់ម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់យើងហើយមូលដ្ឋានទិន្នន័យកណ្តាលរបស់យើងត្រូវបានដំណើរការ។ យើងដំណើរការទិន្នន័យទាំងក្នុងនិងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពឹងផ្អែកលើយន្តការផ្ដល់ច្បាប់ដោយស្របច្បាប់ដើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យឆ្លងកាត់ព្រំដែន។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការសន្យាក្នុងកិច្ចសន្យារវាងយើងនិងក្រុមហ៊ុនផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាមទារការការពារនិងសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យបែបនេះ។ ការការពារទិន្នន័យនិងច្បាប់ដទៃទៀតនៃរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតប្រហែលជាមិនមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដូចនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកទេ។ ដោយប្រើ YouVersion អ្នកយល់ព្រមនឹងព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងរបស់យើងនិងទៅកន្លែងរបស់ភាគីទីបីដែលយើងចែករំលែកវាដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការអនុវត្តរបស់យើង។ យើងនឹងប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើងនៅលើទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗចំពោះរបៀបដែលយើងព្យាបាលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើយើងនឹងផ្តល់ជូននូវសេចក្តីជូនដំណឹងថាគោលការណ៍ភាពឯកជនត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ កាលបរិច្ឆេទដែលគោលនយោបាយភាពឯកជនត្រូវបានកែប្រែចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ជាក់នៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រ។ អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាយើងមានអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលសកម្មនិងអាចផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកនិងដើម្បីទស្សនាគោលការណ៍ភាពឯកជននេះជាទៀងទាត់ដើម្បីពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។

ក្មេងអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំ

យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីមនុស្សណាម្នាក់ដែលយើងដឹងថាមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំទេបើគ្មានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់នៃអនីតិជននោះ។ ឪពុកឬម្ដាយឬអាណាព្យាបាលអាចយល់ព្រមប្រើប្រាស់យូវីងដោយអនីតិជនដែលឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់គត់ក្នុងការផ្តល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់អនីតិជនរបស់ YouVersion និងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបកស្រាយនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានឬការផ្តល់យោបល់ដែលផ្តល់តាមរយៈ YouVersion ។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាយើងអាចមានពណាមួយពីឬប្រហែលជាកុមារអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំ, សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំនៅ help@youversion.com។ ប្រសិនបើយើងបានដឹងហើយមានការបញ្ជាក់ថាយើងបានប្រមូលឬទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីកុមារអាយុក្រោម 16 ដោយគ្មានការបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមពីមាតាបិតាយើងនឹងលុបព័ត៌មាននោះ។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ដើម្បីសួរសំណួរឬអត្ថាធិប្បាយអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនិងការអនុវត្តន៍ភាពជាឯកជនរបស់យើង, អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងតាម: ជីវិតកតិកាសញ្ញាសាសនាចក្រ, Inc បាន, ការគាំទ្រ YouVersion.: Attn, 4600 អ៊ីទី 2 ផ្លូវ, Edmond រដ្ឋ Oklahoma 73034, ជំនួយ @ YouVersion ។ com