YouVersion ច្បាប់​ជាឯក​ជន

កែប្រែចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី 2 ខែមេសា ឆ្នាំ 2020

ដូចបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងគោលនយោបាយខាងក្រោម ច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសនៃច្បាប់ជាឯកជន និងលក្ខន្តិកៈនៃការប្រើប្រាស់ នឹងគ្រប់គ្រងលើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងកម្មវិធីព្រះគម្ពីររបស់ YouVersion។ ក្នុងខណៈដែលភាសាអង់គ្លេសនឹងយកមកគ្រប់គ្រងអារកាត់ អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដូចជា បកប្រែតាមហ្គូហ្គល ដើម្បីមើលនូវឯកសារនៅក្នុងភាសារបស់អ្នក។ រាល់ការកែសម្រួលការបកប្រែ នឹងដាក់ផ្សាយនៅលើទំព័រនេះ។


សំខាន់៖ សូមអាននេះជាមុនសិន

ជីវិតរបស់យើងមានពេញដោយ ក្រុមគ្រួសារ ការងារ ការប្ដេជ្ញាចិត្ដសម្រាប់ទំនាក់ទំនង និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ យើងភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍ទូរស័ព្ទ និងគ្រឿងឌីជីថលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីជួយចាត់ចែងទំនួលខុសត្រូវនានា ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង និងដើម្បីបន្តភ្ជាប់មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នា។

ត្រឡប់ទៅមើលឆ្នាំ ២០០៦ ក្នុងនាមជាសហគមន៍ដែលស្វាហាប់ និងសកម្ម ក្នុងសេចក្ដីជំនឿ Life.Church បានចាប់ផ្ដើមស្វែងរក របៀបផ្សេងៗ ដែលយើងអាចជួយដល់មនុស្ស ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងលេចធ្លោ ឱ្យមនុស្សគេអាចមានវិធីផ្សេងៗ ក្នុងទំនាក់ទំនងបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរ ដែលអាចនាំឱ្យជីវិតរបស់គេទៅកាន់ការបំផ្លាស់បំប្រែ។ ដូច្នេះ ចិត្ដគំនិតនោះ បាននាំឱ្យយើងទៅដល់ការបង្កើត កម្មវិធីព្រះគម្ពីររបស់ YouVersion នោះ ដែលវាជាកម្មវិធីលើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចមួយ ក្នុងចំណោម កម្មវិធី ២០០ ដទៃផ្សេងទៀត ដែលឥតគិតថ្លៃ និងមានដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ នោះ។

នៅពេលមានមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅៗ បានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ កម្មវិធី YouVersion យើងសង្កេតមើលឃើញនូវគុណតម្លៃនៃការជួយឱ្យមនុស្សស្វែងរុករកនូវសេចក្ដីជំនឿនៅក្នុងសហគមន៍ ជាមួយនឹងគោលបំណងរួមនឹងគ្នា នៅក្នុងការរីកចម្រើនលូតលាស់ខាងឯទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ នៅទីសុវត្ថិភាពនិងតាមអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់ខ្លួន។

YouVersion គឺលើសពីកម្មវិធីអានតាមបែបអេឡិចត្រូនិចទៅទៀត ដោយកម្មវិធីនេះ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអានព្រះគម្ពីរនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ រាល់គ្រប់ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលយើងបានផ្ដល់ជូន យើងបានឆ្នៃ ដោយមានការយកចិត្ដទុកដាក់ខ្ពស់និងពេញដោយគោលបំណង។ យើងបានឆ្នៃនិងតាក់តែងរាល់មុខងារពិសេសៗ ដើម្បីជួយដល់អ្នក ឱ្យអ្នកអាចដេញដល់ទំនាក់ទំនងដ៏ជ្រាលជ្រៅ ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ ហើយឱ្យអ្នកអាចស្វែងរុករកនូវសំណួរនៃជំនឿ ក្នុងទីសុវត្ថិភាព ហើយទាំងអស់នោះ គឺអ្នកអាចស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍មួយដែលអ្នកទុកចិត្ដ ទៅតាមជម្រើសរបស់អ្នក។ អ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលអ្នកចែករំលែក និងជាមួយមនុស្សដែលអ្នកអនុញ្ញាត។ ទិន្នន័យរបស់អ្នក គឺជារបស់អ្នក។ YouVersion មិនលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬនឹងចែករំលែកវាជាមួយនឹងអ្នកដទៃផ្សេងទៀត ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកនោះឡើយ។

ហើយរាល់គ្រប់ទ្រង់ទ្រាយនៃ កម្មវិធីពី YouVersion ដែលយើងផ្ដល់ជូន គឺយើងឱ្យដល់អ្នក ដោយមិនគិតថ្លៃពីអ្វីទាំងអស់ ហើយក៏គ្មានការគិតថានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីតបស្នងមកវិញនោះដែរ។ យើងក៏មិនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែរ៖ គឺឥតគិតថ្លៃដល់អស់បុគ្គលគ្រប់រូប ហើយក៏ឥតគិតថ្លៃដល់អស់ដៃគូសហការនៅក្នុងព័ន្ធកិច្ចនេះដូចគ្នា។ តើយើងអាចធ្វើដូច្នេះ ទៅបានដោយរបៀបណាដែរ? ក្នុងនាមជាបេសកកម្មនៅលើប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ក្រុមជំនុំ Life.Church កម្មវិធីពី YouVersion ត្រូវបានទទួលការឧបត្ថម្ភយ៉ាងធំ ពីចំណែកប្រើប្រាស់ទូទៅនៃថវិការបស់ក្រុមជំនុំ Life.Church ហើយនិងតាមរយៈការបរិច្ចាគ ដាក់តង្វាយពីបុគ្គល ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលជាបងប្អូនរួមជំនឿ មានចិត្ដក្នុងការចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរបស់យើងនេះ ដើម្បីជួយដល់មនុស្ស ឱ្យគេអាចប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យា ជាប្រយោជន៍ឱ្យគេបានមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរ ហើយនិងអាចឃើញជីវិតទទួលបានការបំផ្លាស់បំប្រែផងដែរ។

ចូរអាននូវគោលការណ៍ពីភាពឯកជននេះ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះថា យើងចង់ពិភាក្សាទៅលើរបៀបដែលយើងប្រមូល ប្រើប្រាស់ ចែករំលែក និងការធ្វើដំណើរកិច្ចទៅលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

មើល​ពី​ក្ដី​សង្ខេប

ដោយការចូលប្រើប្រាស់ កម្មវិធី YouVersion អ្នកយល់ព្រមទៅលើ គោលការណ៍នៃភាពឯកជននេះ ហើយក៏យល់ស្របលើ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ក៏ដូចជាឱ្យការអនុញ្ញាត ក្នុងការទទួលបានទិន្នន័យរបស់អ្នក ដើម្បីបញ្ជូនទៅ សហរដ្ឋអាមេរិច ដើម្បីធ្វើដំណើរកិច្ច។ ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៅលើ កម្មវិធី YouVersion គឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងផងដែរ ដោយ ច្បាប់​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ របស់យើង។ សូមអានលក្ខខណ្ឌទាំងនោះ ដោយយកចិត្ដទុកដាក់ដូចគ្នា។

នេះជាសេចក្ដីសង្ខេបនៃអ្វីដែលអ្នករំពឹងថានឹងរកឃើញនៅក្នុង គោលការណ៍នៃភាពឯកជន របស់យើង ដែលក្នុងនោះ មានគ្របដណ្ដប់ លើរាល់ផលិតផល និងសេវាកម្មនានារបស់ កម្មវិធីពី YouVersion។

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នក នៅលើកម្មវិធី YouVersion មានលក្ខណៈជាផ្ទាល់ខ្លួន (តាមបំណងចិត្ដ) របស់អ្នក។

គោលការណ៍នៃភាពឯកជននេះ គូសជាទម្រង់ ដោយប្រភេទផ្នែកនៃទិន្នន័យ ដែលយើងប្រមូលមកពីការដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ មានសកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធី YouVersion ហើយក៏ជារបៀបដែលយើងធ្វើដំណើរកិច្ចទៅលើព័ត៌មានទាំងនោះ ដើម្បីបង្កើនឱ្យអ្នកមានបទពិសោធន៍ងាយស្រួលនៅលើ កម្មវិធី YouVersion ផងនោះដែរ។ នៅពេលដែលអ្នកបង្កើតគណនីមួយ នៅលើកម្មវិធី YouVersion ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីណាមួយរបស់យើង ឬគេហទំព័រណា ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលមក គឺក្នុងគោលបំណង ដើម្បីជួយផ្ដល់ឱ្យអ្នកមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ទៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធីនេះ បន្ថែមទៀត។

ភាព​ជា​ឯក​ជន​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ការពារ

យើងទទួលយកភាពឯកជន នៃព័ត៌មានដែលអ្នកផ្ដល់ និងរាល់អ្វីៗ ដែលយើងប្រមូលជាទម្ងន់ ហើយយើងប្រតិបត្តិតាមរបៀបសុវត្ថិភាព ដែលតាក់តែងឡើង ដើម្បីជួយការពារដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដូចបានជជែកខាងក្រោម។ យើងមិនចែករំលែកទិន្នន័យដែលអាចសម្គាល់ពីអ្នក ដល់ក្រុមមនុស្ស ឬប្រព័ន្ធទីបី (ឈ្មួញពាណិជ្ជករ) ណាមួយ ឬបណ្ដាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់បំណងឱ្យអ្នកទិញផលិតផលណាមួយនោះឡើយ។

វា​ជា​បទ​ពិសោធ​របស់​អ្នក

អ្នកមានជម្រើសអំពីរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យស្គាល់ ប្រមូល ចែករំលែក និងរក្សាទុក ដោយស្ថាបនិក Life.Church ដូចបានជជែកខាងក្រោម។ អ្នកនឹងសម្រេចជ្រើសរើស អំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ និងធ្វើដំណើរកិច្ចទៅលើព័ត៌មានរបស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកផ្ដើមប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធី YouVersion គ្រាដំបូង និងនៅពេលដែលអ្នកផ្ដើមភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនៃកម្មវិធី YouVersion និងអាចនឹងសម្រេចលើជម្រើសមួយចំនួន នៅក្នុងមីនុយនៃការកំណត់ មួយចំនួន នៅក្នុងគណនីសមាជិក នៃកម្មវិធី YouVersion របស់អ្នក ឬតាមរយៈ https://my.bible.com/settings

យើងស្វាគមន៍ចំពោះសំណួរ និងមតិរបស់អ្នក៖

យើងស្វាគមន៍រាល់សំណួរ ឬមតិរបស់អ្នក ដែលអ្នកមានអំពី គោលការណ៍នៃភាពឯកជន និងអំពីការអនុវត្ដទៅលើភាពឯកជន របស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ ឬមតិផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង នៅឯក្រុមជំនុំ Life.Church ដោយសរសេរ៖ Attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 ឬមកតាមរយៈអ៊ីមែល help@youversion.com

នៅទីណាដែល YouVersion បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ការ​បក​ប្រែ ដែលលើសពី​ភាសា​អង់គ្លេស លើ​គោល​ការណ៍​នៃភាព​ឯក​ជន​ នោះ​អ្នក​យល់​ព្រម​ថា​ការ​បក​ប្រែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​សម្រាប់​តែ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​របស់​អ្នក​ប៉ុណ្ណោះ ​ហើយ​ថា​​ភាសា​អង់គ្លេស​របស់​គោល​ការណ៍នៃ​ភាព​ឯកជន​នឹង​គ្រប់​គ្រង​លើទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ YouVersion ។ ប្រសិន​បើ​មាន​ន័យជំទាស់​រវាង ន័យដែលមានចែងនៅក្នុង​ភាសាអង់គ្លេស​ ​និង​អ្វី​ដែលមានចែងនៅក្នុង​ការ​បកប្រែ​ ​របស់គោលការណ៍​នៃភាពឯក​ជន នោះឯកសារជាភាសាអង់គ្លេសត្រូវយកជាអាទិភាព។


និយមន័យ

ដើម្បីធ្វើឱ្យឯកសារនេះកាន់តែងាយស្រួលអាន យើងនឹងប្រើអក្សរកាត់មួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីនេះ។ ឧទាហរណ៍នៅពេលយើងនិយាយថា "YouVersion" យើងកំពុងនិយាយអំពី:

 • កម្មវិធីលើ ទូរស័ព្ទ របស់ YouVersion មានដូចជា
  • កម្មវិធីព្រះគម្ពីរ
  • កម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ
  • Bible Lens
 • គេហទំព័រ របស់ YouVersion មានដូចជា
 • មានកម្មវិធីដទៃផ្សេងទៀតរបស់ YouVersion នៅលើបណ្ដាញនានា មានដូចជា
  • កម្មវិធីស្ទ្រីមវីដេអូ
  • ជំនួយការសំឡេង

ផលិតផល YouVersion ជាកម្មសិទ្ធិ និងដាក់ឱ្យដំណើរការដោយ Life.Church Operations, LLC ដែលយើងនឹងនិយាយសំដៅទៅថាជា "Life.Church" ឬ "យើង" នៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់នេះ។ យើងអនុញ្ញាតការប្រើប្រាស់នៃ កម្មវិធី YouVersion ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់មិនទាន់បានចុះឈ្មោះ ដែលអ្នកនោះ យើងហៅថាជា "ភ្ញៀវ" ក៏ដូចជាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ ឬជា "សមាជិក"។ នៅពេលយើងលើកឡើងពីគោលការណ៍ច្បាប់ទាំងពីរនេះ យើងនឹងប្រើនូវពាក្យ "អ្នកប្រើប្រាស់" ឬ "អ្នក"។

ព័ត៌មានយើងប្រមូលទុក និងរបៀបដែលយើងប្រមូលវា

ព័ត៌មានយើងប្រមូលគឺផ្អែកទៅលើសេវាកម្ម និងប្រព័ន្ធដំណើរការដែលអ្នកបានស្នើ។ អ្នកអាចបដិសេធមិនដាក់បញ្ចូល នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះ មកដល់យើង តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ទង្វើនោះ អាចរារាំងយើងមិនឱ្យមានសមត្ថភាព ដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ជូនដល់អ្នក នូវសេវាកម្មនិងប្រព័ន្ធដំណើរការមួយចំនួនរបស់ YouVersion ទៅដល់អ្នក។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្ដល់ជូនដល់យើង

អ្នកមិនត្រូវការ ចុះឈ្មោះ សម្រាប់គណនីជាសមាជិក ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធី YouVersion ទេ។ តែយ៉ាងនោះក្ដី សមាជិកភាព អនុញ្ញាតឱ្យយើង រៀបចំកម្មវិធី YouVersion ទៅតាមតម្រូវការនិងការចង់បានសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់អ្នក។ ដើម្បីបង្កើតគណនីសមាជិកមួយ នៅក្នុងកម្មវិធី YouVersion យើងតម្រូវឱ្យអ្នកផ្ដល់ជា ឈ្មោះរបស់អ្នក ត្រកូលរបស់អ្នក និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលច្បាស់លាស់មួយ។ យើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ ដើម្បីភ្ជាប់អ្នកជាមួយនឹង គណនីសមាជិកច្បាស់លាស់មួយ នៅក្នុងកម្មវិធី YouVersion។ បន្ទាប់ពីអ្នកបានបង្កើត គណនីសមាជិក YouVersion មួយរួច អ្នកអាចជ្រើសរើសក្នុងការផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពី អាយុ ភេទ គេហទំព័រ សេចក្ដីពណ៌នានៃទីតាំងរបស់អ្នក ជីវសង្ខេប រូបភាពផ្ទាល់ និងព័ត៌មានដទៃផ្សេងទៀត តាមការជ្រើសរើសផ្ដល់ជូនរបស់អ្នក។ ព័ត៌មានទាំងអស់នេះ ប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់ជូន នឹងភ្ជាប់រូបអ្នកទៅជាមួយនឹងគណនីរបស់អ្នក។

លើសពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រមូល ដើម្បីបង្កើតគណនីសមាជិក អ្នកមានជម្រើសអំពីព័ត៌មានអ្វីដែលអ្នកចង់ផ្ដល់ជូនដល់រូបយើង។ យើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នក នៅពេលដែលអ្នកផ្ដល់ជូន ដាក់ផ្សាយ ឬបង្ហោះ នៅលើ កម្មវិធី YouVersion។ អ្នកមិនចាំបាច់ផ្ដល់ជូនព័ត៌មាននេះដល់យើងទេ តែទោះជាយ៉ាងណា ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្ដល់ឱ្យទេ អ្នកអាចមានសមត្ថភាពក្នុងព្រំដែនកំណត់មួយ ក្នុងប្រព័ន្ធដំណើរ តាមការផ្ដល់ជូន ហើយយើងអាចធ្វើដំណើរកិច្ចជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់អ្នក តាមការពិភាក្សាខាងក្រោម

ការចូលរួមផ្ដល់ជូនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

YouVersion អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ដាក់ផ្សាយ ចែកបន្ត និងបង្ហាញនូវអត្ថបទមួយចំនួន (យើងលើកឡើង លើសកម្មភាពនោះ ថា "ផុស" ឬ "បង្ហោះ" ដែលនោះជាការផ្សព្វផ្សាយ)។ ការដាក់បង្ហោះ អាចដាក់ជាសាធារណៈ នៅក្នុងទីកន្លែងនានា នៃកម្មវិធី YouVersion មានដូចជា គេហទំព័រ និងបណ្ដាញសង្គម ដែលអ្នកមានគណនីក្នុងការប្រើប្រាស់ តាមរយៈកម្មវិធី YouVersion ឬផ្ទេរបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃផ្សេងនៅក្នុងកម្មវិធី YouVersion ឬប្រព័ន្ធបណ្ដាញទីបី ដែលអ្នកជ្រើសរើស ក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញ ឬសេវាកម្មដទៃផ្សេងទៀត។ ដូចឧទាហរណ៍ នេះរួមផ្សំនឹងការដាក់មតិនៅលើការបង្ហោះរបស់មិត្ត ឬកំពុងបង្កើត និងចែករំលែក រូបភាពខគម្ពីរ។ កម្មវិធី YouVersion អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចបង្កើតអត្ថបទមួយចំនួន ដើម្បីថែរក្សាគណនីរបស់អ្នក ដូចជាការដាក់កំណត់ត្រា ឬដាក់ចំណាំ លើខគម្ពីរ ដែលនៅក្នុងនោះ មានដូចជាការដាក់បង្ហោះ ដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់អ្នកដទៃ។ យើងនឹងហៅរាល់អត្ថបទដែលអ្នកបានបង្កើត ទោះជាបានបង្ហោះ ឬក៏អត់ ថាជា "ការចូលរួមផ្ដល់ជូនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់"។

ការចូលរួមផ្ដល់ជូនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវធ្វើដំណើរកិច្ច ដោយពួកយើង ដើម្បីសម្របសម្រួលតាមសមត្ថភាពរបស់អ្នក ក្នុងការប្រើប្រាស់ ទុកដាក់ និងចែកបន្ត នូវការចូលរួមផ្ដល់ជូនទាំងនោះ តាមការជ្រើសរើសរបស់អ្នក។ យើងនឹងភ្ជាប់ការចូលរួមផ្ដល់ជូនរបស់អ្នក ជាមួយនឹងគណនីរបស់អ្នក ដរាបណា អ្នកមិនបានលុបបំបាត់វាទេ។ សូមចងចាំថា ប្រសិនបើអ្នកបើកបង្ហាញពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក នៅក្នុងឥរិយាបថបែបសាធារណៈ ទោះជាតាមរយៈការបង្ហោះជាលក្ខណៈរួម ក្នុងបណ្ដាញសង្គម សារក្នុងក្ដារព័ត៌មាន ឬសារក្នុងក្រុមពិភាក្សាតាមអនឡាញ ណាមួយ នោះព័ត៌មានទាំងនោះ នឹងអាចត្រូវប្រមូលទុក និងប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សដទៃ។ ការចូលរួមផ្ដល់ជូនដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវដាក់បង្ហោះនិងផ្ទេរចែករំលែក តាមទង្វើរបស់អ្នក។ យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពរបស់អ្នកដទៃ ឬប្រព័ន្ធក្រុមផ្សេង ដែលជាភាគី អ្នកបានជ្រើសរើសចែករំលែក ការចូលរួមផ្ដល់ជូន របស់អ្នកនោះទេ។ ដូច្នេះហើយ យើងមិនអាច និងមិនធានា ថាការចែករំលែក ការចូលរួមផ្ដល់ជូនរបស់អ្នក នឹងមិនទទួលបានការមើលឃើញពីបុគ្គល ឬប្រើប្រាស់ នៅក្នុងឥរិយាបថ ដែលមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកនោះ នោះដែរ។ ឬក៏ថា យើងទទួលខុសត្រូវទៅលើការចូលរួមផ្ដល់ជូនរបស់អ្នកនោះដែរ។

ការបរិច្ចាគ និងការដាក់តង្វាយ។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសបរិច្ចាគតាមការស្ម័គ្រចិត្ដ នៅក្នុង កម្មវិធី YouVersion ឬតាមគេហទំព័រ ភាគីទីបី ដែលភ្ជាប់នៅលើកម្មវិធី YouVersion បន្ទាប់មក ហើយមានតែដូច្នោះទេ ដែលអ្នកនឹងទទួលបានការរំឭកឱ្យតម្រូវផ្ដល់ព័ត៌មាន កាតក្រេឌីត គណនីធនាគារ និងព័ត៌មានសម្រាប់ការទូទាត់ ដើម្បីធ្វើដំណើរកិច្ចទៅលើការផ្ទេរប្រាក់នោះ។ យើងនឹងស្រង់ជម្រើសបរិច្ចាគរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកបានផ្ដល់ជូន ក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មានដូចជា ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ និង/ឬ អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល ដើម្បីធានាបានថាការបរិច្ចាគរបស់អ្នក ត្រូវប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលបំណងស្នើរបស់អ្នក ហើយនិងដើម្បីអាចផ្ដល់ជា "ការថ្លែងសម្រាប់ការថ្វាយតង្វាយប្រចាំឆ្នាំ" ដែលដាក់ជាកម្មវត្ថុ ថាជាការបរិច្ចាគរបស់អ្នក សម្រាប់គោលបំណង នៃការលើកលែងពន្ធ ឬសម្រាប់តម្រូវការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់របស់អ្នក។ យើងនឹងមិនថែរក្សាទុក ឬធ្វើដំណើរកិច្ចទៅលើព័ត៌មានថវិកា លើសពីការបានផ្ដល់ជូនរបស់អ្នក នៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ នៅពេលអ្នកបានបរិច្ចាគនោះឡើយ។ ក្នុងខណៈនៃកាលបរិច្ឆេទរបស់ច្បាប់គោលការណ៍នេះ យើងប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ Stripe ឬ PayPal ដើម្បីធ្វើដំណើរកិច្ចទៅលើការបរិច្ចាគតាមអនឡាញ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពីរបៀបដែលភាគីទីបីនេះ ធ្វើដំណើរកិច្ចទៅលើព័ត៌មានរបស់អ្នក សូមមើលទៅកាន់ គោលការណ៍នៃភាពឯកជន របស់ភាគីទាំងនោះ ដែលអ្នកអាចរកឃើញតាមតំណរទាំងនេះ៖ https://stripe.com/privacy; https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full

ការទាក់ទងពីអ្នកមកយើង។

យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នក នៅពេលអ្នកផ្ញើ ទទួល ឬចូលរួម ជាមួយនឹងសាររបស់យើង នេះរួមទាំងពេលដែលអ្នកដាក់បញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬស្នើដោយការផ្ញើអ៊ីមែល help.youversion.com។ យើងរក្សាទុកនូវសារទំនាក់ទំនងទាំងនោះ ដើម្បីធ្វើដំណើរកិច្ច លើការស្នើសុំ ការឆ្លើយតបទៅលើការស្នើ និងធ្វើឱ្យកម្មវិធី YouVersion និងសេវាកម្មរបស់យើង ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

បច្ចេកវិទ្យានៃការប្រមូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្ដិ

ដោយយល់ព្រមលើ គោលការណ៍នៃភាពឯកជនរបស់យើង អ្នកយល់ស្របទៅលើការអនុញ្ញាតប្រើ សំណេរអនឡាញ និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងនោះ (ដូចឧទាហរណ៍ សំណគេហទំព័រ រូបភាពចំណាំ ស្លាក និងប្រព័ន្ធចំណាំគ្រឿងប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិច ដែលយើងហៅវាថាជា សំណេរអនឡាញ - "ខូឃីស៍") ដូចបានពិពណ៌នា នៅក្នុងច្បាប់គោលការណ៍នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី YouVersion ដោយមិនបានផ្លាស់ប្រែ កម្មវិធីរុករក ឬការកំណត់លើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ដើម្បីបិទសំណេរអនឡាញនោះទេ យើងនឹងសន្មតថាអ្នកយល់ព្រមទទួលរាល់សំណេរអនឡាញ ដែលបានផ្ដល់ជូនតាមរយៈកម្មវិធី YouVersion នេះហើយ។

សំណេរអនឡាញ និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងនេះផ្សេងៗទៀត។

យើងប្រើប្រាស់សំណេរអនឡាញ ដើម្បីសម្គាល់រូបអ្នក និង/ឬ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់អ្នក នៅលើរាល់ប្រព័ន្ធកម្មវិធីនានា របស់ YouVersion។ សំណេរអនឡាញ ជួយសម្របសម្រួលលើដំណើរបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់យ៉ាងរលូន របស់អ្នកមានគណនីនៅលើ កម្មវិធី YouVersion ក្នុងខណៈដែលគេបានអនុញ្ញាតឱ្យយើង អាចសម្គាល់ពួកគេ និងថែរក្សាព័ត៌មានចង់បាន ពីសម័យប្រើប្រាស់មួយ ទៅសម័យប្រើប្រាស់មួយ។ វាជួយឱ្យយើងអាចរក្សាគណនីរបស់អ្នក ឱ្យនៅមានសុវត្ថិភាព ហើយជួយយើងធានាថា ព័ត៌មានសមាជិក ត្រូវបានប្រើប្រាស់ រួមភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណនីសមាជិកពិតត្រឹមត្រូវ។ ជាការសំខាន់ យើង មិន ប្រើសំណេរអនឡាញ ឬបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងនេះ ដើម្បីទាញយក ចំណង់ចិត្ដរបស់អ្នក ជាប្រយោជន៍ សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ទៅឱ្យដល់សេវាកម្ម ឬផលិតផលលក់ដូរនោះឡើយ។

យើងប្រើប្រាស់សំណេរអនឡាញ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នក លើការប្រើប្រាស់កម្មវិធី YouVersion (រួមមានដូចជា ទិន្នន័យចរាចរណ៍ ទិន្នន័យទីតាំង កន្លែងចូលប្រើ ប្រភេទស្វែងរុករក ភាសារុករក ការស្នើប្រព័ន្ធ និងពេលវេលានៃការស្នើរបស់អ្នក) ហើយមានទិន្នន័យទំនាក់ទំនងមួយចំនួន និងធនធានដែលអ្នកស្វែងរក ប្រើប្រាស់ និងបង្កើត នៅលើ ឬតាមរយៈកម្មវិធី YouVersion។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ ដើម្បីផ្ដល់ជូនបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ កម្មវិធី YouVersion សម្រាប់រូបអ្នក តាមតែព័ត៌មានដែលអ្នកមាន ហើយដើម្បីឱ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រមូលទុក ដើម្បីកំណត់បង្រួមលើចំនួនឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នក ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ កម្មវិធី YouVersion និង/ឬ ផ្នែកនៃកម្មវិធី YouVersion ដោយមើលលើ ចំនួនមេរៀនដែលបានប្រើប្រាស់ វិភាគទៅលើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ និងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កម្មវិធី YouVersion សម្រាប់គ្រប់សមាជិក និងភ្ញៀវ ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ យើងអាចបូកបញ្ចូលព័ត៌មានដែលអ្នកផ្ដល់ឱ្យ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលប្រសើរជាងនេះ ដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃសេវាកម្មរបស់យើង។ ជាទូទៅ យើងរក្សាទិន្នន័យដែលយើងបានប្រមូលពីសំណេរអនឡាញ សម្រាប់រយៈពេល ២១ ថ្ងៃ ប៉ុន្តែយើងអាចរក្សាទុកវា ក្នុងរយៈពេលយូរជាងនេះ ទៅតាមភាពចាំបាច់ ដូចជាគ្រាដែលមានតម្រូវការ ដោយច្បាប់ ឬហេតុផលបច្ចេកទេសណាមួយ។

ទោះបីជាកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណេតភាគច្រើនទទួលយកសំណេរអនឡាញអូតូ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងលើបច្ចេកវិទ្យាប្រភេទដូច្នេះ តាមរយៈការកំណត់ក្នុងកម្មវិធីរុករក និងតាមរបៀបស្រដៀងនោះ និងយល់ស្របទៅលើការបដិសេធ ការស្រង់សំណេរអនឡាញនោះទាំងស្រុងតែម្ដង។ អ្នកអាចបដិសេធការទទួលសំណេរអនឡាញ ដោយគ្រាន់តែដាក់ឱ្យសកម្មលើការកំណត់ច្បាស់លាស់ នៅលើកម្មវិធីរុករក ឬឧបករណ៍របស់អ្នក ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះ អ្នកអាចប្រហែលជាមិនអាច ចូលទៅប្រើប្រាស់ ផ្នែកមួយចំនួននៃកម្មវិធី YouVersion ដោយអ្នកបានហាមឃាត់យើង មិនឱ្យបញ្ជូនសមត្ថភាពនៃកម្មវិធី YouVersion ទៅដល់អ្នក និងប្រហែលជាអ្នកអាចទប់ស្កាត់យើង លើការប្រើប្រាស់មុខងារមួយចំនួន និងសេវាកម្មមួយចំនួន ដែលតម្រូវឱ្យមានបច្ចេកវិទ្យាទាំងប៉ុន្មាននោះ។

Life.Church មិនអាចកំណត់គេហទំព័រមាតិកាឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់ឬផ្តល់ពី YouVersion ឬគេហទំព័រនិងសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់យើងដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយភាគីទីបីរួមទាំងក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍របស់អ្នកនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទេ។ ភាគីទីបីទាំងនេះអាចដាក់ខូឃីស៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬឯកសារផ្សេងទៀតនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រមូលទិន្នន័យឬស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នក។ ព័ត៌មានដែលពួកគេប្រមូលអាចទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬពួកគេអាចប្រមូលព័ត៌មានរួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកតាមពេលវេលានិងនៅលើគេហទំព័រកម្មវិធីនិងសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗទៀត។ ភាគីទីបីទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវមាតិកាយោងតាមចំណាប់អារម្មណ៍ (ទម្លាប់) លើមាតិកាគោលដៅ។ យើងមិនត្រួតពិនិត្យបច្ចេកវិទ្យាតាមដានរបស់ភាគីទីបីទាំងនេះឬវិធីដែលពួកគេអាចត្រូវបានប្រើ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីមាតិកាគោលដៅអ្នកគួរទាក់ទងអ្នកផ្តល់ការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់។

អ្នកផ្តល់ Attribution។

យើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម YouVersion នៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីដូចជាហ្វេសប៊ុកនិងហ្គូហ្គោលហើយប្រើឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីរបស់ភាគីទីបី (“ អេសខេខេ”) ដើម្បីសន្មតថាការទាញយកយូវ៉េរីសទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយដែលមាននៅលើគេហទំព័រភាគីទីបី យើងអាចផ្តល់ឱ្យភាគីទីបីទាំងនេះជាមួយនឹងព័ត៌មានសរុបដែលបានកំណត់ទាក់ទងនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេនិងការទាញយក YouVersion ដែលទទួលបានពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះ។ យើងមិនលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីទេហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអេសខេអេសរបស់យើងលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីឬប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីស្នើសុំការលក់ទំនិញឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីដែរ។

លេខសម្គាល់ឧបករណ៍និងទីតាំង ហើយនិងការចូលប្រើបណ្តាញ។

នៅពេលដែលអ្នកចូលប្រើឬចាកចេញពីគេហទំព័រ YouVersion យើងទទួលបានទាំងគេហទំព័ររបស់អ្នកដែលអ្នកបានចូលនិងគេហទំព័រដែលអ្នកចូលទៅបន្ទាប់។ យើងក៏ទទួលបានព័ត៌មានអំពីម៉ាស៊ីនមេប្រូកស៊ីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកម្មវិធីរុករកគេហទំព័រនិងកម្មវិធីបន្ថែមឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍និង / ឬ ISP ឬក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រើ YouVersion ។ យើងក៏ទទួលបានទិន្នន័យពីឧបករណ៍និងបណ្តាញរបស់អ្នករួមទាំងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកផងដែរ។

យើងប្រើអាសយដ្ឋាន IP ដែលយើងប្រមូលពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងដើម្បីដំណើរការពួកវាជាមួយព័ត៌មានរយៈទទឹងនិងរយៈបណ្តោយដែលទាក់ទងនឹងអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ិនធឺរណែតឬអ្នកផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដើម្បីកំណត់ហើយក្នុងករណីខ្លះបង្ហាញជាលក្ខណៈរួមនិងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រហាក់ប្រហែល តំបន់ភូមិសាស្ត្រសម្រាប់វត្ថុនីមួយៗនៃការប្រើប្រាស់យូវ៉េសុន។ ព័ត៌មានអំពីរយៈទទឹងនិងរយៈបណ្តោយនេះត្រូវបានរក្សាទុកដោយយើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលប្រាំពីរថ្ងៃសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហានិងគោលបំណងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែមិនដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានណាមួយអំពីអ្នកឬដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដោយផ្ទាល់ទេ។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើ YouVersion ពីឧបករណ៍ចល័តហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើលក្ខណៈពិសេសព្រឹត្តិការណ៍អ្នកនឹងត្រូវបានជំរុញឱ្យផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យ YouVersion ចូលប្រើនិងទទួលព័ត៌មានពីឧបករណ៍នោះដែលទាក់ទងនឹងទីតាំង GPS របស់អ្នកដើម្បីស្វែងរកព្រឹត្តិការណ៍នៅក្បែរអ្នក គូសបញ្ជាក់ខាងក្រោម។ យើងមិនចែករំលែកព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករួមជាមួយអត្តសញ្ញាណឬទីតាំងឧបករណ៍របស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់របស់អ្នកឡើយ។ អ្នកមិនចាំបាច់ផ្តល់ព័ត៌មាននេះទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើវាអាចនឹងកំណត់សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិការណ៍នានាដល់កម្រិតពេញលេញ។

យើងក៏ប្រមូលនិងប្រើសិទ្ធិឥតខ្សែ (ឬ“ វ៉ាយហ្វាយ”) នៃឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវ៉ាយហ្វាយឬបណ្តាញកោសិកា។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រសើរបំផុតដោយផ្តល់មេឌៀគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ដល់អ្នកប្រើដែលមានប្រព័ន្ធវ៉ាយហ្វាយល្បឿនលឿនជាជាងបណ្តាញចល័ត។ ការអនុញ្ញាតវ៉ាយហ្វាយក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ខាសមាតិកាជាមួយ Chromecast និងឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នា។ ព័ត៌មាននេះមិនត្រូវបានរក្សាទុកឬចែកចាយដោយ YouVersion ទេ។

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក

យើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នកហើយអ្នកផ្តល់ដល់យើងក៏ដូចជាការដកស្រង់ដែលយើងធ្វើពីព័ត៌មាននោះដូចខាងក្រោម៖

 • ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រនិងធ្វើបដិរូបកម្ម YouVersion និងមុខងារ YouVersion តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។
 • ដើម្បីបង្កើត ថែរក្សា ប្តូរតាមបំណង និងធានាគណនី YouVersion របស់អ្នក ប្រសិនបើមាន។
 • ដើម្បីដំណើរការសំណើរបស់អ្នកនិងឆ្លើយតបចំពោះការសាកសួររបស់អ្នក។
 • ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីផលិតផល ឬសេវាកម្ម YouVersion ផ្សេងទៀត។
 • ដើម្បីថែរក្សាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសុច្ចរិតភាពរបស់ YouVersion និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ YouVersion;
 • សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្ទៃក្នុងរបស់ YouVersion និងការអភិវឌ្ឍទៅលើ ផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើង។
 • សម្រាប់ការវិភាគផ្ទៃក្នុងនៃការប្រើប្រាស់ YouVersion;
 • ដើម្បីបំពេញគោលបំណងផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យ
 • ដើម្បីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនិងការពង្រឹងសិទ្ធិរបស់យើងស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានរួមបញ្ចូលទាំងសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងស្ថិតក្រោមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះហើយយើង លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់;
 • ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ
 • តាមវិធីផ្សេងទៀតយើងអាចពណ៌នានៅពេលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន​ និង
 • សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការយល់ព្រមរបស់អ្នក។

សមាជិកភាព។

យើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ដើម្បីបង្កើតនិងថែរក្សាគណនីសមាជិករបស់អ្នក។ យើងក៏ប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការចូលប្រើគណនីរបស់អ្នក។ យើងរក្សាទុកព័ត៌មាននេះនិងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ YouVersion របស់អ្នកទាក់ទងនឹងគណនីសមាជិកភាពរបស់អ្នកដរាបណាអ្នកជាសមាជិក។ ឧទាហរណ៍ឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងនាមត្រកូលរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់ដោយពួកយើងទាក់ទងនឹងឈ្មោះគណនីឬលេខសម្គាល់គណនីដែលបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីសម្គាល់អ្នកថាជាអ្នកប្រើត្រឹមត្រូវនៃគណនីរបស់អ្នក។ យើងក៏នឹងរក្សាទុកការចូលរួមចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៅក្នុងសមាគមជាមួយគណនីសមាជិករបស់អ្នកដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលដំណើរការចូលប្រើឡើងវិញប្រកាសនិងប្រើប្រាស់វិភាគទានអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៅពេលអ្នកជ្រើសរើស

មិត្ត​ភក្តិ។

YouVersion នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ YouVersion ផ្សេងទៀតដើម្បីចែកចាយខគម្ពីរការចូលរួមវិភាគទានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងមាតិកាផ្សេងទៀត។ វាជាជំរើសរបស់អ្នកថាតើត្រូវទាក់ទងរឺភ្ជាប់ជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតនិងចែករំលែកព័ត៌មានរឺការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយសមាជិក YouVersion ផ្សេងទៀតអ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសថាតើត្រូវចែករំលែកជាមួយយើងនូវព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលផ្ទុកនៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកមិនចាំបាច់ចែកចាយព័ត៌មាននេះដើម្បីប្រើ YouVersion ឬភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកសំរេចចិត្តចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយពួកយើងវានឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីសាកល្បងនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយសមាជិក YouVersion ផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើត YouVersion ដែលមានសក្តានុពលហើយនឹងត្រូវបានរក្សាទុកដោយយើងដរាបណាអ្នកមានគណនីសមាជិក YouVersion ។ នៅពេលដែលអ្នកផ្តល់សិទ្ធិចូលដំណើរការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងមិត្តភក្តិការជូនដំណឹងអំពីពេលដែលទំនាក់ទំនងចូលរួមឬផ្ញើការអញ្ជើញទៅយូវីសឺរព័ត៌មាននោះត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងក្នុងទំរង់ជាគោលបំណងសម្រាប់ផ្តល់ជូនមុខងារនេះដល់អ្នក។

ព្រឹត្តិការណ៍។

ព្រឹត្តិការណ៍ YouVersion អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ទីតាំងព្រះវិហារក្បែរ ៗ ដែលបានកំណត់សេវាកម្មរបស់ពួកគេជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចឱ្យអ្នកតាមដានមាតិកាដែលបានផ្តល់កំណត់ចំណាំនិងរក្សាទុកឯកសារចម្លងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ជាឯកសារយោងនាពេលអនាគត។ ភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះជាមួយទីតាំងរបស់អ្នកតម្រូវឱ្យមានការចូលប្រើនិងប្រើទីតាំង GPS របស់អ្នក។

នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសប្រើលក្ខណៈពិសេសព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងដំបូងអ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសដើម្បីចែករំលែកទីតាំង GPS របស់អ្នកជាមួយយើងហើយប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសផ្តល់ទីតាំង GPS របស់អ្នកយើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះតែម្នាក់ឯងដើម្បីផ្តល់នូវបញ្ជីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនៅជិតអ្នក។ ព័ត៌មានអំពីទីតាំងជីភីអេសត្រូវបានរក្សាទុកដោយយើងក្នុងរយៈពេលប្រហែល ៧ ថ្ងៃសម្រាប់គោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហានិងគោលបំណងនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែមិនដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់យើងដោយភ្ជាប់ជាមួយគណនីសមាជិកយូវីសសឺណាមួយឡើយ។ នៅពេលវេនជាក់លាក់នៃការប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសព្រឹត្តិការណ៍ចប់យើងនឹងឈប់ទទួលព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងទីតាំងជីភីអេសរបស់អ្នកលើកលែងតែអ្នកចូលប្រើមុខងារព្រឹត្តិការណ៍ម្តងទៀត។ ដំបូងបន្ទាប់ពីអ្នកប្រើលក្ខណៈពិសេសព្រឹត្តិការណ៍និងយល់ព្រមប្រើទីតាំងជីភីអេសរបស់អ្នកយើងនឹងសន្មតថាយើងមានការយល់ព្រមនោះក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់លុះត្រាតែអ្នកលុបចោលការព្រមព្រៀងនោះតាមរយៈការកំណត់ឧបករណ៍របស់អ្នកឬនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ កម្មវិធី។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមិនចែករំលែកទីតាំងជីភីអេសរបស់អ្នកអ្នកនៅតែអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសព្រឹត្តិការណ៍បានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវស្វែងរកព្រឹត្តិការណ៍ដោយដៃដោយឈ្មោះអង្គការទីក្រុងប្រទេសឬពាក្យស្វែងរកផ្សេងទៀត។

មាតិកា YouVersion ។

យើងប្រមូលនូវរបៀបដែលអ្នកប្រើ YouVersion និងមាតិការបស់វាដូចជាសំណូមពរការអធិស្ឋានជំពូកព្រះគម្ពីរនិងគំរោងព្រះគម្ពីរដែលអ្នកចូលប្រើនិងភាសាដែលអ្នកជ្រើសរើសប្រើប្រាស់មាតិកានោះ។ យើងក៏ប្រមូលនិងរក្សាទុកវិភាគទានអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអ្នកបង្កើតដូចជាចំណាំគំនួសពណ៌និងចំណាំ។ យើងដំណើរការព័ត៌មាននេះដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់មាតិកាដែលអ្នកបង្កើតឬមានបំណងចូលប្រើតាមរយៈវគ្គ YouVersion នីមួយៗ។

អ្នកនឹងមានជម្រើសថាតើត្រូវទាញយកមាតិកា YouVersion និងការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកនឹងមានជម្រើសថាតើត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យ YouVersion ចូលប្រើឧបករណ៍ផ្ទុករបស់ឧបករណ៍អ្នកដើម្បីបន្ថែមនិងកែប្រែមាតិកាដែលបានទាញយកនេះ។ ការចូលប្រើឧបករណ៍ផ្ទុករបស់អ្នកត្រូវបានប្រើដោយ YouVersion សម្រាប់ទាញយកមាតិកាដែលបានស្នើសុំទៅកាន់ឧបករណ៍របស់អ្នក។

វាគឺជាជំរើសរបស់អ្នកថាតើត្រូវបង្កើតចូលប្រើរឺរក្សាទុក YouVersion ពត៌មាននិងមាតិកា។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះយើងនឹងរក្សាទុកវាដោយភ្ជាប់ជាមួយគណនីសមាជិករបស់អ្នក។ យើងអាចប្រើព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ YouVersion របស់អ្នកនិងការបង្ហាញដែលយើងបានបង្កើតពីការប្រើប្រាស់នោះដើម្បីផ្តល់ជាអនុសាសន៍ដល់អ្នកអំពីមាតិកា YouVersion ឬ Life.Church ផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ផ្អែកលើផែនការព្រះគម្ពីរដែលអ្នកបានបញ្ចប់យើងអាចស្នើគំរោងព្រះគម្ពីរបន្ថែមដល់អ្នក។ អ្នកអាចបដិសេធទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងនេះតាមរយៈអ៊ីម៉ែល ដូចដែលបានពិភាក្សាខាងក្រោម

ទំនាក់ទំនងពីយើងខ្ញុំទៅដល់អ្នក។

យើងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតាមរយៈការជូនដំណឹងជម្រុញអ៊ីមែលឬសារនៅក្នុងកម្មវិធី។ ប្រសិនបើយើងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលជាទូទៅអ្នកអាចឈប់ជាវសារទាំងនេះតាមរយៈតំណភ្ជាប់ដែលឈប់ជាវនៅក្នុងអ៊ីម៉ែលដែលផ្តល់នូវសារទាំងនេះ។ អ្នកក៏អាចកែសំរួលការជូនដំណឹងរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាននៅក្នុងមឺនុយមឺនុយនៃកម្មវិធី YouVersion Bible ឬដោយចូលទៅកាន់ bible.com/notification-settings

ណែនាំ

យើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងមានអំពីអ្នកនិងការធ្វើបទបង្ហាញដែលយើងធ្វើពីទិន្នន័យនោះដើម្បីណែនាំមាតិកានិងមុខងារជាក់លាក់ក៏ដូចជាផលិតផលនិងសេវាកម្មបន្ថែមដែលផ្តល់ជូនតាមរយៈ YouVersion ។ យើងអាចច្របាច់បញ្ចូលព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានតាមរយៈសេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់ Life.Church ផ្សេងទៀតនិងការច្នៃប្រឌិតដែលយើងធ្វើពីការដូចគ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្ទៃក្នុងរបស់យើងដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃសេវាកម្មនិងផលិតផលទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយ Life.Church ។ យើងក៏អាចផ្តល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់ Life.Church ផ្សេងទៀតដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ហើយយើងសន្និដ្ឋាន។ យើងអាចទាក់ទងអ្នកតាមរយៈការជំរុញការជូនដំណឹងអ៊ីមែលឬសារក្នុងកម្មវិធីដើម្បីពិភាក្សាពីអនុសាសន៍ទាំងនេះរបៀបប្រើ YouVersion និងសារព័ត៌មាន YouVersion ផ្សេងទៀត។

ការស្ទង់មតិនិងការស្ទង់មតិ

ការស្ទង់មតិនិងការស្ទង់មតិពេលខ្លះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពួកយើងតាមរយៈ YouVersion ។ អ្នកមិនមានកាតព្វកិច្ចឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិឬការស្ទង់មតិទេហើយអ្នកមានជម្រើសអំពីព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ជូន។ ដោយសារតែគោលបំណងនៃការស្ទង់មតិនិងការស្ទង់មតិទាំងនេះអាចខុសគ្នាយើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងការបង្ហាញនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការស្ទង់មតិឬការស្ទង់មតិណាមួយមុនពេលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយ។

បញ្ហាលើសន្តិសុខ ច្បាប់ និងបច្ចេកទេស

យើងអាចប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីយធ្វើការស៊ើបអង្កេត, ឆ្លើយតបទៅនិងការដោះស្រាយផ្នែកច្បាប់, សន្តិសុខ, និងបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងពាក្យបណ្តឹងទាក់ទងនឹង YouVersion និងជាចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងសន្ដិសុខ ឬដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតការក្លែងបន្លំដែលអាចកើតមាន, ការរំលោភច្បាប់, ការរំលោភបំពានលើ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ របស់យើង ឬគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ឬការប៉ុនប៉ងធ្វើបាបខ្លួនឯងឬអ្នកដទៃ។ យើងអាចប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីទាក់ទងអ្នកអំពីសុវត្ថិភាពគណនីច្បាប់និងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មផ្សេងទៀត។ សូមជ្រាបថាអ្នកមិនអាចបដិសេធទទួលយកសារបែបនេះពីយើងបានទេ។

កំណត់​ចំណាំ

យើងអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់ការជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងឧប្បត្តិហេតុសន្តិសុខឬការរំលោភលើទិន្នន័យដោយ៖ (i) ការផ្ញើសារទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលអ្នកផ្តល់ (ដូចដែលអាចអនុវត្តបាន); (ii) បិទផ្សាយលើទំព័រ YouVersion ដែលប្រឈមនឹងសាធារណៈឬតាមរយៈសារក្នុងកម្មវិធី។ (iii) តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទាំងរដ្ឋសំខាន់ៗ។ និង / ឬ (iv) មធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍រួមទាំងការហៅទូរស័ព្ទនិង / ឬសារទោះបីជាត្រូវបានផ្ញើតាមមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិរួមទាំងអ្នកហៅទូរស័ព្ទក៏ដោយ។ អត្រាផ្ញើសារនិងទិន្នន័យស្តង់ដារអាចត្រូវបានអនុវត្តពីក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនរបស់អ្នក។ ការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែលនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលដែលយើងផ្ញើអ៊ីមែលការជូនដំណឹងដែលយើងបានផ្តល់ជូនតាមរយៈការផ្ញើសារនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលការផ្ញើសារនិងការផ្ញើសារនៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលដែលសារត្រូវបានបង្កើតហើយការជូនដំណឹងដែលយើងផ្តល់តាមរយៈមធ្យោបាយទូរស័ព្ទនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលបញ្ជូនឬទូរស័ព្ទ។ អ្នកយល់ព្រមទទួលការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកពី Life.Church ទាក់ទងនឹង YouVersion និងការប្រើប្រាស់និងការចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនតាមរយៈ YouVersion ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការរក្សាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានផ្តល់ដល់យើងបច្ចុប្បន្នដូច្នេះយើងអាចផ្តល់នូវការទំនាក់ទំនងទាំងនេះដល់អ្នក។

វិភាគនិងការអនុវត្ត។

យើងវិភាគទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានសម្រាប់យើងនិងការប្រើប្រាស់មាតិកា YouVersion ក៏ដូចជាការធ្វើបទបង្ហាញដែលយើងបានធ្វើពីទិន្នន័យនោះដើម្បីសង្កេតមើលនិន្នាការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រដូចដែលពួកវាទាក់ទងនឹងមាតិកា YouVersion ។ ក្នុងករណីខ្លះយើងធ្វើការជាមួយភាគីទីបីដែលទុកចិត្តដើម្បីអនុវត្តការស្រាវជ្រាវនេះក្រោមការគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារភាពឯកជនរបស់អ្នក ដូចដែលបានពិភាក្សាខាងក្រោម។ យើងអាចបង្ហាញការប្រើប្រាស់មាតិកា YouVersion ក្នុងលក្ខណៈរួមជាមួយព័ត៌មានដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងអនាមិកដែលមិនបានបង្ហាញពីអ្នកប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ណាមួយឬព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ឧទាហរណ៍យើងអាចប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើតស្ថិតិអំពីការប្រើប្រាស់ជារួមរបស់ YouVersion នៅទូទាំងពិភពលោកឬក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់។

យើងក៏ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអ្នកប្រើដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងប្រមូលផ្ដុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ YouVersion រួមទាំងការទំនាក់ទំនងដែលលើកកម្ពស់ YouVersion សមាជិកភាពនិងការរីកចម្រើនបណ្តាញដូចជាការអបអរសាទរចំនួនសរុបនៃការតំឡើង YouVersion ។ នៅពេលដែលអ្នកឃើញស្ថិតិយើងចែករំលែកជាសាធារណៈដូចជាការចូលរួម YouVersion សកលយើងត្រូវប្រាកដថាធ្វើការវិភាគនិងផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យជាទម្រង់រួមការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកនិងរក្សាអត្តសញ្ញាណនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាការសម្ងាត់។ យើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ការប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ YouVersion មតិសាធារណៈនិងព័ត៌មានដែលបានមកពីទិន្នន័យនេះដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទៃក្នុងដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ YouVersion ជាទូទៅវាស់វែង ការសម្តែងរបស់ YouVersion និងបង្កើនការប្រើប្រាស់ YouVersion និងលក្ខណៈពិសេសរបស់វា។ នេះត្រូវបានធ្វើដោយការផ្លាស់ប្តូរ YouVersion ដែលមានជាទូទៅក៏ដូចជាការផ្ញើសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈ YouVersion ណែនាំមុខងារនិងមាតិកា YouVersion ។

ទិន្នន័យរសើប

តាមរយៈការទាញយកនិងប្រើប្រាស់ YouVersion យើងមិនសន្មតថាអ្នកជានិកាយសាសនាណាមួយឬកំពុងបង្ហាញជំនឿសាសនាជាក់លាក់ណាមួយមកយើងទេ។ យើងគ្រាន់តែសន្មត់ថាអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើមាតិកាដែលយើងផ្តល់ជូន។ យើងមិន តម្រូវឲ្យ អ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីជំនឿបែបនេះដល់យើងឬផ្តល់ទិន្នន័យរសើបផ្សេងទៀតដូចជាពូជសាសន៍ជំនឿសាសនាទស្សនវិជ្ជាឬសុខភាពផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ YouVersion ឬបង្កើតឬថែរក្សាគណនីសមាជិកយូវ៉េសុន។ អ្នកនឹងមានជំរើសជាមួយនឹងមុខងារ YouVersion ជាក់លាក់ដើម្បីបង្កើតរក្សាទុកនិងចែករំលែកគំនិតនិងសារទាក់ទងនឹងមាតិកា YouVersion រួមទាំងជំរើសក្នុងការកត់ត្រានិងចែករំលែកការអធិស្ឋាន។ វាគឺជាជំរើសរបស់អ្នកថាតើត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានរសើបនៅក្នុងការចូលរួមវិភាគទានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអ្នកបានបង្កើតវាគួរតែជាជំរើសមួយដើម្បីធ្វើដូច្នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសផ្តល់ព័ត៌មានរសើបណាមួយយើងអាចប្រើព័ត៌មាននោះជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមិនងាយរងគ្រោះដែលអ្នកផ្តល់ដើម្បីបង្កើតបទពិសោធន៍ YouVersion ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកនិងអនុវត្តសេវាកម្មនិងសកម្មភាពដែលអ្នកស្នើសុំតាមរយៈ YouVersion ដូចជាការចែករំលែកឬរក្សាទុកមាតិកា។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ Life.Church នឹងដំណើរការតែទិន្នន័យរសើបដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងសម្រាប់សកម្មភាពស្របច្បាប់របស់ Life.Church ក្នុងនាមអ្នកនិងដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍នេះនិងសំណើបន្ថែមណាមួយដែលអ្នកធ្វើអំពីព័ត៌មាន។ យើងក៏នឹងរក្សាប្រធានបទព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅនឹងការការពារសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងគោលនយោបាយនេះហើយត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ Life.Church ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ help@youversion.com

ការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នក

យើងមិនលក់ឬចែកចាយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបីឬបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់គោលបំណងផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេឡើយ។ យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការផ្តល់ YouVersion, ដូចដែលបានពិភាក្សាខាងក្រោម

ទទួលស្គាល់និងឮជំនួសដោយរូបអ្នកផ្ទាល់។

យើងអាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលឬអ្នកផ្តល់ការដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្រោមការរបស់យើង លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងដែលអ្នកបានផ្តល់នូវ សម្រាប់គោលបំណងណាមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានស្នើសុំនៅពេលដែលអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឬ សម្រាប់គោលបំណងណាមួយដែលយើងមានការយល់ព្រមរបស់អ្នក។

ទទួលដឹងឮដោយរូបអ្នក។

នៅពេលអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានតាមរយៈ YouVersion ព័ត៌មាននោះអាចមើលបានដោយអ្នកនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីចែករំលែកវា។ ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើគណនី YouVersion របស់អ្នកទៅកម្មវិធីនិងសេវាកម្មផ្សេងៗដោយផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកសេវាកម្មទាំងនោះបន្ទាប់មកអាចចូលប្រើព័ត៌មានដែលអ្នកបានចែករំលែក។ ការប្រើប្រាស់ការប្រមូលនិងការការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយសេវាកម្មភាគីទីបីបែបនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយរបស់ភាគីទីបីទាំងនោះ។

ការទទួលដឹងឮផ្នែកផ្ទៃក្នុង។

យើងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅខាងក្នុងនៃ Life.Church ដើម្បីជួយរួមបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលគ្របដណ្តប់លើទិដ្ឋភាពផ្សេងៗគ្នានៃ YouVersion និងផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើងដើម្បីជួយផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក តាមលក្ខណៈចង់បានផ្ទាល់របស់អ្នក និងមានប្រយោជន៍សម្រាប់រូបអ្នក ហើយនិងអ្នកដទៃ។

អ្នក​ផ្តល់​សេវា។

យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលឬអ្នកផ្តល់ជូនដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះចំពោះអ្នកម៉ៅការអ្នកផ្តល់សេវាកម្មនិងភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលយើងប្រើដើម្បីគាំទ្រ YouVersion (ដូចជាការបង្ហោះពពកអ្នកផ្តល់ខូឃីស៍ការថែរក្សាការវិភាគការធ្វើសវនកម្មការទូទាត់ជាដើម។ ការរកឃើញការបន្លំការទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍន៍) ។ ឧទាហរណ៍វេទិកាមួយចំនួនដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែលនិងការជូនដំណឹងដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈ YouVersion ត្រូវបានបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងដោយភាគីទីបីដូច្នេះព័ត៌មានខ្លះរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើទៅសេវាកម្មទាំងនោះដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីផ្តល់មុខងារបែបនេះ។ ពួកគេនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលចាំបាច់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចទាំងនេះក្នុងនាមយើងហើយមានកាតព្វកិច្ចមិនបង្ហាញឬប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត។

អ្នកផ្តល់មាតិកា YouVersion ។

យើងប្រើប្រាស់ភាគីទីបីជាក់លាក់ដើម្បីផ្តល់នូវមាតិកា YouVersion ដូចជាគំរោងផែនការព្រះគម្ពីរ។ យើងមិនចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ YouVersion ជាមួយភាគីទីបីទាំងនេះទេ។ ទោះយ៉ាងណាយើងផ្តល់ជូនភាគីទីបីទាំងនេះជាមួយនឹងការវិភាគសរុបទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់មាតិការបស់ពួកគេដោយប្រទេសដោយប្រើទិន្នន័យដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងអនាមិក។

សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការផ្តល់នូវព្រះគម្ពីរជំនាន់ផ្សេងៗគ្នាជាភាសាផ្សេងៗគ្នាគឺជាលទ្ធផលនិងស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងយើងនិងសង្គមព្រះគម្ពីរនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយមួយចំនួនដែលយើងនឹងហៅថា“ អ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរ YouVersion” ។ កិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណដែលយើងមានជាមួយអ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរខ្លះ YouVersion អនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកប្រើ YouVersion នូវសមត្ថភាពក្នុងការទាញយកអត្ថបទព្រះគម្ពីរមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្រៅបណ្តាញប្រសិនបើយើងផ្តល់ជូនអ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរ YouVersion ជាមួយនឹងឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងប្រទេសសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគត។ ប្រសិនបើករណីនេះជាអត្ថបទដែលអ្នកចង់ទាញយកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្រៅបណ្តាញយើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយអ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរយូជីវសឺរីសម្រាប់កំណែក្រៅបណ្តាញដែលអ្នកស្នើសុំ។ (ii) ធ្វើដូច្នេះដោយផ្អែកលើការសម្ងាត់ហើយលុះត្រាតែអ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរ YouVersion យល់ព្រមរក្សាព័ត៌មានដែលយើងចែកចាយអំពីអ្នកជាសម្ងាត់។ និង (iii) ផ្តល់នូវប្រអប់បញ្ចូលបន្ថែមដល់អ្នកដើម្បីជាការរំofកពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដែលអ្នកត្រូវតែយល់ព្រមនៅពេលនោះដើម្បីបន្តការទាញយករបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងប្រអប់បញ្ចូលបន្ថែមនេះទេអ្នកអាចបន្តប្រើអត្ថបទនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ មិនមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយអ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរ YouVersion ណាមួយឡើយហើយក៏មិនមានព័ត៌មានណាមួយត្រូវបានចែកចាយដែររហូតដល់អ្នកយល់ព្រមលើការប្រាប់របស់យើងដែលបន្ទាប់មកអ្នកនឹងអាចចូលទៅកាន់ទាញយកកំណែក្រៅបណ្តាញនោះ។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរ YouVersion គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកហើយអ្នកផ្តល់អោយអ្នកស្គាល់ព្រះគម្ពីរ YouVersion ។

ដំណើរការច្បាប់។

វាអាចទៅរួចដែលយើងនឹងត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានអំពីអ្នកនៅពេលដែលត្រូវការដោយច្បាប់ដីកាកោះហៅឬនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងទៀត។ យើងព្យាយាមជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីតំរូវការផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅពេលដែលសមស្របនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងលើកលែងតែត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ឬបទបញ្ជារបស់តុលាការឬនៅពេលដែលការស្នើសុំមានភាពអាសន្ន។ យើងអាចជំទាស់នឹងការទាមទារបែបនេះនៅពេលយើងជឿលើការសំរេចចិត្តរបស់យើងថាសំណើទាំងនោះគឺហួសពីការពិតមិនច្បាស់ឬខ្វះសិទ្ធិអំណាចត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងមិនសន្យាថានឹងជំទាស់រាល់តំរូវការនោះទេ។ យើងក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នកផងដែរប្រសិនបើយើងមានជំនឿជឿជាក់ថាការបង្ហាញព័ត៌មានចាំបាច់ចាំបាច់ដើម្បី (i) ស៊ើបអង្កេតរារាំងឬចាត់វិធានការទាក់ទងនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលសង្ស័យឬខុសច្បាប់ឬដើម្បីជួយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល។ (ii) អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងជាមួយអ្នក (iii) ស៊ើបអង្កេតនិងការពារខ្លួនយើងពីការអះអាងឬការចោទប្រកាន់របស់ភាគីទីបីណាមួយ។ (iv) ការពារសុវត្ថិភាពឬសុចរិតភាពរបស់យូវ៉ូសឺន។ ឬ (v) ធ្វើលំហាត់ប្រាណឬការពារសិទ្ធិនិងសុវត្ថិភាពនៃ Life.Church អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងឬអ្នកដទៃ។ យើងក៏សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានអំពីអ្នកដោយសម្ងាត់ទាក់ទងនឹងសក្តានុពលឬការរួមបញ្ចូលគ្នាពិតប្រាកដឬការទិញយកដូចជាការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិឬទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់យើង។

ការលុប ការចូលមើល និងការកែព័ត៌មានរបស់អ្នក

វិធីដើម្បីធ្វើការស្នើសុំរបស់អ្នក។

សម្រាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានអំពីអ្នក អ្នកអាចស្នើសុំបានដូចខាងក្រោម៖

 • ការលុប៖ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងលុបឬលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់ឬខ្លះ។ សូមកត់សម្គាល់ថាការធ្វើដូច្នេះអាចនឹងកំណត់សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់មុខងារមួយចំនួនរបស់យូវ៉េសសឺន។ សូមចំណាំថាអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលត្រូវមានគណនីសមាជិកដើម្បីធានាថាយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃអ្នកប្រើប្រាស់សក្តានុពលនៃគណនីនោះ។
 • ការកែប្រែ / ការកែប្រែ៖ អ្នកអាចកែសម្រួលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនតាមរយៈគណនីរបស់អ្នកឬស្នើសុំឱ្យយើងផ្លាស់ប្តូរធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬជួសជុលទិន្នន័យរបស់អ្នកក្នុងករណីជាក់លាក់រួមទាំងប្រសិនបើវាមិនត្រឹមត្រូវ។
 • វត្ថុឬកំរិតព្រំដែនឬកំហិត, ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ: អ្នកអាចសុំឱ្យយើងឈប់ប្រើទាំងអស់ឬមួយចំនួននៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬកំណត់ការប្រើប្រាស់របស់យើងរបស់វា។
 • សិទ្ធិក្នុងការចូលនិង / ឬយកទិន្នន័យរបស់អ្នក៖ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងថតចម្លងឬបង្ហាញអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើង។

ច្បាប់មួយចំនួនអាចផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំនិងបន្ថែមទាំងនេះទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហើយចង់ធ្វើសំណើបែបនេះក្រោមច្បាប់តំបន់ជាក់លាក់សូមផ្ញើសំណើរបស់អ្នកទៅ help@youversion.com ហើយរួមបញ្ចូលឃ្លា "សំណើរភាពឯកជនរបស់ [រដ្ឋ / ប្រទេសរបស់អ្នក" នៅក្នុងប្រធានបទនេះ បន្ទាត់។

ដើម្បីធ្វើឱ្យសំណើទាំងនេះឬផ្សេងទៀតណាមួយទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកអាចផ្ញើអ៊ីមែលទៅ help@youversion.com ឬផ្ញើសំណើរបស់អ្នកទៅកាន់ Life.Church, attn: ការគាំទ្រ YouVersion, 4600 E. 2nd St., Edmond, អូក្លាហូម៉ា 73034 ។

យើងស្នើសុំឱ្យបុគ្គលដែលធ្វើឱ្យមានសំណើរកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់ឈ្មោះអាស័យដ្ឋាននិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងកំណត់ព័ត៌មានដែលត្រូវបានស្នើសុំឱ្យចូលដំណើរការកែឬលុបចោលមុនពេលយើងដំណើរការសំណើណាមួយ។ យើងអាចបដិសេធដំណើរការសំណើប្រសិនបើយើងមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស្នើសុំប្រសិនបើយើងជឿថាការស្នើសុំនេះនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពឯកជនរបស់អ្នកដទៃប្រសិនបើយើងជឿថាការស្នើសុំនេះនឹងរំលោភលើច្បាប់ឬតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ប្រសិនបើយើងជឿជាក់ថាការស្នើសុំនេះនឹងបណ្តាលឱ្យមានព័ត៌មាននេះ។ មិនត្រឹមត្រូវឬសម្រាប់គោលបំណងស្របច្បាប់ស្រដៀងគ្នា។

យើងនឹងមិនរើសអើងអ្នកចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយរបស់អ្នកក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។ យើងមិនគិតថ្លៃដើម្បីដំណើរការឬឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានរបស់អ្នកទេលើកលែងតែវាហួសហេតុច្រំដែលឬគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើយើងសំរេចថាសំណើនេះធានាថ្លៃឈ្នួលយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីមូលហេតុដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការប៉ាន់ស្មានតម្លៃមុនពេលបំពេញសំណើរបស់អ្នក

ការលុបគណនីរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសបិទគណនីរបស់អ្នកឬស្នើសុំឱ្យយើងកែប្រែឬលុបចោលនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកខ្លះឬទាំងអស់នោះយើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើយើងមានសិទ្ធិឬកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការថែរក្សាព័ត៌មានឬដើម្បីបំពេញនូវបទប្បញ្ញត្តិដោះស្រាយវិវាទរក្សា សុវត្ថិភាពការពារការក្លែងបន្លំនិងការរំលោភបំពានពង្រឹងសិទ្ធិរបស់យើងឬបំពេញតាមសំណូមពរផ្សេងៗពីអ្នក (ឧទាហរណ៍ដើម្បីបដិសេធជ្រើសយកសារបន្ថែមឬសម្រាប់ការថតចម្លងទិន្នន័យរបស់អ្នក) ។ បើមិនដូច្នោះទេប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំឱ្យយើងបិទគណនីរបស់អ្នកយើងនឹងលុបគណនីរបស់អ្នកនិងរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយើងមានដែលទាក់ទងនឹងគណនីរបស់អ្នកលើកលែងតែស្ថិតិសរុបដែលផ្អែកលើព័ត៌មានដែលមិនបានបញ្ជាក់និងការបង្ហាញដែលយើងធ្វើដូចគ្នា។ យើងក៏នឹងរក្សាទុកចំនួនសរុបនៃចំនួនកម្មវិធី YouVersion សរុបដែលបានទាញយកដែលរួមបញ្ចូលទាំងការពិតដែលអ្នកបានទាញយក YouVersion ដោយមិនរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងនឹងគណនីនោះ។

យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដែលអ្នកបានចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃតាមរយៈ YouVersion បន្ទាប់ពីអ្នកបិទគណនីរបស់អ្នកឬស្នើសុំលុបព័ត៌មានឬប៉ុនប៉ងលុបគណនីរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯង។ ព័ត៌មាននិងមាតិកាដែលអ្នកបានចែករំលែកអាចបន្តត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់អ្នកដទៃ (ឧទាហរណ៍លទ្ធផលម៉ាស៊ីនស្វែងរក) រហូតដល់ពួកគេធ្វើឱ្យឃ្លាំងសម្ងាត់របស់ពួកគេស្រស់។

សន្តិសុខនិងការការពារ

យើងអនុវត្តការការពារសុវត្ថិភាពដែលបានរចនាឡើងដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ទាំងនេះរាប់បញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់អ៊ីនគ្រីបសម្រាប់ទិន្នន័យរបស់អ្នកខណៈពេលដែលវាត្រូវបានបញ្ជូនរវាងឧបករណ៍ឬកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនិងម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងហើយនៅពេលវាកំពុងសម្រាក។ ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ដល់យើងតាមរយៈយូវីសឺរក៏ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័នដែលទទួលស្គាល់ដោយអាយអេសអូ ២៧០១៧ មានន័យថាវាត្រូវបានគេធ្វើសវនកម្មនិងរកឃើញថាអនុលោមតាមតំរូវការនៃស្តង់ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាយអេសអូ ២៧០១៧ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិសំរាប់ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខព័ត៌មាន។ សេវាកម្មពពក។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារលក្ខណៈនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហើយការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតមានហានិភ័យជាប់គ្នាទោះបីជាយើងឃ្លាំមើលជាប្រចាំចំពោះភាពងាយរងគ្រោះនិងការវាយប្រហារដែលអាចកើតមានក៏ដោយយើងមិនអាចធានាឬធានាថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ដល់យើងតាមរយៈ YouVersion ឬរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងឬ បើមិនដូច្នោះទេនឹងមានសេរីភាពពីការលួចចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកដទៃហើយយើងក៏មិនអាចធានាឬធានាថាទិន្នន័យបែបនេះមិនអាចត្រូវបានចូលដំណើរការបង្ហាញផ្លាស់ប្តូរឬបំផ្លាញដោយការរំលោភលើសុវត្ថិភាពបច្ចេកទេសរាងកាយឬការគ្រប់គ្រងរបស់យើងឡើយ។

ក្មេងអាយុក្រោម ១៦ ឆ្នាំ

យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីបុគ្គលណាដែលយើងដឹងថាមានអាយុក្រោម ១៦ ឆ្នាំដោយគ្មានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់អនីតិជននោះឡើយ។

ឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលអាចយល់ព្រមប្រើគណនី YouVersion របស់ពួកគេដោយអនីតិជនលើប្រវត្តិរូបរបស់ឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលឬឯកសារបន្ទាប់បន្សំនៃគណនីរបស់ឪពុកម្តាយ / អាណាព្យាបាលនៅក្នុងវេទិកាដែលគេស្គាល់ថាជាកម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ។ តើអ្នកគួរតែអនុញ្ញាតឱ្យកូនតូចរបស់អ្នកប្រើគណនីរបស់អ្នក (មិនថាតាមរយៈប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកឬប្រវត្តិរូបព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ) អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់យូធ្យូបរបស់អនីតិជនហើយទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបកស្រាយនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានណាមួយ។ ឬការផ្តល់យោបល់ដែលបានផ្តល់ជូនតាមរយៈ YouVersion ។

ដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិរូបបន្ទាប់បន្សំ អ្នកត្រូវចូលប្រើគណនីរបស់អ្នក ជាមួយព័ត៌មានអ្នកប្រើរបស់អ្នក ហើយនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើកម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ។ យើងមិនតម្រូវឱ្យអ្នកបង្ហាញព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយអំពីកូន អនីតិជនរបស់អ្នក ដែលបានប្រាប់យើង ដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិរូបព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារទេ។ នៅពេលរៀបចំប្រវត្តិរូបសម្រាប់កូនតូចរបស់អ្នកអ្នកត្រូវផ្តល់“ ឈ្មោះកុមារ” ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណគណនី។ ទោះយ៉ាងណាឈ្មោះនេះអាចជាអ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើសហើយអ្នកមិនតម្រូវឱ្យដាក់ឈ្មោះពិតឬនាមត្រកូលរបស់កូនអ្នកទេ។

នៅពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ព័ត៌មានកូនតូចរបស់អ្នកជាមួយគណនីរបស់អ្នកយើងនឹងសន្មតថាអ្នកយល់ព្រមឱ្យយើងដំណើរការព័ត៌មាននោះដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍នេះនិងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិឯកជននិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលយើងអាចផ្តល់ជូនអ្នកពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យកូនតូចរបស់អ្នកប្រើ YouVersion យើងស្នើឱ្យអ្នកពិភាក្សាអំពីហានិភ័យនៃការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅលើអ៊ីនធឺណិតជាមួយកូន ៗ របស់អ្នកហើយតម្រូវឱ្យពួកគេបដិសេធមិនទាក់ទងជាមួយភាគីទីបីណាមួយឬចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ YouVersion ឬ YouVersion ។ ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាយើងអាចមានព័ត៌មានពីឬអំពីក្មេងអាយុក្រោម ១៦ ឆ្នាំសូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ help@youversion.com

ដំណើរការទិន្នន័យ

យើងនឹងប្រមូលនិងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដែលយើងមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ។ មូលដ្ឋានស្របច្បាប់រួមមានការយល់ព្រម (កន្លែងដែលអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រម) កិច្ចសន្យានិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់បែបនេះរួមមានការការពារដល់អ្នកយើងសមាជិកផ្សេងទៀតនិងភាគីទីបី; ដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ជាធរមាន ដើម្បីបើកនិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់យើង គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន ជាទូទៅយល់និងកែលម្អដំណើរការផ្ទៃក្នុងនិងទំនាក់ទំនងអ្នកប្រើប្រាស់។ និងដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងនិងអ្នកប្រើ YouVersion ផ្សេងទៀតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដើម្បីផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានបានផ្តល់ថាផ្នែកខាងមុខការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។

នៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកអាចដកឬបដិសេធការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកហើយជាកន្លែងដែលយើងពឹងផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់អ្នកអាចបដិសេធ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលយើងប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ help@youversion.com

ការប្រមូលព័ត៌មានរបស់ភាគីទីបី

សូមចងចាំថា YouVersion អាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រឬកម្មវិធីផ្សេងទៀត។ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននិងគោលការណ៍នានានៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអ្នកជ្រើសរើសភ្ជាប់ឬមកពី YouVersion ដូច្នេះអ្នកអាចយល់ពីរបៀបដែលគេហទំព័រទាំងនោះប្រមូលប្រើប្រាស់និងរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នក។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះរបាយការណ៍ឯកជនភាពគោលការណ៍ឬខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតរួមទាំងគេហទំព័រដែលអ្នកភ្ជាប់ឬមកពី YouVersion ។ គេហទំព័រដែលមានម៉ាកយីហោសហ (យោងឈ្មោះរបស់យើងនិងឈ្មោះភាគីទីបី) មានមាតិកាដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីហើយមិនមែនយើងទេ។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសភ្ជាប់ YouVersion ជាមួយគេហទំព័រកម្មវិធីនិងសេវាកម្មឬប្រវត្តិរូបផ្សេងទៀតដែលអ្នកមានជាមួយពាក្យសុំភាគីទីបីអ្នកនឹងផ្តល់នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្ទុកនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងនោះទៅនឹង Life.Church ។ ឧទាហរណ៍អ្នកអាចចាប់ផ្តើមគណនី YouVersion សមាជិកថ្មីដោយភ្ជាប់គណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកទៅ YouVersion ដោយផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីចែករំលែកតាមរយៈហ្វេសប៊ុកទៅ Life.Church ។ អ្នកអាចដកហូតតំណភ្ជាប់ជាមួយគណនីបែបនេះនិងកម្មវិធីភាគីទីបីដោយកែប្រែការកំណត់របស់អ្នកជាមួយកម្មវិធីទាំងនោះ។

អ្នកប្រើប្រាស់មកពីក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក

YouVersion មានមូលដ្ឋានចេញពីរដ្ឋអូក្លាហូម៉ានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការប្រើប្រាស់ YouVersion របស់អ្នកហើយគោលការណ៍ឯកជននេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ា។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើ YouVersion មកពីខាងក្រៅរដ្ឋឬប្រទេសនេះសូមដឹងថាព័ត៌មានរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅរក្សាទុកនិងដំណើរការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកន្លែងដែលម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងមានទីតាំងនិងមូលដ្ឋានទិន្នន័យកណ្តាលរបស់យើងត្រូវបានដំណើរការ។ យើងដំណើរការទិន្នន័យទាំងក្នុងនិងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពឹងផ្អែកលើការប្តេជ្ញាចិត្តតាមកិច្ចសន្យារវាងយើងនិងក្រុមហ៊ុនផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាមទារការការពារនិងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យបែបនេះ។ ការការពារទិន្នន័យនិងច្បាប់ផ្សេងទៀតនៃរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតប្រហែលជាមិនមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដូចច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋឬប្រទេសរបស់អ្នកទេ។ ដោយប្រើ YouVersion អ្នកយល់ព្រមលើព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅកន្លែងរបស់យើងនិងកន្លែងរបស់ភាគីទីបីដែលយើងចែករំលែកជាមួយដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តរបស់យើង។ Life.Church កំពុងស្វែងរកវិធីថ្មីៗនិងប្រសើរជាងមុនដើម្បីផ្តល់ជូនយូធូសៀនិងបង្កើនការចូលរួម។ នៅពេលដែលយើងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ YouVersion នេះអាចមានន័យថាការប្រមូលទិន្នន័យឬវិធីថ្មីដើម្បីប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ។ ដោយសារតែ YouVersion គឺមានភាពស្វាហាប់ហើយយើងបន្តព្យាយាមផ្តល់ជូននូវលក្ខណៈថ្មីៗយើងអាចនឹងត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការប្រមូលឬដំណើរការព័ត៌មានរបស់យើង។ ប្រសិនបើយើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនខុសគ្នាឬផ្លាស់ប្តូររបៀបប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

យើងនឹងផ្សាយការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើងនៅលើទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈអំពីរបៀបដែលយើងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យើងនឹងផ្តល់ការជូនដំណឹងថាគោលការណ៍ភាពឯកជនត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ កាលបរិច្ឆេទគោលការណ៍ភាពឯកជនត្រូវបានកែប្រែចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ជាក់នៅដើមគោលការណ៍។ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាយើងមានអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលសកម្មនិងអាចផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកហើយសម្រាប់ការមកមើលគោលការណ៍ភាពឯកជននេះជាទៀងទាត់ដើម្បីពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរ។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ដើម្បីសួរសំណួរឬយោបល់អំពីគោលការណ៍ភាពឯកជននេះនិងការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់យើងអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ៖ Life.Church, Attn: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034; ឬនៅ help@youversion.com