YouVersion គោលការណ៍ច្បាប់ឯក​ជន

កែប្រែចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី 04 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023

ដូចបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសនៃគោលការណ៍ច្បាប់ឯកជននិងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ គោលការណ៍ទាំងនោះនឹងគ្រប់គ្រងលើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ YouVersion។ ក្នុងខណៈពេលដែលភាសាអង់គ្លេសនឹងយកមកគ្រប់គ្រងអារកាត់ នោះអ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដូចជា ការបកប្រែតាមហ្គូហ្គល ដើម្បីមើលនូវឯកសារនៅក្នុងភាសារបស់អ្នក។ រាល់ការកែសម្រួលលើការបកប្រែ នឹងដាក់ផ្សាយនៅលើទំព័រនេះ។


សំខាន់៖ សូមអាននេះជាមុនសិន

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ Life.Church បានចាប់ផ្ដើមស្វែងរុករក របៀបផ្សេងៗ ដែលយើងអាចជួយដល់មនុស្ស ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងលេចធ្លោ ឱ្យមនុស្សគេអាចមានវិធីផ្សេងៗ ក្នុងទំនាក់ទំនង មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរ ដែលអាចនាំឱ្យជីវិតរបស់គេទៅកាន់ការបំផ្លាស់បំប្រែ។ ដូច្នេះ ចិត្ដគំនិតនោះ បាននាំឱ្យយើងទៅដល់ការបង្កើត កម្មវិធីព្រះគម្ពីរ ដោយ YouVersion ហើយកម្មវិធីនេះ ជាកម្មវិធី ២០០ ដំបូង ដែលឥតគិតថ្លៃ មានឱ្យប្រើ នៅពេល អេផល បង្កើតទីផ្សារកម្មវិធី នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ។

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក កម្មវិធីទាំងឡាយពី YouVersion បានរីកចម្រើនឡើង។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី រឿងមួយនៅតែដដែល៖ រាល់ផលិតផល និងលក្ខណៈពិសេសដែលយើងផ្តល់គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការយកចិត្តទុកដាក់ និងមានចេតនាយ៉ាងពិសេស។ កម្មវិធីរបស់យើងមិនគ្រាន់តែជាកម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែកម្មវិធីទាំងនោះ បានបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយអ្នកបណ្តុះទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយដើម្បីមានទំនាក់ទំនងនោះ នៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព រួមជាមួយនឹងមនុស្សដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបានទៀតផង។

អ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលអ្នកចូលប្រើ។ អ្នកជ្រើសរើសអ្វីដេលអ្នកចែករំលែក។ អ្នកជ្រើសរើសថាគួរចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយនរណា។ ទិន្នន័យរបស់អ្នក គឺជារបស់អ្នក។ កម្មវិធីពី YouVersion និង Life.Church មិនលក់ព័ត៌មានរបស់អ្នក ហើយនឹងមិនយកព័ត៌មាននោះ ទៅចែករំលែក ជាមួយនរណាទាល់តែសោះ ប្រសិនបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកនោះទេ។

លើសពីនេះ រាល់ផលិតផល YouVersion គឺឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង ថែមទាំងគ្មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការជាវនានា។ កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃសម្រាប់បុគ្គលប្រើប្រាស់គ្រប់រូប និងឥតគិតថ្លៃទៅដល់ដៃគូបោះពុម្ពផ្សាយព្រះគម្ពីរ និងដៃគូមាតិការបស់យើង។ យើង​ធ្វើ​ដូច្នេះ ​ដោយ​សារ​តែយើង​មិន​ចង់​ឱ្យរឿងប្រាក់កាស ក្លាយទៅជារនាំងរវាងអំណាចដែលព្រះបន្ទូលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់។

តើ​យើង​អាច​មាន​លទ្ធភាព​ធ្វើ​យ៉ាងដូច្នេះ ​ដោយ​របៀប​ណា? ផ្អែកលើបេសកកម្មបែបឌីជីថលរបស់ Life.Church នោះ YouVersion មានការគាំទ្រពីថវិកាទូទៅ ពីក្រុមជំនុំ Life.Church និងតាមរយៈការរួមចំណែកពីសហគមន៍ជាសកលរបស់យើងខ្ញុំ ដែលគេចង់ចូលរួមក្នុងបេសកកម្មនេះ ដើម្បីជួយឱ្យមនុស្សបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងអាចចូលទៅជិតព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈបទគម្ពីរ និងបទពិសោធន៍ផ្លាស់ប្តូរជីវិត។

ចូរអាននូវគោលការណ៍ពីភាពឯកជននេះ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះថា យើងចង់ពិភាក្សាទៅលើរបៀបដែលយើងប្រមូល ប្រើប្រាស់ ចែករំលែក និងការធ្វើដំណើរកិច្ចទៅលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

មាតិកា

មើល​ពី​ក្ដី​សង្ខេប

ដោយការចូលប្រើប្រាស់ កម្មវិធី YouVersion អ្នកយល់ព្រមទៅលើ គោលការណ៍ច្បាប់ឯកជននេះ ហើយក៏យល់ស្របលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ក៏ដូចជាឱ្យការអនុញ្ញាត ក្នុងការទទួលបានទិន្នន័យរបស់អ្នក ដើម្បីបញ្ជូនទៅ សហរដ្ឋអាមេរិច ដើម្បីឱ្យដាក់ដំណើរការ។ ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៅលើកម្មវិធី YouVersion គឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងផងដែរ ដោយ លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ របស់យើងខ្ញុំ។ សូមអានលក្ខខណ្ឌទាំងនោះ ដោយយកចិត្ដទុកដាក់ដូចគ្នា។

នេះជាសេចក្ដីសង្ខេបនៃអ្វីដែលអ្នករំពឹងថានឹងរកឃើញនៅក្នុង គោលការណ៍នៃភាពឯកជន របស់យើង ដែលក្នុងនោះ មានគ្របដណ្ដប់ លើរាល់ផលិតផល និងសេវាកម្មនានារបស់ កម្មវិធីពី YouVersion។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក៖ របៀបយើងប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងចែករំលែក

ខាងក្រោមនេះ គឺជាទិដ្ឋភាពសង្ខេបនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាននៅលើ YouVersion និងគោលបំណង ចំពោះការប្រមូលរបស់យើងខ្ញុំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមចំណាំ ថាការដាក់ដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នក វាអាស្រ័យលើព័ត៌មានដែលអ្នកជ្រើសរើសផ្តល់ឱ្យ និងផ្អែកលើមុខងារនៃសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដែលអ្នកជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់។ ការពិពណ៌នាលម្អិតបន្ថែមជាងនេះ ចំពោះការដាក់ដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នក នោះអាចរកឃើញដូចខាងក្រោម។

ប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ស្ថានភាពនិងគោលបំណងសម្រាប់ការប្រមូល

ចំណុចកំណត់សម្គាល់លើបុគ្គល (នាម ឈ្មោះហៅក្រៅ អាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណេត អ៊ីមែល អាសយដ្ឋាន និងចំណុចកំណត់សម្គាល់ស្រដៀងគ្នា)

ប្រមូលបានតាមវិសាលភាពដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើង ដើម្បីបង្កើតគណនីមួយ ឬសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគណនីរបស់អ្នក ដើម្បីធានាបាននូវការប្រើប្រាស់ដែលត្រឹមត្រូវ និងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវ ទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទងអ្នក ក្នុងពេលមានការស្នើ និងមានរឿងក្នុងគណនី និងដូចបានពិភាក្សាក្នុងច្បាប់គោលការណ៍ឯកជនរបស់យើងខ្ញុំ។

អត្តសញ្ញាណកំណត់ បានមកពីរដ្ឋាភិបាល (លេខបេឡាសន្តិសុខសង្គម លេខប័ណ្ណបើកបរ លេខលិខិតឆ្លងដែន និងព័ត៌មានស្រដៀងគ្នា)

បានប្រមូល និងបានដាក់ដំណើរការទៅតាមវិសាលភាពដែលបានផ្ដល់ក្នុងទម្រង់ស្នើសុំ សម្រាប់ការបម្រើការងារ ឬការស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីឱ្យអាចធ្វើការឆែកពីប្រវត្តិ និងដើម្បីដាក់ដំណើរការលើទម្រង់ស្នើសុំរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានថវិកា (ព័ត៌មានកាតឥណទាន ធនាគារ និងព័ត៌មានស្រដៀងគ្នា)

បានប្រមូលក្នុងកម្រិតដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យ ទៅលើការបរិច្ចាគ ឬជាវទំនិញណាមួយពីយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់។ បើមិនដូច្នេះទេ ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់មកឱ្យយើង តាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានដាក់ដំណើរការដោយអ្នកផ្តល់សេវា ជាភាគីទីបី ដូចដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងច្បាប់គោលការណ៍ឯកជនរបស់យើងខ្ញុំ។

សកម្មភាពអ៊ីនធឺណិត ឬក្នុងបណ្តាញផ្សេងទៀត (ប្រវត្តិរុករក ប្រវត្តិស្វែងរក ព័ត៌មានស្តីពីអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័រ កម្មវិធី និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើងខ្ញុំ)

បានប្រមូលនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងធានាលើការប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវនៃគេហទំព័រ កម្មវិធី និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីកែលម្អ និងកែសម្រួលបទពិសោធន៍របស់អ្នក យោងលើបទពិសោធន៍នោះដូចគ្នា ហើយដើម្បីកែលម្អ កែប្រែ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេវាកម្ម និងមាតិកាទូទៅរបស់យើងខ្ញុំ។ រួចធ្វើការវិភាគផ្ទៃក្នុងដូចគ្នា និងផ្តល់ព័ត៌មានស្ថិតិដែលមិនកំណត់លើអត្តសញ្ញាណទៅដល់ភាគីទីបីឡើយ។

ទិន្នន័យទីតាំងភូមិសាស្ត្រ (ទីតាំង ឬចលនា)

ប្រមូលបាន ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប្រើមុខងារផ្អែកលើទីតាំងនៃសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ព័ត៌មាននេះ ត្រូវបានរក្សាទុក តែនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនត្រូវបានរក្សាទុកដោយ YouVersion នោះទេ។

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវិជ្ជាជីវៈ ឬការងារ ឬព័ត៌មានអប់រំដែលមិនមែនជាសាធារណៈ

បានប្រមូល និងបានដាក់ដំណើរការទៅតាមវិសាលភាពដែលបានផ្ដល់ក្នុងទម្រង់ស្នើសុំ សម្រាប់ការបម្រើការងារ ឬការស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីឱ្យអាចធ្វើការឆែកពីប្រវត្តិ និងដើម្បីដាក់ដំណើរការលើទម្រង់ស្នើសុំរបស់អ្នក តែប៉ុណ្ណោះ។

ព័ត៌មានរសើប (ព័ត៌មានសាសនា ប្រភពដើមកំណើត ទំនោរផ្លូវភេទ ពូជសាសន៍ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាព ព័ត៌មានហ្សែន និងទិន្នន័យរសើបស្រដៀងគ្នា)

ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីព័ត៌មានរសើបជាក់លាក់ណាមួយឡើយ ហើយយើងខ្ញុំមិនតម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងខ្ញុំនូវព័ត៌មាននោះដូចគ្នា ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំនោះឡើយ។ ចំពោះវិសាលភាពដែលអ្នកជ្រើសរើសផ្តល់ព័ត៌មានរសើបដល់យើងខ្ញុំ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ នោះយើងខ្ញុំនឹងដាក់ដំណើរការវាដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម (កំណត់ត្រាទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់អ្នកដែលបានទិញ ទទួលបាន ឬពិចារណា ឬប្រវត្តិទិញ ឬប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ឬទំនោរធ្វើអ្វីមួយ)

ប្រមូលបាន និងដាក់ដំណើរការសម្រាប់តែគោលបំណងនៃការបរិច្ចាគ និងក្នុងកម្រិតដែលអ្នកបានជាវពីទំនិញរបស់យើងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ។

ការសន្និដ្ឋានដែលយើងខ្ញុំធ្វើអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ នោះផ្អែកតែទៅលើទិន្នន័យដែលយើងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណោះ។

ប្រមូលបាននៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីកែលម្អ និងកែសម្រួលបទពិសោធន៍របស់អ្នកទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ និងដើម្បីណែនាំមុខងារ និងសេវាកម្មបន្ថែម។

របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នក នៅលើកម្មវិធី YouVersion មានលក្ខណៈជាផ្ទាល់ខ្លួន (តាមបំណងចិត្ដ) របស់អ្នក។

គោលការណ៍នៃភាពឯកជននេះ គូសជាទម្រង់ ដោយប្រភេទផ្នែកនៃទិន្នន័យ ដែលយើងប្រមូលមកពីការដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ មានសកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធី YouVersion ហើយក៏ជារបៀបដែលយើងធ្វើដំណើរកិច្ចទៅលើព័ត៌មានទាំងនោះ ដើម្បីបង្កើនឱ្យអ្នកមានបទពិសោធន៍ងាយស្រួលនៅលើ កម្មវិធី YouVersion ផងនោះដែរ។ នៅពេលដែលអ្នកបង្កើតគណនីមួយ នៅលើកម្មវិធី YouVersion ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីណាមួយរបស់យើង ឬគេហទំព័រណា ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលមក គឺក្នុងគោលបំណង ដើម្បីជួយផ្ដល់ឱ្យអ្នកមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ទៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធីនេះ បន្ថែមទៀត។

ភាព​ជា​ឯក​ជន​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ការពារ។

យើងទទួលយកព័ត៌មានឯកជនដែលអ្នកបានផ្ដល់និងរាល់អ្វីៗដែលយើងប្រមូល ក្នុងរបៀបម៉ឺងម៉ាត់ ហើយយើងប្រតិបត្តិតាមរបៀបសុវត្ថិភាព តាមការតាក់តែងឡើង ដើម្បីជួយការពារដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដូចបានជជែកខាងក្រោម។ យើងមិនចែករំលែកទិន្នន័យដែលអាចសម្គាល់ពីអ្នក ដល់ក្រុមមនុស្ស ឬភាគីទីបី (ជាឈ្មួញ/ពាណិជ្ជករ) ណាមួយ ឬបណ្ដាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់បំណងឱ្យអ្នកទិញផលិតផលណាមួយនោះឡើយ។

វា​ជា​បទ​ពិសោធ​ន៍របស់​អ្នក។

អ្នកមានជម្រើសអំពីរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើ ប្រមូល ចែករំលែក និងរក្សាទុក ដោយ YouVersion ដូចបានជជែកខាងក្រោម។ អ្នកនឹងសម្រេចជ្រើសរើស អំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ និងដាក់ឱ្យដំណើរការទៅលើព័ត៌មានរបស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកចូលរួមប្រើកម្មវិធី YouVersion គ្រាដំបូង និងនៅពេលដែលអ្នកផ្ដើមភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធមុខងារកម្មវិធី YouVersion និងអាចសម្រេចលើជម្រើសមួយចំនួន នៅក្នុងមីនុយនៃការកំណត់មួយចំនួន នៅក្នុងគណនីសមាជិកនៃកម្មវិធី YouVersion របស់អ្នក ឬតាមរយៈ https://www.bible.com/settings

យើងស្វាគមន៍ចំពោះសំណួរ និងមតិរបស់អ្នក៖

យើងខ្ញុំស្វាគមន៍រាល់សំណួរ ឬមតិដែលអ្នកមាន អំពីគោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន និងអំពីការអនុវត្ដទៅលើច្បាប់ឯកជនរបស់យើងខ្ញុំ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ ឬមតិផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ដោយផ្ញើសំបុត្រមកឯ YouVersion ដោយសរសេរ៖ Attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 ឬមកតាមរយៈអ៊ីមែល help@youversion.com

នៅទីណាដែល YouVersion បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ការ​បក​ប្រែ ដែលលើសពី​ភាសា​អង់គ្លេស លើ​គោល​ការណ៍​នៃភាព​ឯក​ជន​ នោះ​អ្នក​យល់​ព្រម​ថា​ការ​បក​ប្រែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​សម្រាប់​តែ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​របស់​អ្នក​ប៉ុណ្ណោះ ​ហើយ​ថា​​ភាសា​អង់គ្លេស​របស់​គោល​ការណ៍នៃ​ភាព​ឯកជន​នឹង​គ្រប់​គ្រង​លើទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ YouVersion ។ ប្រសិន​បើ​មាន​ន័យជំទាស់​រវាង ន័យដែលមានចែងនៅក្នុង​ភាសាអង់គ្លេស​ ​និង​អ្វី​ដែលមានចែងនៅក្នុង​ការ​បកប្រែ​ ​របស់គោលការណ៍​នៃភាពឯក​ជន នោះឯកសារជាភាសាអង់គ្លេសត្រូវយកជាអាទិភាព។


និយមន័យ

ដើម្បីធ្វើឱ្យឯកសារនេះកាន់តែងាយស្រួលអាន យើងនឹងប្រើអក្សរកាត់មួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីនេះ។ ឧទាហរណ៍នៅពេលយើងនិយាយថា "YouVersion" យើងកំពុងនិយាយអំពី:

 • កម្មវិធីលើ ទូរស័ព្ទ របស់ YouVersion មានដូចជា
  • កម្មវិធីព្រះគម្ពីរ
  • កម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ
  • Bible Lens
 • គេហទំព័រ របស់ YouVersion មានដូចជា
 • មានកម្មវិធីដទៃផ្សេងទៀតរបស់ YouVersion នៅលើបណ្ដាញនានា មានដូចជា
  • កម្មវិធីស្ទ្រីមវីដេអូ
  • ជំនួយការសំឡេង

ផលិតផល YouVersion ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការដោយ YouVersion, Inc. ដែលរួមជាមួយគ្នានឹងម្ចាស់ដើម សាខា និងបុត្រសម្ពន្ធទាំងឡាយ ក្រោមឈ្មោះយើងនឹងហៅថា "YouVersion" "យើង" ឬ "យើងខ្ញុំ" នៅ​ក្នុង​គោល​នយោ​បាយនេះ។ យើងអនុញ្ញាតឱ្យប្រើ YouVersion ដោយអ្នកប្រើដែលមិនបានចុះបញ្ជី ដែលយើងខ្ញុំនឹងហៅថា "ភ្ញៀវ" ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះហើយ ឬជា "សមាជិក" ។ នៅពេលយើងយោងទាំងក្នុងគោលនយោបាយនេះ យើងខ្ញុំនឹងប្រើពាក្យ "អ្នកប្រើ" ឬ "អ្នក" ។


ព័ត៌មានយើងប្រមូលទុក និងរបៀបដែលយើងប្រមូលវា

ព័ត៌មានយើងខ្ញុំប្រមូលគឺផ្អែកទៅលើសេវាកម្ម និងប្រព័ន្ធដំណើរការដែលអ្នកបានស្នើ។ អ្នកអាចបដិសេធមិនដាក់បញ្ចូលនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះ មកដល់យើងខ្ញុំ តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ទង្វើនោះ អាចរារាំងយើងខ្ញុំមិនឱ្យមានសមត្ថភាព ដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ជូនដល់អ្នកនូវសេវាកម្មនិងប្រព័ន្ធដំណើរការមួយចំនួនរបស់ YouVersion ទៅដល់អ្នក។ យើងខ្ញុំផ្ដល់ការបរិយាយពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងខ្ញុំស្រង់ និងគោលបំណងដែលយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះដូចខាងក្រោម។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្ដល់ជូនដល់យើងខ្ញុំ។

អ្នកមិនត្រូវការ ចុះឈ្មោះ សម្រាប់គណនីជាសមាជិក ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធី YouVersion ទេ។ តែយ៉ាងនោះក្ដី សមាជិកភាព អនុញ្ញាតឱ្យយើង រៀបចំកម្មវិធី YouVersion ទៅតាមតម្រូវការនិងការចង់បានសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់អ្នក។ ដើម្បីបង្កើតគណនីសមាជិកមួយ នៅក្នុងកម្មវិធី YouVersion យើងតម្រូវឱ្យអ្នកផ្ដល់ជា ឈ្មោះរបស់អ្នក ត្រកូលរបស់អ្នក និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលច្បាស់លាស់មួយ។ យើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ ដើម្បីភ្ជាប់អ្នកជាមួយនឹង គណនីសមាជិកច្បាស់លាស់មួយ នៅក្នុងកម្មវិធី YouVersion។ បន្ទាប់ពីអ្នកបានបង្កើត គណនីសមាជិក YouVersion មួយរួច អ្នកអាចជ្រើសរើសក្នុងការផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពី អាយុ ភេទ គេហទំព័រ សេចក្ដីពណ៌នានៃទីតាំងរបស់អ្នក ជីវសង្ខេប រូបភាពផ្ទាល់ និងព័ត៌មានដទៃផ្សេងទៀត ដូចជា ការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (ផ្ដល់អត្ថន័យដូចខាងក្រោម)។ ព័ត៌មានទាំងអស់នេះ ប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់ជូន នឹងភ្ជាប់រូបអ្នកទៅជាមួយនឹងគណនីរបស់អ្នក រហូតដល់អ្នកលុបគណនីរបស់អ្នក ឬដាក់ស្នើឱ្យលុបព័ត៌មាននោះ ដូចបានបរិយាយនៅខាងក្រោម។

លើសពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រមូល ដើម្បីបង្កើតគណនីសមាជិក អ្នកមានជម្រើសអំពីព័ត៌មានអ្វីដែលអ្នកចង់ផ្ដល់ជូនដល់រូបយើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នក នៅពេលដែលអ្នកផ្ដល់ជូន ដាក់ផ្សាយ ឬបង្ហោះ នៅលើ កម្មវិធី YouVersion។ អ្នកមិនចាំបាច់ផ្ដល់ជូនព័ត៌មាននេះដល់យើងទេ តែទោះជាយ៉ាងណា ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្ដល់ឱ្យទេ អ្នកអាចមានសមត្ថភាពក្នុងព្រំដែនកំណត់មួយ ក្នុងប្រព័ន្ធដំណើរការ​ និងមិនមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ពេញលេញក្នុងកម្មវិធី YouVersion របស់អ្នក។ មុខងារជាក់លាក់ក្នុងកម្មវិធី YouVersion តាមការផ្ដល់ជូនរបស់អ្នក នោះយើងខ្ញុំអាចដាក់ឱ្យដំណើរការតាមព័ត៌មានរបស់អ្នក ដូចបានពិភាក្សាខាងក្រោម

ការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

YouVersion អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ដាក់ផ្សាយ ចែកបន្ត និងបង្ហាញនូវអត្ថបទមួយចំនួន (យើងលើកឡើង លើសកម្មភាពនោះ ថា "ផុស" ឬ "បង្ហោះ" ដែលនោះជាការផ្សព្វផ្សាយ)។ ការដាក់បង្ហោះ អាចដាក់ជាសាធារណៈ នៅក្នុងទីកន្លែងនានា នៃកម្មវិធី YouVersion មានដូចជា គេហទំព័រ និងបណ្ដាញសង្គម ដែលអ្នកមានគណនីក្នុងការប្រើប្រាស់ តាមរយៈកម្មវិធី YouVersion ឬផ្ទេរបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃផ្សេងនៅក្នុងកម្មវិធី YouVersion ឬប្រព័ន្ធបណ្ដាញទីបី ដែលអ្នកជ្រើសរើសមាននៅលើកម្មវិធី YouVersion ឬ បណ្ដាញដទៃ ឬសេវាកម្មដទៃផ្សេងទៀត។ ដូចឧទាហរណ៍ នេះរួមផ្សំនឹងការដាក់មតិនៅលើការបង្ហោះរបស់មិត្ត ឬកំពុងបង្កើត និងចែករំលែក រូបភាពខគម្ពីរ។ កម្មវិធី YouVersion អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចបង្កើតអត្ថបទមួយចំនួន ដើម្បីថែរក្សាគណនីរបស់អ្នក ដូចជាការដាក់កំណត់ត្រា ឬដាក់ចំណាំ លើខគម្ពីរ ដែលនៅក្នុងនោះ មានដូចជាការដាក់បង្ហោះ ដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់អ្នកដទៃ។ យើងនឹងហៅមាតិកាដែលអ្នកបានបង្កើត ទោះជាបានបង្ហោះ ឬក៏អត់ ថាជា "ការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់"។

ការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការដោយពួកយើង ដើម្បីជួយសម្រួលដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការបង្កើត ប្រើប្រាស់ រក្សាទុក និងចែកចាយការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមដែលអ្នកជ្រើសរើស។ យើងនឹងភ្ជាប់ការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើរបស់អ្នកជាមួយគណនីរបស់អ្នក ដរាបណាអ្នកជ្រើសរើសមិនលុបវាចេញ។ សូមចងចាំថា ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាសាធារណៈ មិនថាតាមរយៈការបង្ហោះ តាមបណ្ដាញសង្គម ផ្ទាំងសារ ឬវេទិកាសាធារណៈ នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទាំងឡាយនោះទេ ព័ត៌មាននោះ អាចត្រូវបានប្រមូល និងប្រើប្រាស់ដោយអ្នកដទៃ។

ការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានបង្ហោះ និងបញ្ជូនដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

។ យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ឬភាគីទីបីដែលអ្នកជ្រើសរើសចែករំលែកការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើបានទេ។ ដូច្នេះហើយ យើងមិនអាចធានាថាការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើ ដែលបានចែករំលែក នឹងមិនត្រូវបានមើលដោយ ឬប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនោះទេ ហើយក៏មិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើ នោះដែរ។

ការបរិច្ចាគ និងការដាក់តង្វាយ។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសផ្តល់ការបរិច្ចាគដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមរយៈ YouVersion ឬគេហទំព័រភាគីទីបីដែលភ្ជាប់ទៅ YouVersion នោះ បន្ទាប់មក ហើយមានតែដូច្នោះទេ ដែលអ្នកនឹងត្រូវបានជម្រុញ និងតម្រូវឱ្យផ្តល់កាតឥណទាន គណនីធនាគារ និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការដាក់ដំណើរប្រតិបត្តិការ។ យើងនឹងប្រមូលការចាត់តាំងសម្រាប់ការបរិច្ចាគរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន ប្រទេស លេខទូរស័ព្ទ និង/ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក ដើម្បីធានាថាការបរិច្ចាគរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងដែលអ្នកស្នើសុំ និងផ្តល់ឱ្យអ្នក ជាមួយនឹង "សេចក្តីថ្លែងនៃការបរិច្ចាគជាប្រចាំឆ្នាំ" ដែលកំណត់ធាតុនៃការបរិច្ចាគរបស់អ្នក សម្រាប់គោលបំណង លើព័ត៌មានពន្ធ ឬការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងនឹងមិនរក្សាទុក ឬដំណើរការព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់មកឱ្យយើង តាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់គោលបំណងនៃការបរិច្ចាគនោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកកំណត់ការបរិច្ចាគទៅស្ថាប័នផ្សេងក្រៅពី YouVersion ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបរិច្ចាគរបស់អ្នក យើងចែករំលែកឈ្មោះ អ៊ីមែល អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយស្ថាប័នដែលបានកំណត់ ព្រមទាំងកាលបរិច្ឆេទ ចំនួនទឹកប្រាក់ វិធីសាស្ត្រទូទាត់ និងលេខបួនខ្ទង់ចុងក្រោយ នៃកាត ឬលេខគណនីដែលប្រើសម្រាប់ការបរិច្ចាគរបស់អ្នក។ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃគោលការណ៍នេះ យើងប្រើ Stripe ឬ PayPal ដើម្បីដំណើរការការទូទាត់ការបរិច្ចាគតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលភាគីទីបីទាំងនេះដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នក សូមមើលច្បាប់គោលការណ៍ឯកជនរបស់ពួកគេ ដែលអាចរកឃើញបាននៅទីនេះ៖ https://stripe.com/privacy; https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

ការទាក់ទងពីអ្នកមកយើងខ្ញុំ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នក នៅពេលអ្នកផ្ញើ ទទួល ឬចូលរួម ជាមួយនឹងសាររបស់យើង នេះរួមទាំងពេលដែលអ្នកដាក់បញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬស្នើដោយការផ្ញើអ៊ីមែល help@youversion.com ឬតាមរយៈគេហទំព័រ help.youversion.com។ យើងរក្សា និងប្រើប្រាស់ ការទំនាក់ទំនងទាំងនោះ ដើម្បីដាក់ដំណើរការលើការស្នើសុំ ឆ្លើយតបទៅលើការស្នើសុំ និងធ្វើឱ្យកម្មវិធី YouVersion និងសេវាកម្មរបស់យើង ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិកម្នាក់ យើងនឹងរក្សាការទាក់ទងរបស់អ្នកមកកាន់យើង ដោយដាក់ភ្ជាប់រួមជាមួយនឹងគណនីរបស់អ្នក ដរាបណាអ្នកនៅយ៉ាងសកម្មក្នុងសមាជិកភាព។


បច្ចេកវិទ្យានៃការប្រមូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្ដិ

ដោយយល់ព្រមលើ គោលការណ៍ច្បាប់ឯកជនរបស់យើង នោះអ្នកយល់ស្របទៅលើការអនុញ្ញាតប្រើ សំណល់ទិន្នន័យ និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងនោះ (ដូចឧទាហរណ៍ សំណគេហទំព័រ រូបភាពចំណាំ ស្លាក និងប្រព័ន្ធចំណាំគ្រឿងប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិចនានា ដែលយើងហៅវាថាជា សំណល់ទិន្នន័យអនឡាញ - "ខូឃីស៍-cookies") ដូចបានពិពណ៌នា នៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី YouVersion ដោយមិនបានផ្លាស់ប្រែ កម្មវិធីរុករក ឬការកំណត់លើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ដើម្បីបិទសំណល់ទិន្នន័យនោះទេ យើងនឹងសន្មតថាអ្នកយល់ព្រមទទួលរាល់សំណល់ទិន្នន័យ ដែលបានផ្ដល់ជូនតាមរយៈកម្មវិធី YouVersion នេះហើយ។

សំណល់ទិន្នន័យ និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងនេះដទៃទៀត។

ជាសំខាន់ យើង មិនមែន ប្រើសំណល់ទិន្នន័យ ឬបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងនោះ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ភាគីទីបី ឬសេវាកម្មនានា នោះឡើយ។

យើងប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យ ដើម្បីសម្គាល់រូបអ្នក និង/ឬ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់អ្នក នៅលើរាល់ប្រព័ន្ធកម្មវិធីនានា របស់ YouVersion។ សំណល់ទិន្នន័យ ជួយសម្របសម្រួលលើដំណើរបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់យ៉ាងរលូនរបស់អ្នក មានគណនីនៅលើកម្មវិធី YouVersion ក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេបានអនុញ្ញាតឱ្យយើងអាចសម្គាល់ពួកគេ និងថែរក្សាព័ត៌មានចង់បាន ពីគ្រាប្រើប្រាស់មួយ ទៅគ្រាប្រើប្រាស់មួយទៀត។ វាជួយឱ្យយើងអាចរក្សាគណនីរបស់អ្នក ឱ្យនៅមានសុវត្ថិភាព ហើយជួយយើងឱ្យធានាបានថា ព័ត៌មានសមាជិក ត្រូវបានប្រើប្រាស់ រួមភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណនីសមាជិកត្រឹមត្រូវ។

យើងប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យ ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នក លើការប្រើប្រាស់កម្មវិធី YouVersion (រួមមានដូចជា ទិន្នន័យចរាចរណ៍ ទិន្នន័យទីតាំង កន្លែងចូលប្រើ ប្រភេទស្វែងរុករក ភាសារុករក ការស្នើប្រព័ន្ធ និងពេលវេលានៃការស្នើរបស់អ្នក) ហើយមានទិន្នន័យទំនាក់ទំនងមួយចំនួន និងធនធានដែលអ្នកស្វែងរក ប្រើប្រាស់ និងបង្កើត នៅលើ ឬតាមរយៈកម្មវិធី YouVersion។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ ដើម្បីផ្ដល់ជូនបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ កម្មវិធី YouVersion សម្រាប់រូបអ្នក តាមតែព័ត៌មានដែលអ្នកមាន ហើយដើម្បីឱ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រមូលទុក ដើម្បីកំណត់បង្រួមលើចំនួនឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នក ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ កម្មវិធី YouVersion និង/ឬ ផ្នែកនៃកម្មវិធី YouVersion ដោយមើលលើ ចំនួនមេរៀនដែលបានប្រើប្រាស់ វិភាគទៅលើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ និងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កម្មវិធី YouVersion សម្រាប់រាល់អ្នកប្រើប្រាស់ ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ យើងអាចបូកបញ្ចូលព័ត៌មានដែលអ្នកផ្ដល់ឱ្យ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលប្រសើរជាងនេះ ដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃសេវាកម្មរបស់យើង។

ជាទូទៅ យើងរក្សាទិន្នន័យដែលយើងបានប្រមូលពីសំណល់ទិន្នន័យ សម្រាប់រយៈពេល ២១ ថ្ងៃ ប៉ុន្តែយើងអាចរក្សាទុកវា ក្នុងរយៈពេលយូរជាងនេះ ទៅតាមភាពចាំបាច់ ដូចជាគ្រាដែលមានតម្រូវការ ដោយច្បាប់ ឬហេតុផលបច្ចេកទេសណាមួយ។ ទោះបីជាកម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណេតមួយចំនួន ទទួលយក សំណល់ទិន្នន័យ ស្រេចទៅហើយ ក៏អ្នកអាចគ្រប់គ្រងលើសំណល់ទិន្នន័យ តាមរយៈការកំណត់ក្នុងកម្មវិធីរុករក និងតាមរយៈឧបករណ៍ស្រដៀងនោះ ឬបដិសេធមិនទទួលសំណល់ទិន្នន័យតែម្ដង។ ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធមិនទទួលសំណល់ទិន្នន័យ នោះអ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើប្រាស់ផ្នែកមួយចំនួនរបស់កម្មវិធី YouVersion ដោយអ្នកហាមឃាត់យើងមិនឱ្យបញ្ជូនសមត្ថភាពពេញលេញរបស់កម្មវិធី YouVersion ហើយអ្នកអាចរារាំងការប្រើប្រាស់មុខងារ និងសេវាកម្មមួយចំនួន ដែលតម្រូវដោយបច្ចេកវិទ្យាអស់ទាំងនេះ។

YouVersion មិនអាចកំណត់គេហទំព័រមាតិកាឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់ឬផ្តល់ពី YouVersion ឬគេហទំព័រនិងសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់យើងដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយភាគីទីបីរួមទាំងក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍របស់អ្នកនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទេ។ ភាគីទីបីទាំងនេះអាចដាក់ខូឃីស៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬឯកសារផ្សេងទៀតនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រមូលទិន្នន័យឬស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នក។ ព័ត៌មានដែលពួកគេប្រមូលអាចទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬពួកគេអាចប្រមូលព័ត៌មានរួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីសកម្មភាពលើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកតាមពេលវេលានិងនៅលើគេហទំព័រកម្មវិធីនិងសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗទៀត។ ភាគីទីបីទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវមាតិកាយោងតាមចំណាប់អារម្មណ៍ (ទម្លាប់) លើមាតិកាគោលដៅ។ យើងមិនត្រួតពិនិត្យបច្ចេកវិទ្យាតាមដានរបស់ភាគីទីបីទាំងនេះឬវិធីដែលពួកគេអាចត្រូវបានប្រើ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីមាតិកាគោលដៅអ្នកគួរទាក់ទងអ្នកផ្តល់ការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់។

អ្នកផ្ដល់ជាម្ចាស់ការ។

យើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម YouVersion នៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីដូចជាហ្វេសប៊ុកនិងហ្គូហ្គោលហើយប្រើឧបករណ៍អភិវឌ្ឍកម្មវិធីរបស់ភាគីទីបី (“អេសឌីខេ”) ដើម្បីសន្មតថាការទាញយក YouVersion បានទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយដែលមាននៅលើគេហទំព័រភាគីទីបី។ យើងមិនលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីណាទេ ឬអនុញ្ញាតឱ្យសេវាកម្ម អេសឌីខេ ណា ដើម្បីលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់របស់អ្នកទៅកាន់ភាគីទីបី ឬប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់របស់អ្នក ដើម្បីយកទៅលក់របស់ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីទាំងនោះដែរ។ យើងប្រហែលជាផ្ដល់ភាគីទីបីទាំងនេះនូវព័ត៌មានសរុបតែមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ ទាក់ទងទៅនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលបានដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេ ហើយនិងការទាញយក YouVersion ដែលជាលទ្ធផលចេញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអស់ទាំងនោះដែរ។

លេខសម្គាល់ឧបករណ៍ អាសយដ្ឋាន IP និងបណ្ដាញចូលប្រើប្រាស់។

នៅពេលដែលអ្នកចូលប្រើឬចាកចេញពីគេហទំព័រ YouVersion យើងទទួលបានទាំងគេហទំព័ររបស់អ្នកដែលអ្នកបានចូលនិងគេហទំព័រដែលអ្នកចូលទៅបន្ទាប់។ យើងក៏ទទួលបានព័ត៌មានអំពីម៉ាស៊ីនមេប្រូកស៊ីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកម្មវិធីរុករកគេហទំព័រនិងកម្មវិធីបន្ថែមឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍និង / ឬ ISP ឬក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រើ YouVersion ។ យើងក៏ទទួលបានទិន្នន័យពីឧបករណ៍និងបណ្តាញរបស់អ្នករួមទាំងអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកផងដែរ។

យើងប្រើអាសយដ្ឋាន IP ដែលយើងប្រមូលពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង ដើម្បីដាក់ដំណើរការជាមួយព័ត៌មានរង្វាស់ទទឹងនិងរង្វាស់បណ្តោយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណេត ឬអ្នកផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ដើម្បីកំណត់ ហើយក្នុងករណីខ្លះបង្ហាញជាលក្ខណៈរួម និងដកអត្តសញ្ញាណ ស្ទាបស្ទង់លើតំបន់ភូមិសាស្ត្រ រាល់ពេលមានការប្រើប្រាស់កម្មវិធី YouVersion ម្ដងៗ។ ព័ត៌មានរង្វាស់ទទឹង និងរង្វាស់បណ្ដោយ ត្រូវបានរក្សាទុកដោយយើងខ្ញូំ សម្រាប់រយៈពេលប្រហែលជា ៧ ថ្ងៃ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា និងមានបំណងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ប៉ុន្តែមិនភ្ជាប់ព័ត៌មានអំពីរូបអ្នក ឬថាអាចសម្គាល់រូបអ្នកដោយផ្ទាល់នោះទេ។

យើងក៏ប្រមូលនិងប្រើសិទ្ធិឥតខ្សែ (ឬ“ វ៉ាយហ្វាយ”) នៃឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវ៉ាយហ្វាយឬបណ្តាញកោសិកា។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ប្រសើរបំផុតដោយផ្តល់មេឌៀគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ដល់អ្នកប្រើដែលមានប្រព័ន្ធវ៉ាយហ្វាយល្បឿនលឿនជាជាងបណ្តាញចល័ត។ ការអនុញ្ញាតវ៉ាយហ្វាយក៏ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ខាសមាតិកាជាមួយ Chromecast និងឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នា។ ព័ត៌មាននេះមិនត្រូវបានរក្សាទុកឬចែកចាយដោយ YouVersion ទេ។


របៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក

យើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នក និងអ្វីដែលអ្នកផ្តល់ដល់យើង ក៏ដូចជាការសន្និដ្ឋានដែលយើងមានពីព័ត៌មាននោះ ដូចខាងក្រោម៖

 • ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រនិងធ្វើបដិរូបកម្ម YouVersion និងមុខងារ YouVersion តាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។
 • ដើម្បីបង្កើត ថែរក្សា ប្តូរតាមបំណង និងធានាគណនី YouVersion របស់អ្នក ប្រសិនបើមាន។
 • ដើម្បីដំណើរការសំណើរបស់អ្នកនិងឆ្លើយតបចំពោះការសាកសួររបស់អ្នក។
 • ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានលើផលិតផល ឬសេវាកម្មដទៃផ្សេងទៀត។
 • ដើម្បីថែរក្សាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសុច្ចរិតភាពរបស់ YouVersion និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ YouVersion;
 • សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍និងការវិភាគផ្ទៃក្នុង។
 • ដើម្បីបំពេញគោលបំណងផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យ
 • ដើម្បីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនិងពង្រឹងសិទ្ធិរបស់យើង បូករួមទាំងអ្វីៗមានក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន និង ល័ក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ របស់យើងខ្ញុំ
 • ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ
 • តាមវិធីផ្សេងទៀតយើងអាចពណ៌នានៅពេលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន​ និង
 • សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការយល់ព្រមរបស់អ្នក។

សមាជិកភាព។

យើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ ដើម្បីបង្កើតនិងថែរក្សាគណនីសមាជិករបស់អ្នក។ យើងក៏ប្រើព័ត៌មាននេះដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការចូលប្រើគណនីរបស់អ្នក។ យើងរក្សាទុកព័ត៌មាននេះនិងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ YouVersion របស់អ្នក (រួមមានទាំងការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់) ទាក់ទងនឹងគណនីសមាជិកភាពរបស់អ្នក ដរាបណាអ្នកនៅជាប់ជាសមាជិក។ ឧទាហរណ៍មានដូចជា ឈ្មោះនិងត្រកូល និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល នឹងត្រូវរក្សាទុក ហើយប្រើប្រាស់ដោយពួកយើង ទាក់ទងនឹងឈ្មោះគណនី ឬលេខសម្គាល់គណនីដែលបង្កើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីសម្គាល់ថាអ្នកជាអ្នកប្រើត្រឹមត្រូវ ក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ យើងក៏នឹងរក្សាទុកការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក ភ្ជាប់រួមជាមួយគណនីសមាជិករបស់អ្នក ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលទៅប្រើ និងអាចប្រើឡើងវិញ ហើយនិងអាចប្រើប្រាស់លើ ការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ តាមតែអ្នកជ្រើសរើស។

មិត្ត​ភក្តិ។

YouVersion នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ YouVersion ដទៃផ្សេងទៀត ដើម្បីចែកចាយខគម្ពីរ អាចចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងរុករកមាតិកាផ្សេងទៀត។ វាជាជម្រើសរបស់អ្នក ថាតើត្រូវទាក់ទង ឬភ្ជាប់ជាមួយសមាជិកណាផ្សេង និងដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នក ឬចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយសមាជិក YouVersion ផ្សេងទៀតអ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសថាតើត្រូវចែករំលែកជាមួយយើងនូវព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលផ្ទុកនៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកមិនចាំបាច់ចែកចាយព័ត៌មាននេះដើម្បីប្រើ YouVersion ឬភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកសំរេចចិត្តចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយពួកយើងវានឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីសាកល្បងនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយសមាជិក YouVersion ផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើត YouVersion ដែលមានសក្តានុពលហើយនឹងត្រូវបានរក្សាទុកដោយយើងដរាបណាអ្នកមានគណនីសមាជិក YouVersion ។ នៅពេលដែលអ្នកផ្តល់សិទ្ធិចូលដំណើរការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងមិត្តភក្តិការជូនដំណឹងអំពីពេលដែលទំនាក់ទំនងចូលរួមឬផ្ញើការអញ្ជើញទៅយូវីសឺរព័ត៌មាននោះត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងក្នុងទំរង់ជាគោលបំណងសម្រាប់ផ្តល់ជូនមុខងារនេះដល់អ្នក។

មុខងារ YouVersion មួយចំនួនប្រើប្រាស់ទីតាំងជាក់លាក់របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសចែករំលែកវា ដើម្បីផ្តល់ ឬណែនាំមាតិកា និងព័ត៌មាន ដូចជាជួយអ្នកក្នុងការចុះឈ្មោះចូលព្រឹត្តិការណ៍ ឬណែនាំមាតិកាពីស្ថាប័នដែលនៅក្បែរនោះ។ យើង​នឹងឱ្យឈ្មោះការទាំងនេះ​ថាជា "មុខងារ​ផ្អែក​តាម​ទីតាំង"។ ដើម្បីប្រើ ឬចូលប្រើមុខងារផ្អែកតាមទីតាំង អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ជាជម្រើស ដើម្បីចែករំលែកទីតាំងច្បាស់លាស់របស់អ្នកជាមួយយើងខ្ញុំ ហើយប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើដូច្នេះ យើងនឹងប្រើព័ត៌មាននោះតែដើម្បីផ្តល់នូវមុខងារផ្អែកតាមទីតាំង ជាប្រយោជន៍កំណត់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយ YouVersion និងវិភាគផ្ទៃក្នុង និងអភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ។

បន្ទាប់ពីអ្នកបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតនេះហើយ នោះយើងខ្ញុំនឹងសន្មតថាអ្នកបានឱ្យការយល់ព្រមរបស់អ្នក ដើម្បីដាក់ដំណើរការទីតាំងរបស់អ្នក នៅក្នុងរបៀបនេះ រហូតដល់អ្នកដកហូត ឬដាក់កំណត់ការអនុញ្ញាតរបស់អ្នក។ អ្នកអាចជ្រើសរើសដកហូត ឬកំណត់ការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកសម្រាប់ការចែករំលែកទីតាំងតាមរយៈការកំណត់ពីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមិនចែករំលែកទីតាំងច្បាស់លាស់របស់អ្នក មុខងារផ្អែកតាមទីតាំងមួយចំនួនអាចនៅតែអនុញ្ញាតឱ្យដើរក្នុងកម្រិតកំណត់មួយ (ឧទាហរណ៍ អ្នកនៅតែអាចស្វែងរកព្រឹត្តិការណ៍នៅជុំវិញអ្នកដោយក្បួនផ្ទាល់របស់អ្នក) ប៉ុន្តែ មុខងារបែបនេះផ្សេងទៀត ប្រហែលជាមិនអាចចូលប្រើបាននោះទេ។ អ្នកនឹងនៅតែអាចមានវិធី និងប្រើប្រាស់មុខងារមិនអាស្រ័យលើទីតាំងរបស់ YouVersion នោះ។

យើងចែករំលែកទីតាំងជាក់លាក់របស់អ្នកដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើឱ្យព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទីតាំងជាក់លាក់អាចមើលឃើញបាន ដល់មិត្តរបស់អ្នក ឬឃើញជាសាធារណៈ នោះអ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមជាក់ស្ដែងសម្រាប់ឱ្យយើងខ្ញុំ ចែករំលែកព័ត៌មាននោះជាមួយទស្សនិកជនដែលអ្នកបានដាក់ចំៗ។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរការអនុញ្ញាតនេះនៅពេលណាក៏បាន តាមការកំណត់ក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នក។

មាតិកា YouVersion ។

យើងប្រមូលរបៀបដែលអ្នកប្រើ YouVersion និងមាតិការបស់វា ដូចជាសំណូមពរអធិស្ឋាន ជំពូកព្រះគម្ពីរ និងគម្រោងអានព្រះគម្ពីរ ដែលអ្នកចូលប្រើ និងភាសាដែលអ្នកជ្រើសរើស ដើម្បីប្រើប្រាស់មាតិកានោះ។ យើងក៏ប្រមូលនិងរក្សាទុក ការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលអ្នកបង្កើត ដូចជាកំណត់ចំណាំ គំនូសពណ៌ និងកំណត់ត្រា។ យើងដាក់ដំណើរការព័ត៌មាននេះ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចមាន និងប្រើប្រាស់មាតិកាដែលអ្នកបង្កើត ឬមានបំណងចូលប្រើក្នុង YouVersion ពីមួយគ្រាទៅមួយគ្រា។

អ្នកនឹងមានជម្រើសថាតើត្រូវទាញយកមាតិកា YouVersion និងការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកនឹងមានជម្រើសថាតើត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យ YouVersion ចូលប្រើឧបករណ៍ផ្ទុករបស់ឧបករណ៍អ្នកដើម្បីបន្ថែមនិងកែប្រែមាតិកាដែលបានទាញយកនេះ។ ការចូលប្រើឧបករណ៍ផ្ទុករបស់អ្នកត្រូវបានប្រើដោយ YouVersion សម្រាប់ទាញយកមាតិកាដែលបានស្នើសុំទៅកាន់ឧបករណ៍របស់អ្នក។

វាគឺជាជម្រើសរបស់អ្នក ថាតើត្រូវបង្កើត ចូលប្រើ ឬរក្សាទុក ព័ត៌មាន និងមាតិកាកម្មវិធី YouVersion ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះ យើងនឹងរក្សាទុកវាដោយភ្ជាប់ជាមួយគណនីសមាជិករបស់អ្នក។ យើងអាចប្រើព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ YouVersion របស់អ្នក និងការសន្និដ្ឋានពីការប្រើប្រាស់នោះ ដើម្បីផ្តល់ជាអនុសាសន៍ដល់អ្នក អំពីមាតិកា YouVersion ផ្សេងទៀត។ ដូចឧទាហរណ៍ ផ្អែកលើគម្រោងអានព្រះគម្ពីរដែលអ្នកបានបញ្ចប់ យើងអាចណែនាំ គម្រោងអានព្រះគម្ពីរបន្ថែមដល់អ្នក។ អ្នកអាចបដិសេធទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងនេះ តាមរយៈអ៊ីមែល ដូចដែលបានពិភាក្សាខាងក្រោម

ទំនាក់ទំនងពីយើងខ្ញុំទៅដល់អ្នក។

យើងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតាមរយៈការបញ្ជូនដំណឹង តាមអ៊ីមែល ឬតាមសារនៅក្នុងកម្មវិធី។ ប្រសិនបើយើងទាក់ទងជាមួយអ្នកតាមរយៈអ៊ីមែល ជាទូទៅ អ្នកអាចឈប់ជាវសារទាំងនេះ តាមតំណភ្ជាប់លែងជាវ មាននៅក្នុងអ៊ីមែល ដែលផ្តល់ជូនក្នុងសារទាំងនោះ។ អ្នកក៏អាចកែសម្រួលការជូនដំណឹងរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន នៅក្នុងការកំណត់មឺនុយនៃកម្មវិធី YouVersion ឬដោយចូលទៅកាន់ bible.com/settings

អនុសាសន៍ និងទំនាក់ទំនងដទៃផ្សេងទៀត

យើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងមានអំពីអ្នក និងការសន្និដ្ឋានពីទិន្នន័យនោះ ដើម្បីណែនាំពីមាតិកា និងមុខងារជាក់លាក់ក៏ដូចជាផលិតផលនិងសេវាកម្មបន្ថែម មានផ្តល់ជូនតាមរយៈ YouVersion ។ យើងអាចបូករួមព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានតាមរយៈសេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់ YouVersion និងការសន្និដ្ឋានពីប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍផ្ទៃក្នុងរបស់យើងដូចគ្នា ដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃសេវាកម្មនិងផលិតផល ដែលផ្តល់ជូនដោយ YouVersion ។ យើងក៏អាចផ្តល់ជាអនុសាសន៍ដល់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់ YouVersion ផ្សេងទៀត ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ហើយតាមការយើងសន្និដ្ឋាន។ យើងអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ដែលយើងមានអំពីអ្នក និងការសន្និដ្ឋានពីទិន្នន័យនោះ ដើម្បីទាក់ទងទៅកាន់អ្នក ដើម្បីជាឱកាសឱ្យអ្នកអាចចូលរួមជាមួយ YouVersion ។ យើងអាចទាក់ទងអ្នកតាមរយៈការជូនជាដំណឹងតាមអ៊ីមែល ឬសារក្នុងកម្មវិធី ដើម្បីពិភាក្សាពីអនុសាសន៍ និងឱកាសទាំងនេះ ពីរបៀបប្រើ YouVersion និងសារព័ត៌មាន ដទៃផ្សេងទៀត។

ការស្ទង់មតិនិងការស្ទង់មតិ

ការស្ទង់មតិនិងការស្ទង់មតិពេលខ្លះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពួកយើងតាមរយៈ YouVersion ។ អ្នកមិនមានកាតព្វកិច្ចឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិឬការស្ទង់មតិទេហើយអ្នកមានជម្រើសអំពីព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ជូន។ ដោយសារតែគោលបំណងនៃការស្ទង់មតិនិងការស្ទង់មតិទាំងនេះអាចខុសគ្នាយើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងការបង្ហាញនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការស្ទង់មតិឬការស្ទង់មតិណាមួយមុនពេលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយ។

បញ្ហាលើសន្តិសុខ ច្បាប់ និងបច្ចេកទេស

យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីទាក់ទងអ្នកអំពីសុវត្ថិភាពគណនី ច្បាប់ផ្លូវការ និងបញ្ហាទាក់ទងនឹងសេវាកម្មផ្សេងៗ។ សូម​ជ្រាបដឹង​ថា​អ្នក​មិន​អាចដកខ្លួនចេញពី​ការ​ទទួល​សារ​បែប​នេះ​ពី​យើងខ្ញុំ​បាននោះ​ទេ។ យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីស៊ើបអង្កេត ឆ្លើយតប និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ សុវត្ថិភាព និងកំហុសបច្ចេកទេស និងការប្ដឹងតវ៉ា ដែលរួមមាន តាមភាពចាំបាច់ ក្នុងគោលបំណងសុវត្ថិភាព ឬរឿងក្លែងបន្លំ ទង្វើបំពានច្បាប់ ឬលើល័ក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ឬគោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន របស់យើងខ្ញុំ ឬការប៉ន់ប៉ងបង្កើតភាពឈឺចាប់។ តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី អ្នកយល់ព្រមថាយើងមិនមានកាតព្វកិច្ច រារាំង ឬត្រួតពិនិត្យតាមដានសម្រាប់រឿងណាមួយខាងលើនោះទេ។

កំណត់​ចំណាំ

យើងអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់ការជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងឧប្បត្តិហេតុសន្តិសុខឬការរំលោភលើទិន្នន័យដោយ៖ (i) ការផ្ញើសារទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលអ្នកផ្តល់ (ដូចដែលអាចអនុវត្តបាន); (ii) បិទផ្សាយលើទំព័រ YouVersion ដែលប្រឈមនឹងសាធារណៈឬតាមរយៈសារក្នុងកម្មវិធី។ (iii) តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទាំងរដ្ឋសំខាន់ៗ។ និង / ឬ (iv) មធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍រួមទាំងការហៅទូរស័ព្ទនិង / ឬសារទោះបីជាត្រូវបានផ្ញើតាមមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិរួមទាំងអ្នកហៅទូរស័ព្ទក៏ដោយ។ អត្រាផ្ញើសារនិងទិន្នន័យស្តង់ដារអាចត្រូវបានអនុវត្តពីក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនរបស់អ្នក។ ការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែលនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលដែលយើងផ្ញើអ៊ីមែលការជូនដំណឹងដែលយើងបានផ្តល់ជូនតាមរយៈការផ្ញើសារនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលការផ្ញើសារនិងការផ្ញើសារនៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលដែលសារត្រូវបានបង្កើតហើយការជូនដំណឹងដែលយើងផ្តល់តាមរយៈមធ្យោបាយទូរស័ព្ទនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលបញ្ជូនឬទូរស័ព្ទ។ អ្នកយល់ព្រមទទួលការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកពី YouVersion និងការប្រើប្រាស់និងការចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនតាមរយៈ YouVersion ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការរក្សាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានផ្តល់ដល់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីឱ្យយើងអាចផ្តល់នូវការទំនាក់ទំនងទាំងនេះដល់អ្នក។

ការវិភាគនិងការអនុវត្ត។

យើងវិភាគទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានឱ្យដល់យើងខ្ញុំ និងការប្រើប្រាស់មាតិកា YouVersion ក៏ដូចជាការសន្និដ្ឋានរបស់យើងពីទិន្នន័យទាំងនោះដើម្បីផ្ដល់ជូន និងធ្វើការអាប់ដេត YouVersion ធ្វើការទាក់ទងជាមួយអ្នក និងដាក់ដំណើរការព័ត៌មាន ដូចអ្វីយើងបានពិភាក្សាក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់នេះ ហើយនិងសម្រាប់ការវិភាគផ្ទៃក្នុង ដូចជាការសង្កេតមើលផ្នែកពេញនិយមក្នុងសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងភូមិសាស្ត្រ ដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងមាតិកា YouVersion ។ ក្នុងករណីខ្លះ យើងធ្វើការជាមួយភាគីទីបីដែលយើងទុកចិត្ត ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះ នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដែលតាក់តែងឡើង ដើម្បីការពារភាពឯកជនរបស់អ្នក ដូចបានពិភាក្សាខាងក្រោម។ យើងខ្ញុំអាចលាតត្រដាងការប្រើប្រាស់មាតិកា YouVersion នៅក្នុងរបៀបបូកសរុប ជាមួយនឹងព័ត៌មានមិនភ្ជាប់អត្តសញ្ញាណ និងអនាមិក ដែលមិនបង្ហាញពីអ្នកប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់ណា ឬព័ត៌មានដែលអាចសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើយ។ ដូចឧទាហរណ៍ថា យើងអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើតស្ថិតិ អំពីការប្រើប្រាស់សរុបទាំងអស់ ពីកម្មវិធី YouVersion នៅទូទាំងពិភពលោក ឬនៅក្នុងភូមិសាស្រ្ត ឬព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់ ឬទីតាំងនានា។

យើងក៏ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអ្នកប្រើដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងប្រមូលផ្ដុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ YouVersion រួមទាំងការទំនាក់ទំនងដែលលើកកម្ពស់ YouVersion សមាជិកភាពនិងការរីកចម្រើនបណ្តាញដូចជាការអបអរសាទរចំនួនសរុបនៃការតំឡើង YouVersion ។ នៅពេលដែលអ្នកឃើញស្ថិតិយើងចែករំលែកជាសាធារណៈដូចជាការចូលរួម YouVersion សកលយើងត្រូវប្រាកដថាធ្វើការវិភាគនិងផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យជាទម្រង់រួមការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកនិងរក្សាអត្តសញ្ញាណនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាការសម្ងាត់។ យើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ការប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ YouVersion មតិសាធារណៈនិងព័ត៌មានដែលបានមកពីទិន្នន័យនេះដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទៃក្នុងដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ YouVersion ជាទូទៅវាស់វែង ការសម្តែងរបស់ YouVersion និងបង្កើនការប្រើប្រាស់ YouVersion និងលក្ខណៈពិសេសរបស់វា។ នេះត្រូវបានធ្វើដោយការផ្លាស់ប្តូរ YouVersion ដែលមានជាទូទៅក៏ដូចជាការផ្ញើសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈ YouVersion ណែនាំមុខងារនិងមាតិកា YouVersion ។

ទិន្នន័យរសើប

ដោយបាន ដោនឡូដ និងប្រើប្រាស់ YouVersion យើងខ្ញុំមិនសន្មតថាអ្នកមានជាប់នឹងសាសនា ឬបង្ហាញថាអ្នកស្ថិតក្នុងជំនឿជាក់លាក់ណាមួយទេ។ យើងគ្រាន់តែសន្មតថាអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើមាតិកា ដែលយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូន។ យើងមិនតម្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពី ជំនឿ ឬផ្ដល់ជាទិន្នន័យងាយដឹងពីអ្នក ដូចជាព័ត៌មានពី សាសន៍ សញ្ជាតិ ទស្សនៈជំនឿ ឬសុខភាពរូបកាយ ឬសតិគំនិត ដើម្បីប្រើប្រាស់ YouVersion ឬដើម្បីបង្កើត ឬរក្សាសមាជិកភាពក្នុងគណនី YouVersion នោះឡើយ។

មានមុខងារមួយចំនួនតាមកម្មវិធី YouVersion ដែលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអាចឆ្លុះបញ្ជាំងជំនឿ ឬទស្សនៈរបស់អ្នក។ មុននឹងយើងប្រមូល ឬដាក់ដំណើរការព័ត៌មាននេះ សម្រាប់មុខងារបែបទាំងនោះ នោះយើងនឹងស្នើសុំការយល់ព្រមពីអ្នកជាមុនសិន។ បន្ថែមពីលើមុខងារទាំងនេះ អ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើអ្វីមួយចំនួន ដែលអ្នកបង្កើត ចែករំលែក និងរក្សាទុក តាមរយៈកម្មវិធី YouVersion ហើយប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់ឱ្យយើងខ្ញុំនូវព័ត៌មានងាយដឹងពីអ្នក ក្នុងមាតិកានានាដែលអ្នកបង្កើត ចែករំលែក និងរក្សាទុក នោះយើងនឹងសន្មតថាអ្នកបានផ្ដល់ការយល់ព្រមឱ្យយើងដាក់ដំណើរការព័ត៌មានទាំងនោះ។

យើងនឹងមិនលក់ព័ត៌មានងាយដឹងនិងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ ប៉ុន្តែ យើងប្រហែលជាត្រូវចែករំលែកវាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា ដែលជាភាគីទីបីដែលគេអាចឱ្យយើងផ្តល់នូវមុខងារជាក់លាក់មួយចំនួនពីកម្មវិធី ហើយអ្នកផ្តល់សេវាទាំងនោះ តម្រូវឱ្យរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសម្ងាត់ ហើយប្រើវាដើម្បីតែផ្តល់សេវារបស់គេ មកដល់យើងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ។ យើងនឹងដាក់ដំណើរការព័ត៌មានងាយដឹងពីអ្នក ដែលយើងបានប្រមូល និងបានសន្និដ្ឋាន ទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឯកជនរបស់យើងខ្ញុំ ហើយនិងសម្រាប់តែគោលបំណង ដើម្បីអនុញ្ញាត និងសម្របសម្រួលលើការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ក្នុងមុខងារជាក់លាក់ក្នុងកម្មវិធី ហើយដើម្បីឱ្យអ្នកមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ និងដើម្បីផ្ដល់ជាការណែនាំទៅលើមាតិកានិងសេវាកម្ម ព្រមទាំងដើម្បីកែលម្អលើសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសផ្តល់ព័ត៌មានងាយដឹងពីអ្នកណាមួយដល់ពួកយើងខ្ញុំ នោះយើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះជាមួយនឹងព័ត៌មានមិនងាយដឹងពីអ្នកផ្សេងទៀតដែលអ្នកផ្តល់ ដើម្បីបង្កើតបទពិសោធន៍ YouVersion ដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនជាងមុនសម្រាប់អ្នក និងដើម្បីធ្វើឱ្យសេវាកម្ម និងសកម្មភាពដែលអ្នកស្នើសុំ ដូចជាការចែករំលែក ឬរក្សាទុកមាតិកាដែលអ្នកបង្កើត។ នៅក្នុងហេតុការណ៍ណាមួយ YouVersion នឹងដាក់ដំណើរការតែទិន្នន័យងាយដឹងពីអ្នក ដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើង សម្រាប់សកម្មភាពផ្លូវការរបស់ YouVersion ជួសមុខឱ្យអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ហើយវាស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ច្បាប់នេះ និងតាមការស្នើ ដែលអ្នកបានធ្វើពីព័ត៌មាននេះតែប៉ុណ្ណោះ។ យើងក៏នឹងរក្សាព័ត៌មានរបស់អ្នក ក្រោមការការពារត្រឹមត្រូវ ដូចបានពិភាក្សានៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់នេះ និងដូចបានផ្តល់ដោយ YouVersion ដទៃទៀត។

អ្នកមានសិទ្ធិដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះការប្រមូល និងការដាក់ដំណើរការលើព័ត៌មានងាយដឹងនិងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដោយការបិទ និងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់មុខងាររបស់ YouVersion ដែលប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ ឬដោយការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈការផ្ញើសំបុត្រ ទៅឯ YouVersion ក្រោមសារ Attn.: YouVersion Support, 4600 E 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 ឬតាមអ៊ីមែល help@youversion.com; ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ការដកនូវការយល់ព្រមរបស់អ្នក អាចរារាំងសមត្ថភាពរបស់យើង ក្នុងការផ្តល់នូវមុខងារមួយចំនួនដែរ។


ការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នក

យើងមិនលក់ ឬចែកចាយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ជាមួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលជាភាគីទីបី ឬបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មឡើយ។ យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅដល់ភាគីទីបី ដើម្បីដាក់ដំណើរការព័ត៌មាន ដូចបានបរិយាយខាងលើ ហើយនិងផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យយើងអាចមានសមត្ថភាពផ្តល់នូវកម្មវិធី YouVersion ដូចដែលបានពិភាក្សាខាងក្រោម

ដាក់បើកបង្ហាញជួសរូបអ្នក។

យើងអាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូល ឬតាមអ្នកផ្តល់ ដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ឯកជននេះ ដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្រោម លក្ខ័ខណ្ឌប្រើប្រាស់ របស់យើង ដើម្បីបំពេញគោលបំណងដែលអ្នកបានផ្តល់វា សម្រាប់គោលបំណងដទៃផ្សេងទៀត ដែលអ្នកបានស្នើសុំ នៅពេលដែលអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាន ឬសម្រាប់គោលបំណងណាមួយផ្សេង ដែលយើងបានទទួលការយល់ព្រមពីអ្នក។

ដាក់បើកបង្ហាញដោយរូបអ្នក។

នៅពេលអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានតាមរយៈ YouVersion ព័ត៌មាននោះអាចមើលបានដោយអ្នកនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីចែករំលែកវា។ ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើគណនី YouVersion របស់អ្នកទៅកម្មវិធីនិងសេវាកម្មផ្សេងៗដោយផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកសេវាកម្មទាំងនោះបន្ទាប់មកអាចចូលប្រើព័ត៌មានដែលអ្នកបានចែករំលែក។ ការប្រើប្រាស់ការប្រមូលនិងការការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយសេវាកម្មភាគីទីបីបែបនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយរបស់ភាគីទីបីទាំងនោះ។

ដាក់បើកបង្ហាញដោយប្រព័ន្ធផ្ទៃក្នុង។

យើងនឹងដាក់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅខាងក្នុង YouVersion និងបណ្ដាញជាប់ទាក់ទង ដើម្បីជួយបូកបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលគ្របដណ្តប់លើផ្នែកនានានៃ YouVersion និងផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់យើង ដើម្បីជួយផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក តាមលក្ខណៈចង់បានផ្ទាល់របស់អ្នក និងមានប្រយោជន៍សម្រាប់រូបអ្នក ហើយនិងអ្នកដទៃ។

អ្នកផ្ដល់សេវានិងទីតាំង។

យើងខ្ញុំអាចដាក់បង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងប្រមូលបាន ឬអ្នកផ្តល់ឱ្យ ដូចដែលបានបរិយាយនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន ទៅកាន់អ្នកម៉ៅការ អ្នកផ្តល់សេវា និងភាគីទីបីផ្សេងទៀត ដែលយើងប្រើដើម្បីគាំទ្រ YouVersion (ដូចជា កន្លែងទុកឯកសារ អ្នកផ្ដល់សំណល់ទិន្នន័យ ការថែទាំ ការវិភាគ ការត្រួតពិនិត្យ ការរកទីផ្សារខាងក្រៅ ការបង់ប្រាក់ ការចាប់រឿងក្លែងបន្លំ និងការអភិវឌ្ឍន៍) ក៏ដូចជាដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការរបស់យើង (ដូចជាការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកសម្រាប់ឱកាសការងារ)។ យើងអាចបូកបញ្ចូលព័ត៌មានដែលយើងមានជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់អ្នកផ្តល់សេវាទាំងនេះ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការគាំទ្ររបស់ពួកគេ។ ដូចឧទាហរណ៍ ប្រព័ន្ធមួយចំនួន បានប្រើការបញ្ជូនសារជាអ៊ីមែល និងការជូនដំណឹង ដែលផ្តល់ឱ្យតាមរយៈ YouVersion ត្រូវបានបង្កើត និងគ្រប់គ្រងដោយភាគីទីបី ដូច្នេះព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់អ្នក ត្រូវបានផ្ញើតាមរបៀបសុវត្ថិភាពទៅកាន់សេវាកម្មទាំងនោះ ដើម្បីផ្តល់មុខងារបែបដូច្នេះ។ ពួកគេនឹងមានសិទ្ធិចូលប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកបានតែតាមការចាំបាច់និងសមហេតុផល ដើម្បីធ្វើភារកិច្ចទាំងនេះជួសយើងខ្ញុំ ហើយគេមានកាតព្វកិច្ច មិនត្រូវបើកបង្ហាញ ឬប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងណាផ្សេងទេ។ យើងក៏អាចផ្តល់ព័ត៌មានសរុបដែលមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអំពីការតភ្ជាប់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី YouVersion ជាមួយភាគីទីបី និងព្រឹត្តិការណ៍ ឬទីតាំងរបស់ពួកគេ។

អ្នកផ្តល់មាតិកាក្នុងកម្មវិធី YouVersion ។

យើងប្រើប្រាស់ភាគីទីបីជាក់លាក់ដើម្បីផ្តល់នូវមាតិកា YouVersion ដូចជាគំរោងផែនការព្រះគម្ពីរ។ យើងមិនចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ YouVersion ជាមួយភាគីទីបីទាំងនេះទេ។ ទោះយ៉ាងណាយើងផ្តល់ជូនភាគីទីបីទាំងនេះជាមួយនឹងការវិភាគសរុបទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់មាតិការបស់ពួកគេដោយប្រទេសដោយប្រើទិន្នន័យដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងអនាមិក។

សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការផ្តល់នូវព្រះគម្ពីរជំនាន់ផ្សេងៗគ្នា ជាភាសាផ្សេងៗគ្នា នោះគឺជាលទ្ធផលនិងស្ថិតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងយើងនឹងសមាគមព្រះគម្ពីរនិងអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយមួយចំនួន ដែលយើងនឹងហៅថាគេថា "អ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរក្នុង YouVersion”។ កិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណ ដែលយើងមានជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរក្នុង YouVersion បានអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ YouVersion នូវសមត្ថភាពក្នុងការទាញយកអត្ថបទព្រះគម្ពីរមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្រៅបណ្តាញ ប្រសិនបើយើងផ្តល់ឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងប្រទេស របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ទៅដល់អ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរក្នុង YouVersion សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគត។ ប្រសិនបើករណីនេះ ជាអត្ថបទដែលអ្នកចង់ទាញយកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្រៅបណ្តាញ នោះយើងនឹង (ក) ចែករំលែកតែព័ត៌មាននេះ ជាមួយអ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរក្នុង YouVersion សម្រាប់ជំនាន់ព្រះគម្ពីរក្រៅបណ្តាញដូចអ្នកស្នើសុំ (ខ) ធ្វើដូច្នេះ ដោយផ្អែកលើការសម្ងាត់ ហើយលុះត្រាតែអ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរក្នុង YouVersion យល់ព្រមរក្សាព័ត៌មានដែលយើងចែកចាយពីអ្នកជាការសម្ងាត់ និង (គ) ផ្តល់សាររំឭកបន្ថែមពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ដែលអ្នកត្រូវតែយល់ព្រមនៅគ្រានោះ ដើម្បីបន្តធ្វើការទាញយក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រម នៅគ្រាមានសាររំឭកបន្ថែមទេ នោះអ្នកនៅអាចប្រើប្រាស់អត្ថបទគម្ពីរ នៅពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ក្នុងបណ្ដាញ (មានអ៊ីនធឺណេត) ប៉ុណ្ណោះ។ មិនមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយអ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរក្នុង YouVersion ណាមួយឡើយ ហើយក៏មិនមានព័ត៌មានណាមួយត្រូវបានចែកចាយដែរ រហូតដល់អ្នកព្រមផ្ដល់ការយល់ព្រម នៅពេលយើងខ្ញុំរំឭក ដែលនឹងផ្ដល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកចូលទៅទាញយកជំនាន់ព្រះគម្ពីរក្រៅបណ្ដាញបាន។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរក្នុង YouVersion គឺស្ថិតរវាងអ្នកហើយនឹងអ្នកផ្តល់ព្រះគម្ពីរក្នុង YouVersion តែប៉ុណ្ណោះ។

ដំណើរការច្បាប់។

វាអាចទៅរួចដែលយើងនឹងត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានអំពីអ្នក នៅពេលដែលតម្រូវដោយច្បាប់ដីកាកោះហៅ ឬនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងទៀត។ យើងព្យាយាមជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីការទាមទារផ្នែកច្បាប់ សម្រាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ នៅពេលដែលសមស្របតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងខ្ញុំ លើកលែងតែត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ ឬបទបញ្ជារបស់តុលាការ ឬនៅពេលដែលការស្នើសុំស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នបន្ទាន់។ យើងអាចជំទាស់នឹងការទាមទារបែបនេះនៅពេលយើងខ្ញុំជឿ ក្នុងសិទ្ធិពិចារណា ថាការស្នើទាំងនោះហួសពីការពិតមិនច្បាស់ ឬខ្វះសិទ្ធិអំណាចត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែយើងមិនសន្យាថានឹងជំទាស់រាល់ការទាមទារនោះទេ។ យើងខ្ញុំក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នក ប្រសិនបើយើងខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាការបង្ហាញព័ត៌មាន នោះវាចាំបាច់ដើម្បី (ក) ស៊ើបអង្កេត រារាំង ឬចាត់វិធានការទាក់ទងនឹងការសង្ស័យ ឬសកម្មភាពជាក់ស្ដែង ក្នុងទង្វើខុសច្បាប់ ឬដើម្បីជួយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាល (ខ) អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងខ្ញុំជាមួយអ្នក (គ) ស៊ើបអង្កេតនិងការពារខ្លួនយើងខ្ញុំផ្ទាល់ ពីការអះអាង ឬការចោទប្រកាន់របស់ភាគីទីបីណាមួយ (ឃ) ការពារសុវត្ថិភាព ឬសុចរិតភាពរបស់កម្មវិធី YouVersion ឬ (ង) អនុវត្ត ឬការពារសិទ្ធិនិងសុវត្ថិភាពរបស់ YouVersion អ្នកប្រើប្រាស់ ក្រុមការងារ ឬអ្នកដទៃផ្សេងទៀត។ យើងខ្ញុំក៏សូមរក្សាសិទ្ធិ ក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងខ្ញុំមានអំពីអ្នក ដែលប្រហែលអាច ឬមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង ឬការទទួលបាន ដូចជាពីការលក់ដូរនៃទ្រព្យទាំងអស់ ឬមួយចំនួនរបស់យើងខ្ញុំ។


ការលុប ការចូលមើល និងការកែព័ត៌មានរបស់អ្នក

របៀបដើម្បីធ្វើការស្នើសុំរបស់អ្នក។

សម្រាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានអំពីអ្នក អ្នកអាចស្នើសុំបានដូចខាងក្រោម៖

 • ការលុប៖ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងសម្អាត ឬលុបទិន្នន័យទាំងអស់ ឬខ្លះៗ របស់អ្នកបាន។ សូមកត់សម្គាល់ ថាការធ្វើដូច្នេះ អាចនឹងកំណត់សមត្ថភាពរបស់អ្នក ក្នុងការប្រើប្រាស់មុខងារមួយចំនួនពី YouVersion។ សូមចំណាំថាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលត្រូវមានគណនីសមាជិក ដើម្បីធានា ថាយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលអាចជាម្ចាស់គណនីនោះឬយ៉ាងណា។
 • ការកែប្រែ / ការកែសម្រួល៖ អ្នកអាចកែសម្រួលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនតាមរយៈគណនីរបស់អ្នក ឬស្នើសុំឱ្យយើងផ្លាស់ប្តូរធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬជួសជុលទិន្នន័យរបស់អ្នក ក្នុងករណីជាក់លាក់ រួមទាំងពេលវាមិនច្បាស់លាស់។
 • ការជំទាស់ ឬព្រំដែនកំណត់ ឬការហាមឃាត់ និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ៖ អ្នកអាចសុំឱ្យយើងឈប់ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ ឬមួយចំនួនរបស់អ្នក ឬដើម្បីកំណត់ការប្រើប្រាស់របស់យើងចំពោះទិន្នន័យទាំងនោះ។
 • សិទ្ធិក្នុងការចូលប្រើ និង/ឬ ការយកទិន្នន័យរបស់អ្នក៖ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងថតចម្លង ឬបង្ហាញអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលអ្នកបានផ្តល់មកឱ្យយើង។

ច្បាប់មួយចំនួនអាចផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំនិងបន្ថែមការស្នើសុំទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ហើយមានបំណងចង់ស្នើសុំ ក្រោមច្បាប់ស្របតាមតំបន់ជាក់លាក់ មានរួមទាំងឃ្លា «[ដាក់ឈ្មោះប្រទេសរបស់អ្នក] ការស្នើសុំលើច្បាប់ឯកជន» នៅក្នុងបន្ទាត់ប្រធានបទនៃការស្នើសុំរបស់អ្នក រួចផ្ញើការស្នើសុំរបស់អ្នក មកតាមអ៊ីមែល ទៅកាន់ help@youversion.com ឬតាមប្រៃសណីយ៍ ទៅដល់ YouVersion, attn.: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 ។

យើងខ្ញុំស្នើសុំឱ្យបុគ្គលនីមួយៗ ដែលស្នើសុំកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ ដោយយ៉ាងហោចណាស់មានជា ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល រួចដាក់ភិនភាគពីព័ត៌មានស្នើសុំ ឱ្យអាចចូលប្រើ កែសម្រួល ឬដកយកចេញ មុននឹងយើងខ្ញុំអាចដាក់ដំណើរការលើការស្នើសុំនោះ។ យើងអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស្នើសុំ។ យើងអាចបដិសេធការដាក់ដំណើរការការស្នើសុំ ប្រសិនបើយើងខ្ញុំមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់លើអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស្នើសុំ ឬប្រសិនបើយើងខ្ញុំជឿថាការស្នើសុំនេះនឹងនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពឯកជនរបស់អ្នកដទៃ បំពានលើច្បាប់ណាមួយ ឬតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ ដែលនាំឱ្យព័ត៌មានត្រឡប់ទៅជាខុស ឬក្រោមគោលបំណងស្របតាមច្បាប់ស្រដៀងគ្នានោះ។

យើងនឹងមិនរើសអើងអ្នកចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយរបស់អ្នកក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។ យើងមិនគិតថ្លៃដើម្បីដំណើរការឬឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានរបស់អ្នកទេលើកលែងតែវាហួសហេតុច្រំដែលឬគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើយើងសំរេចថាសំណើនេះធានាថ្លៃឈ្នួលយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីមូលហេតុដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការប៉ាន់ស្មានតម្លៃមុនពេលបំពេញសំណើរបស់អ្នក

ព័ត៌មានមួយចំនួនដែលអ្នកបានបង្កើត បានទទួល ឬបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង YouVersion ប្រហែលជាមិនមាននៅក្នុងទម្រង់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន នៅខាងក្រៅកម្មវិធី YouVersion ឡើយ។ ជាលទ្ធផល នៅពេលអ្នកស្នើសុំច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងខ្ញុំនឹងអាចផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើង ដូចជា ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ និងអ្វីផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នក។ តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដី យើងប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវមាតិកា និងការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលប្រើប្រាស់មុខងារក្នុងកម្មវិធី YouVersion បានទេ។

ការលុបគណនីរបស់អ្នក។

អ្នកអាចលុបគណនី YouVersion របស់អ្នកបានគ្រប់ពេល ដោយប្រើមុខងារកំណត់ នៅក្នុងកម្មវិធី YouVersion ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី នៅពេលអ្នកលុបគណនីរបស់អ្នក យើងនឹងលុបព័ត៌មានដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីរបស់អ្នក ដូចជា កំណត់ត្រា កំណត់ចំណាំ និងការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃផ្សេងទៀត ដែលអ្នកបានបង្កើត បានទទួល ឬបានចែករំលែក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់លុបគណនីរបស់អ្នក ឬព័ត៌មាននេះទេ ប៉ុន្តែចង់បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី YouVersion ជាបណ្ដោះអាសន្ន នោះអ្នកអាចឈប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធី YouVersion ហើយយើងខ្ញុំនឹងរក្សាទុកគណនីរបស់អ្នក និងព័ត៌មានដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីរបស់អ្នក រហូតដល់អ្នកបន្តប្រើឡើងវិញ ឬលុបគណនីរបស់អ្នក។ យោងលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើវាមុនគេ។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសលុបគណនីរបស់អ្នក ឬស្នើសុំឱ្យយើងកែប្រែ ឬលុបចោលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬជម្រះរាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយើងបានរក្សាទុកអំពីអ្នក ដោយវិធីបែបអេឡិចត្រូនិចដែលមិនអាចវិលត្រឡប់វិញបាន។ តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី យើងខ្ញុំអាចរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកនៅមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ ឬកាតព្វកិច្ចដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មាននោះ ឬដើម្បីបំពេញតម្រូវការបទបញ្ញត្តិ ឬដើម្បីបំពេញការស្នើសុំណាផ្សេងពីរូបអ្នក (ដូចឧទាហរណ៍ ដើម្បីចាក់ចេញពីការទទួលសារ ឬសម្រាប់ចម្លងទុកទិន្នន័យរបស់អ្នក)។ បើមិនដូច្នោះទេ ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំឱ្យយើងខ្ញុំលុបគណនីរបស់អ្នក នោះយើងនឹងលុបគណនី និងរាល់ព័ត៌មានដែលយើងមាន ភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណនីរបស់អ្នក លើកលែងតែព័ត៌មានស្ថិតិសរុបរួម ដោយមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការសន្និដ្ឋានដែលយើងបានធ្វើ (ដូចឧទាហរណ៍ ហេតុការណ៍ដែលអ្នកបានដោនឡូដកម្មវិធី YouVersion ដោយមិនសម្គាល់ពីរូបអ្នក ឬរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមានភ្ជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងគណនីនោះ)។

ការលុបពីព័ត៌មាននិងគណនីរបស់អ្នក ជាទូទៅនឹងចំណាយពេលមិនលើសពីដប់បួនថ្ងៃ ពីថ្ងៃដែលមានការដាក់ស្នើរបស់អ្នកទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដី ព័ត៌មានសេសសល់ អាចមានរយៈពេលដល់ទៅ សាមសិបថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើការលុបរួចរាល់។ សូមចំណាំថាយើងមិនអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងលើព័ត៌មានដែលអ្នកបានចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃ តាមរយៈកម្មវិធី YouVersion បន្ទាប់ពីអ្នកបិទគណនីរបស់អ្នក ឬបានស្នើសុំឱ្យលុបព័ត៌មាន ឬព្យាយាមលុបគណនីរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯង នោះឡើយ។ ព័ត៌មាននិងមាតិការបស់អ្នក ដែលអ្នកបានចែករំលែកអាចបន្តបង្ហាញនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់អ្នកដទៃ (ដូចឧទាហរណ៍ លទ្ធផលពីការស្វែងរក) រហូតដល់តែពួកគេរលាស់ឃ្លាំងរក្សាព័ត៌មានក្នុងឧបករណ៍រប្រើប្រាស់របស់គេសាជាថ្មី។


សន្តិសុខនិងការការពារ

យើងអនុវត្តការការពារសុវត្ថិភាពដែលបានរចនាឡើងដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ទាំងនេះរាប់បញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់អ៊ីនគ្រីបសម្រាប់ទិន្នន័យរបស់អ្នកខណៈពេលដែលវាត្រូវបានបញ្ជូនរវាងឧបករណ៍ឬកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនិងម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងហើយនៅពេលវាកំពុងសម្រាក។ ទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ដល់យើងតាមរយៈយូវីសឺរក៏ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័នដែលទទួលស្គាល់ដោយអាយអេសអូ ២៧០១៧ មានន័យថាវាត្រូវបានគេធ្វើសវនកម្មនិងរកឃើញថាអនុលោមតាមតំរូវការនៃស្តង់ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាយអេសអូ ២៧០១៧ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិសំរាប់ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខព័ត៌មាន។ សេវាកម្មពពក។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារលក្ខណៈនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហើយការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតមានហានិភ័យជាប់គ្នាទោះបីជាយើងឃ្លាំមើលជាប្រចាំចំពោះភាពងាយរងគ្រោះនិងការវាយប្រហារដែលអាចកើតមានក៏ដោយយើងមិនអាចធានាឬធានាថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ដល់យើងតាមរយៈ YouVersion ឬរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងឬ បើមិនដូច្នោះទេនឹងមានសេរីភាពពីការលួចចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកដទៃហើយយើងក៏មិនអាចធានាឬធានាថាទិន្នន័យបែបនេះមិនអាចត្រូវបានចូលដំណើរការបង្ហាញផ្លាស់ប្តូរឬបំផ្លាញដោយការរំលោភលើសុវត្ថិភាពបច្ចេកទេសរាងកាយឬការគ្រប់គ្រងរបស់យើងឡើយ។

កុមារក្រោមអាយុ ១៦ ឆ្នាំ។

យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីបុគ្គលណាដែលយើងដឹងថាមានអាយុក្រោម ១៦ ឆ្នាំដោយគ្មានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់អនីតិជននោះឡើយ។

ឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលអាចយល់ព្រមប្រើគណនី YouVersion របស់ពួកគេដោយអនីតិជនលើប្រវត្តិរូបរបស់ឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលឬឯកសារបន្ទាប់បន្សំនៃគណនីរបស់ឪពុកម្តាយ / អាណាព្យាបាលនៅក្នុងវេទិកាដែលគេស្គាល់ថាជាកម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ។ តើអ្នកគួរតែអនុញ្ញាតឱ្យកូនតូចរបស់អ្នកប្រើគណនីរបស់អ្នក (មិនថាតាមរយៈប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកឬប្រវត្តិរូបព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ) អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់យូធ្យូបរបស់អនីតិជនហើយទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបកស្រាយនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានណាមួយ។ ឬការផ្តល់យោបល់ដែលបានផ្តល់ជូនតាមរយៈ YouVersion ។

ដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិរូបបន្ទាប់បន្សំ អ្នកត្រូវចូលប្រើគណនីរបស់អ្នក ជាមួយព័ត៌មានអ្នកប្រើរបស់អ្នក ហើយនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើកម្មវិធីព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ។ យើងមិនតម្រូវឱ្យអ្នកបង្ហាញព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយអំពីកូន អនីតិជនរបស់អ្នក ដែលបានប្រាប់យើង ដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិរូបព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារទេ។ នៅពេលរៀបចំប្រវត្តិរូបសម្រាប់កូនតូចរបស់អ្នកអ្នកត្រូវផ្តល់“ ឈ្មោះកុមារ” ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណគណនី។ ទោះយ៉ាងណាឈ្មោះនេះអាចជាអ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើសហើយអ្នកមិនតម្រូវឱ្យដាក់ឈ្មោះពិតឬនាមត្រកូលរបស់កូនអ្នកទេ។

នៅពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ព័ត៌មានកូនតូចរបស់អ្នកជាមួយគណនីរបស់អ្នក នោះយើងខ្ញុំនឹងសន្មតថាអ្នកយល់ព្រមឱ្យយើងខ្ញុំដាក់ដំណើរការព័ត៌មាននោះ ដោយយោងតាមគោលការណ៍ និងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិឯកជន និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត ដែលយើងខ្ញុំអាចផ្តល់ជូនអ្នកពីមួយគ្រាទៅមួយគ្រា។ ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យកូនតូចរបស់អ្នកប្រើ YouVersion យើងខ្ញុំស្នើឱ្យអ្នកពិភាក្សាអំពីហានិភ័យនៃការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន នៅលើអ៊ីនធឺណេតជាមួយកូនៗរបស់អ្នក ហើយតម្រូវឱ្យពួកគេចេះហ៊ានទប់ចិត្ត ចំពោះការទាក់ទងជាមួយភាគីទីបីណាមួយ ឬចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ ជាមួយ YouVersion ឬ អ្នកប្រើប្រាស់ YouVersion ដទៃ។ ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាយើងខ្ញុំ ប្រហែលជាមានព័ត៌មានពី ឬអំពីកុមារក្រោមអាយុ ១៦ ឆ្នាំ នោះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈ help@youversion.com


ដំណើរការទិន្នន័យ

យើងនឹងប្រមូលនិងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដែលយើងមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ។ មូលដ្ឋានស្របច្បាប់រួមមានការយល់ព្រម (កន្លែងដែលអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រម) កិច្ចសន្យានិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់បែបនេះរួមមានការការពារដល់អ្នកយើងសមាជិកផ្សេងទៀតនិងភាគីទីបី; ដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ជាធរមាន ដើម្បីបើកនិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់យើង គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន ជាទូទៅយល់និងកែលម្អដំណើរការផ្ទៃក្នុងនិងទំនាក់ទំនងអ្នកប្រើប្រាស់។ និងដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងនិងអ្នកប្រើ YouVersion ផ្សេងទៀតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដើម្បីផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានបានផ្តល់ថាផ្នែកខាងមុខការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។

នៅពេលដែលយើងខ្ញុំពឹងផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នក ដើម្បីដាក់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន នោះអ្នកអាចដក ឬបដិសេធការយល់ព្រមរបស់អ្នក ហើយនៅត្រង់កន្លែងណាដែលយើងខ្ញុំពឹងផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវ នោះអ្នកអាចបដិសេធបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងលើមូលដ្ឋានច្បាប់ ដែលស្ដីពីការយើងខ្ញុំប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក នោះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈ help@youversion.com

លុះត្រាតែអ្នកលុបវា ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី YouVersion ជាទូទៅ យើងរក្សានិងដាក់ដំណើរការព័ត៌មាន និងការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណនីរបស់អ្នក ហើយប្រើវាដើម្បីជួយសម្រួលដល់មុខងារកម្មវិធី YouVersion រហូតដល់គណនីរបស់អ្នកត្រូវបានលុប។ អ្នកអាចគ្រប់គ្រង ផ្លាស់ប្តូរ និងលុបព័ត៌មាន និងការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយប្រើ https://www.bible.com/settings ដោយកំណត់លើមុខងារកម្មវិធីជាក់លាក់ ឬដោយទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមអាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ដែលបានកំណត់ខាងលើ ហើយយើងខ្ញុំនឹងប្រើវា និងដាក់ដំណើរការព័ត៌មាន ដែលអ្នកបានផ្ដល់ដល់មុខងារ YouVersion ដែលអ្នកបានដាក់ស្នើ រហូតដល់យើងលុបវា និងដរាបណាអ្នកនៅតែមានកម្មវិធី YouVersion។


ការប្រមូលព័ត៌មានរបស់ភាគីទីបី

សូមចងចាំថា YouVersion អាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រឬកម្មវិធីផ្សេងទៀត។ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជននិងគោលការណ៍នានានៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអ្នកជ្រើសរើសភ្ជាប់ឬមកពី YouVersion ដូច្នេះអ្នកអាចយល់ពីរបៀបដែលគេហទំព័រទាំងនោះប្រមូលប្រើប្រាស់និងរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នក។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះរបាយការណ៍ឯកជនភាពគោលការណ៍ឬខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតរួមទាំងគេហទំព័រដែលអ្នកភ្ជាប់ឬមកពី YouVersion ។ គេហទំព័រដែលមានម៉ាកយីហោសហ (យោងឈ្មោះរបស់យើងនិងឈ្មោះភាគីទីបី) មានមាតិកាដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីហើយមិនមែនយើងទេ។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសភ្ជាប់ YouVersion ជាមួយគេហទំព័រកម្មវិធីនិងសេវាកម្មឬប្រវត្តិរូបផ្សេងទៀតដែលអ្នកមានជាមួយពាក្យសុំភាគីទីបីអ្នកនឹងផ្តល់នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្ទុកនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងនោះទៅនឹង YouVersion ។ ឧទាហរណ៍អ្នកអាចចាប់ផ្តើមគណនី YouVersion សមាជិកថ្មីដោយភ្ជាប់គណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកទៅ YouVersion ដោយផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីចែករំលែកតាមរយៈហ្វេសប៊ុកទៅ YouVersion ។ អ្នកអាចដកហូតតំណភ្ជាប់ជាមួយគណនីបែបនេះនិងកម្មវិធីភាគីទីបីដោយកែប្រែការកំណត់របស់អ្នកជាមួយកម្មវិធីទាំងនោះ។


អ្នកប្រើប្រាស់មកពីក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក

YouVersion មានមូលដ្ឋានចេញពីរដ្ឋអូក្លាហូម៉ានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការប្រើប្រាស់ YouVersion របស់អ្នកហើយគោលការណ៍ឯកជននេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ា។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើ YouVersion មកពីខាងក្រៅរដ្ឋឬប្រទេសនេះសូមដឹងថាព័ត៌មានរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅរក្សាទុកនិងដំណើរការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកន្លែងដែលម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងមានទីតាំងនិងមូលដ្ឋានទិន្នន័យកណ្តាលរបស់យើងត្រូវបានដំណើរការ។ យើងដំណើរការទិន្នន័យទាំងក្នុងនិងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពឹងផ្អែកលើការប្តេជ្ញាចិត្តតាមកិច្ចសន្យារវាងយើងនិងក្រុមហ៊ុនផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាមទារការការពារនិងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យបែបនេះ។ ការការពារទិន្នន័យនិងច្បាប់ផ្សេងទៀតនៃរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតប្រហែលជាមិនមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដូចច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋឬប្រទេសរបស់អ្នកទេ។ ដោយប្រើ YouVersion អ្នកយល់ព្រមលើព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅកន្លែងរបស់យើងនិងកន្លែងរបស់ភាគីទីបីដែលយើងចែករំលែកជាមួយដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។


ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង

យើងខ្ញុំអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់គោលការណ៍ឯកជនរបស់យើងខ្ញុំពីពេលមួយទៅពេលមួយ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការអនុវត្តរបស់យើង។ YouVersion កំពុងស្វែងរកវិធីថ្មីៗនិងប្រសើរជាងមុន ដើម្បីផ្តល់ YouVersion ឱ្យ និងបង្កើនការចូលរួម។ នៅពេលយើងធ្វើឱ្យ YouVersion ប្រសើរឡើង នោះអាចមានន័យថា ជាការប្រមូលទិន្នន័យ ឬវិធីថ្មី ដើម្បីប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ។ ដោយសារតែ YouVersion គឺមានភាពស្វាហាប់ ហើយយើងបន្តព្យាយាមផ្តល់ជូននូវលក្ខណៈថ្មីៗយើងអាចនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្តូរការប្រមូល ឬដាក់ដំណើរការព័ត៌មានរបស់យើង។ ប្រសិនបើយើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនខុសពីមុន ឬផ្លាស់ប្តូររបៀបប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក នោះយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ច្បាប់ឯកជននេះ។

យើងនឹងផ្សាយការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើងនៅលើទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈអំពីរបៀបដែលយើងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យើងនឹងផ្តល់ការជូនដំណឹងថាគោលការណ៍ភាពឯកជនត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ កាលបរិច្ឆេទគោលការណ៍ភាពឯកជនត្រូវបានកែប្រែចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ជាក់នៅដើមគោលការណ៍។ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាយើងមានអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលសកម្មនិងអាចផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកហើយសម្រាប់ការមកមើលគោលការណ៍ភាពឯកជននេះជាទៀងទាត់ដើម្បីពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរ។

ជំនាន់បកប្រែដាក់ក្នុងសំណុំឯកសារចាស់។

ថ្ងៃទី ២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

ថ្ងៃទី ២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០


ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ដើម្បីសួរសំណួរ ឬបញ្ចេញមតិ អំពីគោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន និងការអនុវត្តភាពឯកជនរបស់យើងខ្ញុំនេះ នោះអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមសំបុត្រ៖ YouVersion, ក្រោមសារថា Attn: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034; ឬតាម help@youversion.com

YouVersion ប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យ (cookies) ដើម្បីកំណត់បទពិសោធន៍តម្រូវសម្រាប់អ្នក។ ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ នោះអ្នកយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំ ដូចបានពណ៌នានៅក្នុង គោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន របស់យើងខ្ញុំ