ទទួលយកបទពិសោធន៍នៃកម្មវិធីនេះនៅគ្រប់ទីកន្លែង

ទទួលយកបទពិសោធន៍នៃកម្មវិធីនេះនៅគ្រប់ទីកន្លែង

ជ្រើសរើសព្រះគម្ពីរជាង 2400 ជំនាន់ ដែលមានជាង 1600 ភាសា នៅលើ កុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទ ឬថេប្លេត -- ជាមួយនឹងសំឡេងអានព្រះគម្ពីរជាច្រើន។

មើលជំនាន់បកប្រែព្រះគម្ពីរ

យកវាធ្វើជាព្រះគម្ពីររបស់អ្នក

យកវាធ្វើជាព្រះគម្ពីររបស់អ្នក

គូសចំណាំ ឬដាក់កំណត់ចំណាំ លើខគម្ពីរដែលអ្នកចូលចិត្ត បង្កើតរូបភាពខគម្ពីរ ដែលអ្នកអាចចែករំលែក និងភ្ជាប់កំណត់ត្រាជាសាធារណៈ ឬជាឯកជន នៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរ។

ដំឡើងកម្មវិធីឥឡូវនេះ

ដំឡើងកម្មវិធីឥឡូវនេះ

កម្មវិធីព្រះគម្ពីរគឺពិតជាឥតគិតថ្លៃ ដោយមិនមាន​ការផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម ឬមានការជាវនៅក្នុងកម្មវិធី។ វាត្រូវបានដំឡើងនៅលើ​ឧបករណ៍ជាងកន្លះពាន់លានឯណោះ!

ទាញយកកម្មវិធីព្រះគម្ពីរ ដោយឥតគិតថ្លៃ

គម្រោងអាននិងអត្ថបទស្មឹងស្មាធិ៍នឹងព្រះ ដោយឥតគិតថ្លៃ

គម្រោងអាននិងអត្ថបទស្មឹងស្មាធិ៍នឹងព្រះ ដោយឥតគិតថ្លៃ

គម្រោងអានព្រះគម្ពីរជួយឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង​ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់​ម្ដងបន្តិចៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។


YouVersion ប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យ (cookies) ដើម្បីកំណត់បទពិសោធន៍តម្រូវសម្រាប់អ្នក។ ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ នោះអ្នកយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំ ដូចបានពណ៌នានៅក្នុង គោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន របស់យើងខ្ញុំ