ច្បាប់​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់

កែប្រែចុងក្រោយ: ថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាឆ្នាំ 2018

ដែល YouVersion បានផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ទាប់មកអ្នកយល់ព្រមថាការបកប្រែត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយថាកំណែភាសាអង់គ្លេសនៃលក្ខខណ្ឌនឹងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយ YouVersion ។ ប្រសិនបើមានភាពផ្ទុយគ្នារវាងអ្វីដែលភាសាអង់គ្លេសរបស់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិយាយនិងអ្វីដែលការបកប្រែនិយាយនោះកំណែភាសាអង់គ្លេសនឹងមានអំណាច។


ការទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ

ដោយប្រើ bible.com, youversion.com និង / ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ YouVersion Bible App ដោយព្រះគម្ពីរកម្មវិធីសម្រាប់កុមារនិងព្រះគម្ពីរកែវ, Bible App for Kids, Bible Lens (រួម "YouVersion") ថាតើជាភ្ញៀវឬអ្នកប្រើដែលបានចុះឈ្មោះ, អ្នកទទួលយកហើយ យល់ស្របតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ សូមអានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះព្រមទាំង គោលការណ៍ភាពឯកជន ដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមក្នុងការប្រើ YouVersion ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឬ គោលការណ៍ភាពឯកជន អ្នកមិនត្រូវការចូលដំណើរការឬប្រើ YouVersion ។

ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ

YouVersion ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយជីវិតកតិកាសញ្ញាសាសនាចក្រ, Inc. ("Life.Church", "យើង" ឬ "យើង") ។ យើងអាចកែប្រែនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមឆន្ទៈរបស់យើង។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរមានប្រសិទ្ធិភាពនៅពេលយើងដាក់ប្រកាស។ ការបន្តប្រើ YouVersion របស់អ្នកបន្ទាប់ពីការបញ្ឈប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌកែប្រែមានន័យថាអ្នកព្រមទទួលនិងយល់ព្រមនឹងការផ្លាស់ប្តូរ។

ការផ្លាស់ប្តូរទៅ YouVersion

ខណៈពេលដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងផ្តល់ជូន YouVersion និងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាជានិច្ចយើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឬបញ្ឈប់ការផ្តល់ជូន YouVersion ឬផ្នែកណាមួយផ្នែកឬមុខងាររបស់ YouVersion ដោយគ្មានការជូនដំណឹង។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវទេប្រសិនបើមានមូលហេតុណាមួយឬផ្នែកណាមួយនៃ YouVersion មិនអាចប្រើបានគ្រប់ពេល។

ព័ត៌មានអំពីអ្នកនិងការចូលប្រើ YouVersion

ពយើងប្រមូលទាំងអស់តាមរយៈការ YouVersion នៅលើឬប្រធានបទរបស់យើងគឺ គោលការណ៍ភាពឯកជន។ ដោយប្រើ YouVersion អ្នកយល់ព្រមទៅនឹងសកម្មភាពទាំងអស់ដែលបាននាំយកដោយពួកយើងដោយគោរពតាមពរបស់អ្នកនៅក្នុងការអនុលោមតាម គោលការណ៍ភាពឯកជន។​

ការប្រើប្រាស់និងមិនអនុញ្ញាត

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើ YouVersion ស្របតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកឬសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃរបស់អ្នក។ សិទ្ធិទាំងអស់ដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកត្រូវបានរក្សាដោយ Life.Church ។ អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនិងមិនប្រើ YouVersion ដូចខាងក្រោម:

 • នៅក្នុងវិធីណាមួយដែលរំលោភលើច្បាប់ឬបទប្បញ្ញត្តិសហព័ន្ធ, រដ្ឋ, មូលដ្ឋានឬអន្ដរជាតិណាមួយ;
 • សំរាប់គោលបំណងនៃការកេងប្រវ័ញ្ច, ការធ្វើបាបឬប៉ុនប៉ងកេងប្រវ័ញ្ចឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អនីតិជនតាមវិធីណាមួយដោយបង្ហាញឱ្យពួកគេឃើញនូវមាតិកាដែលមិនសមរម្យ, ស្នើសុំព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនឬបើមិនដូច្នោះទេ។
 • ក្លែងបន្លំឬព្យាយាមក្លែងបន្លំក្រុមហ៊ុនឬមនុស្សណាមួយដែលរួមមាន Life.Church ឬអ្នកប្រើ YouVersion ផ្សេងទៀត;
 • ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្ដណាផ្សេងទៀតដែលបានកំណត់ដោយពួកយើងអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិត.Church ឬអ្នកប្រើ YouVersion ឬបង្ហាញពួកគេទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវ;
 • ក្នុងលក្ខណៈណាមួយដែលអាចបិទដំណើរការបង្ខូចឬធ្វើឱ្យខូច YouVersion ឬរារាំងការប្រើរបស់ YouVersion របស់អ្នកដទៃ។
 • ប្រើប្រាស់រ៉ូបូតស្ពឺឬឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិផ្សេងទៀតដំណើរការឬមធ្យោបាយដើម្បីចូលប្រើ YouVersion សម្រាប់គោលបំណងណាមួយរួមទាំងការត្រួតពិនិត្យឬចម្លងឯកសារណាមួយនៅលើ YouVersion ។
 • ដើម្បីណែនាំវីរុស Trojan horses, Worm គ្រាប់បែកតក្កវិជ្ជាឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលមានគ្រោះថ្នាក់។
 • ព្យាយាមដើម្បីទទួលបានការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតរំខានការខូចខាតឬការបំផ្លាញផ្នែកណាមួយនៃ YouVersion ឬម៉ាស៊ីនបម្រើកុំព្យួទ័រឬមូលដ្ឋានទិន្នន័យណាមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយ YouVersion;
 • ដើម្បីវាយប្រហារ YouVersion តាមរយៈការវាយប្រហារបដិសេធនៃសេវាកម្មណាមួយឬការវាយប្រហារបដិសេធការចែកចាយសេវាកម្ម។ និង
 • បើមិនដូច្នេះទេព្យាយាមបង្អាក់ការងាររបស់ YouVersion ។

អ្នកក៏យល់ព្រមផងដែរថាអ្នកនឹងមិនផ្ញើចំណេះដឹងទទួលយកទាញយកទាញយកប្រើប្រាស់ឬប្រើឡើងវិញនូវសម្ភារៈណាមួយដែលកំណត់ដោយ Life.Church ក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួន:

 • មានសម្ភារៈណាដែលប្រមាថ, អាសគ្រាម, មិនសមរម្យ, រំលោភបំពាន, បំពាន, យាយី, ហឹង្សា, ស្អប់ខ្ពើម, រលាកឬក៏ផ្ទុយទៅវិញ។
 • លើកកម្ពស់សម្ភារៈអាសអាភាសឬសម្ភារៈអាសអាភាស, អំពើហឹង្សាឬការរើសអើងលើគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងការរើសអើងពូជសាសន៍ភេទសាសនាសាសនាសញ្ជាតិពិការភាពទិសដៅផ្លូវភេទឬអាយុ។
 • បំពានប៉ាតង់និក្ខិត្តសញ្ញាសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតឬសិទ្ធិផ្សេងៗរបស់បុគ្គលណាម្នាក់។
 • បំពានសិទ្ធិស្របច្បាប់ (រាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិនៃការផ្សព្វផ្សាយនិងភាពឯកជន) របស់អ្នកដទៃឬមានសម្ភារៈដែលអាចបង្កឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវស៊ីវិលឬព្រហ្មទណ្ឌណាមួយនៅក្រោមច្បាប់ឬបទបញ្ជាដែលអាចអនុវត្តបាន។ ឬ
 • លើកកម្ពស់សកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយឬអ្នកតស៊ូមតិជំរុញឬជួយដល់សកម្មភាពណាដែលមិនស្របច្បាប់។
 • ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឬការលក់ដូចជាការប្រកួតប្រជែងការឈ្នះឆ្នោតនិងការផ្សព្វផ្សាយការលក់ផ្សេងទៀតការផ្លាស់ប្តូរឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម; និង
 • ផ្តល់នូវចំណាប់អារម្មណ៍ថាសម្ភារៈដែលចេញមកពីឬត្រូវបានគាំទ្រដោយ Life.Church ឬមនុស្សឬអង្គភាពណាមួយផ្សេងទៀតប្រសិនបើនេះមិនមែនជាករណី។

ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើ

YouVersion មានលក្ខណៈអន្តរកម្មដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រកាសដាក់ស្នើបោះពុម្ភបង្ហាញឬបញ្ជូនទៅអ្នកប្រើផ្សេងទៀតឬអ្នកដទៃមាតិកាឬវត្ថុធាតុដើម (រួម, "ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើ") នៅលើឬតាមរយៈ YouVersion ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតមុនពេលដែលវាត្រូវបានបង្ហោះនៅលើឬតាមរយៈ YouVersion ហើយមិនអាចធានាបាននូវការលុបចោលសម្ភារៈដែលមិនសមរម្យភ្លាមៗបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានគេបង្ហោះ។ ដូច្នេះយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពឬសកម្មភាពណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនការទំនាក់ទំនងឬមាតិកាដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើណាមួយឬភាគីទីបីឡើយ។

រាល់ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ ដោយផ្ដល់ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកប្រើនៅលើឬតាមរយៈ YouVersion អ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងនិងអ្នកទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកស្នងនិងអ្នកទទួលសិទ្ធិរបស់ពួកវានិងសិទ្ធិរបស់យើងរៀងៗខ្លួនមានសិទ្ធិប្រើ reproduce កែប្រែកែតម្រូវបង្ហាញការចែកចាយនិងបើមិនដូច្នេះទេដើម្បីបង្ហាញដល់ ភាគីទីបីសម្ភារៈបែបនេះដើម្បីផ្ដល់នូវមុខងារ YouVersion ដែលអ្នកស្នើសុំឬប្រើប្រាស់។ អ្នកតំណាងនិងធានាថាអ្នកជាម្ចាស់ឬគ្រប់គ្រងសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងនិងការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយមានសិទ្ធិផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះហើយការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើទាំងអស់របស់អ្នកនឹងធ្វើហើយនឹងអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវចំពោះភាគីទីបីណាមួយឡើយចំពោះខ្លឹមសារឬភាពត្រឹមត្រូវនៃការបរិច្ចាគអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបង្ហោះដោយអ្នកឬអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយផ្សេងទៀតរបស់ YouVersion ។

សុវត្ថិភាពគណនី

YouVersion អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតគណនីមួយ ("សមាជិក") ដែលតម្រូវឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ទៅ YouVersion ។ អ្នកយល់ព្រមថាពទាំងអស់ដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យក្លាយទៅជាសមាជិកមួយនិងចុះ YouVersion រួមមានប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ចំពោះព, បានផ្តល់ជូនតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៃលក្ខណៈពិសេសអន្តរកម្មណាមួយនៅលើ YouVersion វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរបស់យើង គោលការណ៍ភាពឯកជនហើយអ្នកយល់ព្រមទៅនឹងសកម្មភាពទាំងអស់ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើព័ត៌មានរបស់អ្នកស្របតាមគោលនយោបាយភាពឯកជន របស់យើង

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសឬត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់ឬព័ត៌មានស្រដៀងគ្នាដែលជាផ្នែកនៃនីតិវិធីសុវត្ថិភាពរបស់យើងអ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រព្រឹត្តព័ត៌មានទាំងនោះជាការសម្ងាត់ហើយយល់ព្រមប្រាប់យើងភ្លាមៗអំពីការចូលប្រើប្រាស់ឬការប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ឬពាក្យសម្ងាត់ឬការរំលោភបំពានផ្សេងទៀតនៃសុវត្ថិភាព។ យើងមានសិទ្ធិដើម្បីបិទឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់ឬអត្តសញ្ញាណសម្គាល់ផ្សេងទៀតមិនថាលោកអ្នកបានជ្រើសរើសឬផ្តល់ដោយយើងខ្ញុំទេនៅពេលណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកបានរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។

ការតាមដាននិងការអនុវត្ត អនុលោមតាមច្បាប់ ការបញ្ចប់

អ្នកយល់ព្រមថាយើងមានសិទ្ធិ:

 • ចាត់វិធានការណាមួយដោយគោរពតាមអ្នកប្រើគណនីសមាជិកឬការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើដែលយើងគិតថាជាការចាំបាច់ឬសមស្របតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើងផ្ទាល់ប្រសិនបើយើងជឿជាក់ថាមានការបំពានលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះការរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដទៃ, ឬការគំរាមកំហែងឬការទទួលខុសត្រូវឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សុឆន្ទៈដែលទាក់ទងនឹង YouVersion ឬ Life.Church;
 • ចាត់វិធានការសមស្របរាប់បញ្ចូលទាំងគ្មានដែនកំណត់ការបញ្ជូនទៅកាន់ការអនុវត្តន៍ច្បាប់និងការបញ្ចេញព័ត៌មានរបស់អ្នកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ណាមួយឬគ្មានការអនុញ្ញាតពី YouVersion ។ និង
 • បញ្ចប់ឬផ្អាកការចូលរបស់អ្នកទៅគ្រប់ផ្នែកឬផ្នែកណាមួយនៃ YouVersion សម្រាប់ហេតុផលណាមួយឬគ្មានដោយរួមបញ្ចូលដោយគ្មានការកំណត់ការរំលោភបំពានល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។

ដោយគ្មានការកំណត់អ្វីដែលមានចែងខាងលើយើងមានសិទ្ធិសហការយ៉ាងពេញលេញជាមួយអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ណាមួយឬបញ្ជាតុលាការដើម្បីស្នើសុំឬណែនាំយើងឱ្យបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដែលដាក់សម្ភារៈណាមួយនៅលើឬតាមរយៈ YouVersion ។ អ្នកបន្សល់ទុកនិងថែរក្សាជីវិតរស់រវើកនិងអាជ្ញាប័ណ្ណនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មនិងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ពួកគេមន្រ្តីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងពីការទាមទារណាមួយដែលទទួលលទ្ធផលពីសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយភាគីដែលធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ឬជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតផ្លូវច្បាប់និងពីសកម្មភាពណាមួយដែលបាននាំ ជាការស៊ើបអង្កេតនៃការស៊ើបអង្កេតដោយអាជ្ញាធរអាយ។ អាយ។

ការពឹងផ្អែករបស់អ្នកលើព័ត៌មាននិងការបកប្រែ

ព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅលើឬតាមរយៈ YouVersion គឺអាចរកបានសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ។ យើងមិនធានាភាពត្រឹមត្រូវភាពពេញលេញឬភាពមានប្រយោជន៍នៃព័ត៌មាននេះទេ។ ការពឹងផ្អែកណាមួយដែលអ្នកដាក់នៅលើព័ត៌មានបែបនេះគឺស្ថិតក្រោមហានិភ័យរបស់អ្នក។ លើសពីនេះទៀតទោះបីជាយើងខិតខំផ្តល់ព័ត៌មានដែលមាននៅលើ YouVersion ជាភាសាផ្សេងៗក៏ដោយការបកប្រែទៅជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសនៃមាតិកា YouVersion ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយភាគីផ្សេងទៀតហើយយើងមិនតំណាងឬធានាភាពត្រឹមត្រូវនៃការបកប្រែទាំងនោះទេ។ យើងបដិសេធការទទួលខុសត្រូវនិងការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ដែលកើតឡើងពីការពឹងផ្អែកណាមួយលើសម្ភារៈទាំងនោះដោយអ្នកឬអ្នកទស្សនាផ្សេងទៀតចំពោះ YouVersion ឬដោយនរណាម្នាក់ដែលអាចទទួលព័ត៌មានអំពីមាតិកាណាមួយរបស់វា។

សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

YouVersion និងមាតិការបស់វាលក្ខណៈពិសេសនិងមុខងារ (រាប់បញ្ចូលទាំងប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះគ្រប់ព័ត៌មានសូហ្វវែរអត្ថបទបង្ហាញរូបភាពវីដេអូនិងសម្លេងនិងការរចនាការជ្រើសរើសនិងការរៀបចំដូចគ្នា) ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Life.Church អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វា ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈទាំងនោះហើយត្រូវបានការពារដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការរក្សាសិទិ្ធអន្ដរជាតិយីហោប៉ាតង់ឃាតកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតឬច្បាប់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ។

ឡូហ្គោនិងរចនា

ឈ្មោះ YouVersion, ឈ្មោះ Life.Church និងស្លាកសញ្ញា, ឈ្មោះដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់, ស្លាកសញ្ញា, ឈ្មោះផលិតផលនិងសេវាកម្ម, ការរចនានិងពាក្យស្លោកគឺជាពាណិជ្ជសញ្ញានិង / ឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃ Life.Church ។ អ្នកមិនត្រូវប្រើសញ្ញាទាំងនេះនិងការរក្សាសិទ្ធិដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Life.Church ។ រាល់ឈ្មោះផ្សេងទៀតស្លាកសញ្ញាឈ្មោះផលិតផលនិងសេវាកម្មការរចនានិងពាក្យស្លោកលើ YouVersion គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។

សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ប្រសិនបើអ្នកជឿថាមាតិកា YouVersion រួមទាំងការរួមចំណែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់បំពានលើសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នករួមទាំងការរក្សាសិទ្ធិសូមផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធទៅ legal@life.church។ សូមដឹងថាវាគឺជាគោលនយោបាយរបស់ Life.Church ដើម្បីបញ្ចប់គណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នករំលោភបំពានម្តងទៀត។

តំណភ្ជាប់និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី

YouVersion អាចរួមបញ្ចូលនូវមាតិកាដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបី។ ប្រសិនបើ YouVersion មានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់វិបសាយនិងការបង្ហាញនិងធនធានស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីតំណភ្ជាប់និងធនធានទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រងលើមាតិកាគេហទំព័រឬធនធានទាំងនោះនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះពួកគេឬសម្រាប់ការបាត់បង់ឬខូចខាតណាមួយដែលអាចកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តចូលទៅកាន់គេហទំព័រណាមួយរបស់គេហទំព័រភាគីទីបីដែលបានភ្ជាប់ពី YouVersion អ្នកនឹងធ្វើដូច្នេះទាំងស្រុងដោយការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនហើយត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់វេបសាយបែបនេះ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងអស់ឬមតិយោបល់ដែលបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារទាំងនេះនិងអត្ថបទទាំងអស់និងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនិងខ្លឹមសារផ្សេងៗទៀតក្រៅពីមាតិកាដែលផ្តល់ដោយ Life.Church គឺមានតែទស្សនៈនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលឬអង្គភាពដែលផ្តល់សម្ភារៈទាំងនោះ។ សមា្ភារៈទាំងនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ Life.Church ។ យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឬភាគីទីបីណាមួយឡើយចំពោះខ្លឹមសារឬភាពត្រឹមត្រូវនៃសម្ភារៈដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីណាមួយ។

ភ្ជាប់មកជាមួយនិង YouVersion និងលក្ខណៈពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

YouVersion អាចផ្តល់ជូននូវលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលអាចឱ្យអ្នកភ្ជាប់ឬភ្ជាប់ទៅឬមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏ដូចជាវេបសាយនិងកម្មវិធីភាគីទីបីដទៃទៀតហើយចែករំលែកព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងទៅនិងមកពី YouVersion និងសេវាកម្មភាគីទីបីបែបនេះ។ អ្នកអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសទាំងនេះបានលុះត្រាតែពួកវាត្រូវបានផ្តល់ដោយពួកយើងតែម្នាក់ឯងចំពោះមាតិកាដែលពួកគេត្រូវបានបង្ហាញនិងផ្ទុយទៅវិញដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនិងលក្ខខណ្ឌបន្ថែមណាមួយដែលយើងផ្តល់ដោយគោរពតាមលក្ខណៈពិសេសបែបនេះ។ យើងអាចបិទគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ឬលក្ខណៈពិសេសណាមួយនៅគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងនៅក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់យើង។

ដែនកំណត់ភូមិសាស្រ្ត

LifeChurch, ម្ចាស់នៃ YouVersion, មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋអូក្លាហូម៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ យើងមិនអះអាងថា YouVersion ឬមាតិកាណាមួយរបស់វាអាចចូលដំណើរការឬសមស្របនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេ។ ការចូលប្រើ YouVersion អាចមិនស្របច្បាប់ចំពោះមនុស្សមួយចំនួនឬនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន។ ប្រសិនបើអ្នកចូលប្រើ YouVersion ពីខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកធ្វើដូច្នេះដោយគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់អ្នកនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងស្រុក។

ការបដិសេធនៃការធានា

ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់មាតិការបស់វានិងមុខងារណាមួយសេវាកម្មឬវត្ថុដែលអ្នកបានទទួលតាមរយៈហានិភ័យរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនតាម "ជា" និង "តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន" ដោយគ្មានការធានាគ្រប់ប្រភេទនិងការបង្ហាញច្បាស់លាស់។ ឬត្រូវបានបញ្ជាក់។ ជីវិតមិនថ្មីៗឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយជីវិត។ ការធានារ៉ាប់រងឬការតំណាងណាមួយដោយគោរពតាមភាពពេញលក្ខណៈសន្តិសុខ, ភាពជឿជាក់, ភាពត្រឹមត្រូវ, ភាពត្រឹមត្រូវឬភាពបែកបាក់របស់អ្នក។ ដោយគ្មានការកំណត់អំពីការលះបង់ជីវិតមនុស្សឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលជាអ្នកតំណាងរឺក៏លិខិតបញ្ជាក់ថាការចូលរួមរបស់អ្នកឬសកម្មភាពណាមួយឬសេវាកម្មណាមួយឬរបស់របរដែលអ្នកបានទទួលតាមរយៈភាពយុតិ្តធម៌នឹងមានភាពត្រឹមត្រូវទំនុកចិត្តមិនមានកំហុសឬមិនមានការប្រែប្រួលដែលកំហុសទាំងនោះនឹងត្រូវបានកែតម្រូវ, ថាវីវីសឬម៉ាស៊ីនមេដែលវាអាចប្រើបានដោយឥតគិតថ្លៃនៃវីរុសឬសមាសធាតុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដទៃទៀតឬថាការផ្តល់ជូនឬសេវាកម្មណាមួយឬរបស់របរដែលបានទទួលតាមរយៈអ្នកនឹងបំពេញតាមតម្រូវការឬតម្រូវការរបស់អ្នក។

LIFE.CHURCH បដិរូប្តរាល់ការធានាគ្រប់ប្រភេទទោះមានការបញ្ជាក់ឬបញ្ជាក់ក្តីសុពលភាពក៏ដោយក៏រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការធានាណាមួយនៃការលក់ដូរមិនមានការរំលោភបំពាននិងភាពសមហេតុផលសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់។

ការលះបង់មិនប៉ះពាល់ដល់ការធានាណាមួយដែលមិនអាចរាប់បញ្ចូលឬត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ដែលអាចប្រើបានឡើយ។

ដែនកំណត់លើការទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងករណីដែលមិនមានអ្វីកើតឡើងដល់ជីវិតអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកផ្តល់សេវាកម្មឬបុគ្គលិកណាមួយរបស់ពួកគេភ្នាក់ងារមន្រ្តីឬអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតនៃប្រភេទណាមួយតាមទ្រឹស្តីច្បាប់ណាមួយដែលកើតឡើងឬជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកឬភាពមិនអាចទទួលយកបាន ការប្រើប្រាស់យូវីវេនិងគ្រប់បណ្តាញភ្ជាប់ទៅនឹងវាឬមាតិកាណាមួយដែលបានផ្តល់ជូននៅលើឬតាមរយៈអ្នកឬគេហទំព័រណាមួយផ្សេងទៀតឬសេវាកម្មណាមួយឬរបស់របរដែលអ្នកបានទទួលតាមរយៈការរំលោភបំពានដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការខូចខាតដោយផ្ទាល់ឬដោយចេតនាណាមួយដោយរាប់បញ្ចូលទាំងគ្មានដែនកំនត់។ ការឈឺចាប់ការឈឺចាប់ការឈឺចាប់ការឈឺចាប់ការរំជើបរំជួលចិត្តការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញការខាតបង់អាជីវកម្មឬការសន្សំប្រាក់ការកាត់កំហាប់ការបាត់បង់ការបាត់បង់ការបាត់បង់ទិន្នន័យនិងមូលហេតុដែលនាំឱ្យមានការខូចខាត (រាប់បញ្ចូលភាពមិនធម្មតា) បាស នៃកិច្ចសន្យាឬអ្វីផ្សេងទៀតទោះបីជាមិនគិតថ្លៃក៏ដោយ។

ការអភ័យទោសនេះមិនមានឥទ្ធិពលលើការទទួលខុសត្រូវណាមួយដែលមិនអាចត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឬត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ដែលអាចប្រើបានឡើយ។

ការសងជំងឺចិត្ត

អ្នកយល់ព្រមការពារ, សងសោហ៊ុយនិងថែរក្សា Life.Church, អ្នកគ្រប់គ្រង, អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនហើយនិងមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់វានិយោជិកអ្នកម៉ៅការភ្នាក់ងារអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ្នកស្នងនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវពីការទទួលខុសត្រូវបំណុល។ ការខូចខាតការវិនិច្ឆ័យរង្វាន់ការខាតបង់ការចំណាយថ្លៃឈ្នួលឬថ្លៃឈ្នួល (រាប់បញ្ចូលទាំងថ្លៃឈ្នួលមេធាវីសមហេតុសមផល) ដែលកើតឡើងពីឬពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះឬការប្រើប្រាស់យូវ៉េតរបស់អ្នករួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើណាមួយ ប្រើប្រាស់មាតិកា YouVersion មាតិកាសេវាកម្មនិងផលិតផលដែលមិនមែនជាការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឬការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលទទួលបានពី YouVersion ។

ច្បាប់គ្រប់គ្រងនិងយុត្តាធិការ

រាល់បញ្ហាជម្លោះឬការអះអាងពាក់ព័ន្ធនឹង YouVersion និងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ (រួមទាំងជម្លោះឬពាក្យបណ្តឹងដែលមិនមែនជាកិច្ចសន្យា) នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយដោយយោងទៅតាមច្បាប់ផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាដោយមិនមានអានុភាពលើជម្រើសណាមួយឬទំនាស់រវាងច្បាប់ ឬច្បាប់។ ឈុតស្របច្បាប់សកម្មភាពឬនីតិវិធីណាមួយដែលកើតចេញពីឬជាប់ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឬការបកប្រែត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្តាច់មុខនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកឬតុលាការរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាក្នុងករណីនីមួយៗដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងអូក្លាហូម៉ា, ទីក្រុងអូក្លាហូម៉ា។ ដោយយល់ព្រមទៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងការប្រើប្រាស់ YouVersion អ្នកលះបង់ការជំទាស់ណាមួយនិងទាំងអស់ចំពោះការអនុវត្តយុត្តាធិការលើអ្នកដោយតុលាការបែបនេះនិងទីកន្លែងនៅក្នុងតុលាការបែបនេះ។

លះបង់និងភាពខុសគ្នា

LifeChurch អាចបោះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ប្រសិនបើល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតុលាការឬសាលាក្តីផ្សេងទៀតនៃដែនសមត្ថកិច្ចដែលមិនមានសុពលភាពខុសច្បាប់ឬមិនអាចអនុវត្តបានដោយហេតុផលណាមួយនោះការផ្តល់នេះនឹងត្រូវលុបបំបាត់ឬកំណត់ទៅវិសាលភាពអប្បបរមាដូចដែលបទប្បញ្ញត្តិដែលនៅសល់នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងបន្ត។ កម្លាំងពេញនិងផលប៉ះពាល់។

កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ទាំង​មូល

លក្ខខណ្ឌនិងការរបស់យើងទាំងនេះ គោលការណ៍ភាពឯកជន បង្កើតបានកិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយគត់និងទាំងមូលរវាងអ្នកនិងជីវិតកតិកាសញ្ញាសាសនាចក្រ, Inc ដោយគោរពទៅ YouVersion និងជំនួសទាំងអស់មុនពេលនិងដែលមានស្រាប់យល់ដឹង, កិច្ចព្រមព្រៀងការធានានិងការបង្ហាញ, ទាំងសរសេរនិងផ្ទាល់មាត់ដោយគោរពទៅនឹង YouVersion ។

យោបល់និងកង្វល់របស់អ្នក

YouVersion ត្រូវបានដំណើរការដោយជីវិតកតិកាសញ្ញាសាសនាចក្រ, ក្រុមហ៊ុន Oklahoma មិនរកប្រាក់ចំណេញមួយដែលមានទីតាំងនៅ 4600 E. ផ្លូវទី 2, Edmond, អូក្លាហូម៉ា 73034 ។ រាល់មតិយោបល់យោបល់សំណើគាំទ្របច្ចេកទេសនិងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹង YouVersion គួរតែត្រូវបានដឹកនាំ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល help@youversion.com ឬតាមរយៈគេហទំព័រ help.youversion.comឬផ្ញើទៅអាស័យដ្ឋានខាងលើ។ រាល់មតិយោបល់ដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនឹងត្រូវចាត់ទុកថាមិនមានការសម្ងាត់។ LifeChChurch ត្រូវមានសេរីភាពក្នុងការប្រើព័ត៌មានបែបនេះនៅលើមូលដ្ឋានមិនកំណត់។