អំពី YouVersion

ភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធ

ប៉ុន្មាន​ជំនាន់​កន្លង​ទៅ ការដែល​មនុស្ស​មាន​ព្រះ​គម្ពីរ នោះមិនទូលំទូលាយទេ។ សព្វថ្ងៃ​នេះ​ រឿងនេះ គឺវា​មិនដូច្នោះទៀតទេ។ យ៉ាងណា​មិញ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​​ព្រះ​គម្ពីរ គេបែរជា​គិត​ថា​សារ​នៅ​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​ មិន​ថ្លែងចំជីវិត​រស់​នៅ​របស់​ពួក​គេទៅវិញ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏​មាន​មនុស្ស​ខ្លះទៀត ​គេ​ជឿ​ថា ព្រះគម្ពីរមាន​ការផ្សាភ្ជាប់ទៅ​នឹង​បទ​ពិសោធន៍​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ពួក​គេដែរ។

ព័ត៌មាន​ពី​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ

ប៉ុន្មានទស្សវត្សកន្លង ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត បាននាំការផ្លាស់ប្ដូរដែលនាំឱ្យមនុស្សមានអានុភាពដែលមិនធ្លាប់មានពីមុន។ ជាមួយនឹងសមត្ថភាពអាចចែករំលែក រួមចំណែក បង្កើត ចែកផ្សាយ និងប្រាស្រ័យទាក់ទង នោះវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចេញបង្ហាញថាខ្លួនយើងជានរណា និងពីអ្វីដែលយើងជឿ ទៅដល់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក។

YouVersion

ចាប់តាំងពីចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 1996 គោលបំណងរបស់ Life.Church គឺចង់ដឹកនាំមនុស្សឱ្យក្លាយទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងពេញលេញ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន នោះយើងប្រឹងស្វែងរកវិធីថ្មីៗ ដើម្បីជួយមនុស្សឱ្យភ្ជាប់ព្រះគម្ពីរទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ វិធីសាស្រ្តរបស់យើងបានផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ដោយសារយើងបានដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា និងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ។ ប៉ុន្តែជាស្នូល ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់យើងនៅតែស្ថិតលើការផ្សាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងព្រះគម្ពីរ ដោយយើងព្យាយាមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការបង្ហាញ និងបង្រៀនមនុស្សអំពីរបៀបដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ មានឥទ្ធិពលលើមនុស្សគ្រប់រូប មិនថាពួកគេស្ថិតនៅទីណាក្នុងជីវិតនោះទេ។ កម្មវិធីពី YouVersion គឺតំណាងឱ្យព័ន្ធកិច្ចនាំមុខថ្មីមួយ នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមជំនុំ Life.Church ។ យើងមិនត្រឹមតែបង្កើតឧបករណ៍មួយដើម្បីជះឥទ្ធិពលដល់ពិភពលោកដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតនោះទេ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត នោះយើងកំពុងតែភ្ជាប់មនុស្សឱ្យចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ នៅពេលដែលពួកគេរកឃើញភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលព្រះគម្ពីរមានសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេ។

ដៃ​គូបោះ​ពុម្ពផ្សាយព្រះគម្ពីរ

YouVersion ប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យ (cookies) ដើម្បីកំណត់បទពិសោធន៍តម្រូវសម្រាប់អ្នក។ ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ នោះអ្នកយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់សំណល់ទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំ ដូចបានពណ៌នានៅក្នុង គោលការណ៍ច្បាប់ឯកជន របស់យើងខ្ញុំ