حکمت

۱۲ روز

کتاب‌مقدس ما را به چالش می‌طلبد تا بالاتر از هر چیز دیگر، حکمت را جستجو کنیم. در این برنامه، شما هر روز چندین آیه را که مستقیماً دربارۀ حکمت صحبت می‌کنند کاوش می‌کنید—این که حکمت چیست، چرا اهمیت دارد، و چگونه آن‌را در خود پرورش دهیم.

ناشر

از مؤسسۀ immersion digital سازندۀ glo bible برای به اشتراک‌گذاری این برنامۀ ویژه، تشکر می‌کنیم. شما می‌توانید با استفاده از glo bible این برنامۀ مطالعه و بسیاری برنامه‌های مشابه آن را به‌راحتی بسازید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.globible.com دیدن کنید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 250000 تکمیل