ایمان‌

ایمان‌

۱۲ روز

آیا دیدن، ایمان است؟ یا ایمان، دیدن است؟ این ها سئوالات ایمان است. این برنامه مطالعه ای عمیق در ایمان بر پایه داستان های کسانی که شجاعانه ایمان خود را در رویارویی با شرایطی غیر ممکن در عهد عتیق، تا تعالیم عیسی مسیح درباره ی ایمان را به شما عرضه می کند. تا با مطالعه ی دقیق آن، شما به تعمیق در رابطه تان با خداوند تشویق شوید و وفاوارنه تر پیرو عیسی مسیح گردید.

ناشر

از مؤسسۀ Immersion digital سازندۀ Glo bible برای به اشتراک‌گذاری این برنامۀ ویژه، تشکر می‌کنیم. شما می‌توانید با استفاده از Glo bible این برنامۀ مطالعه و بسیاری برنامه‌های مطالعه مشابه به‌راحتی بسازید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.globible.com دیدن کنید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 250000 تکمیل