وسوسه

٧روز

وسوسه به شکل‌های مختلفی سراغ ما می‌آید. معمولاً، بهانه‌ آوردن برای تصمیماتی که می‌گیریم و نیز توجیه خودمان کار آسانی است. این برنامۀ مطالعۀ هفت‌روزه به شما نشان خواهد داد که می‌توانید به‌‌واسطۀ روح خدا بر وسوسه‌ غلبه کنید. پس زمانی را اختصاص دهید و آرام بگیرید و اجازه دهید انوار لطف خدا زندگی شما را فرا بگیرد. بدین ترتیب، قوّت غلبه بر بزرگترین وسوسه‌ها را خواهید یافت.

ناشر

از گروه Life.Church متشکریم که این برنامۀ مطالعه را برای خوانندگان فراهم ساختند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.life.church دیدن فرمایید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 750000 تکمیل