Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Bitevní pole v naší mysliUkázka

Bitevní pole v naší mysli

DEN 1 z 14

Dobře promyšlené plány

Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. - Efezským 6,12

„Jak jsi to mohl udělat?“ zvolala Helen. „Jak tě něco takového vůbec mohlo napadnout?“

Tom bezmocně zíral na svou manželku. Byl to on, kdo ji podvedl, svůj hřích přiznal a poprosil ji o odpuštění.

„Věděl jsi přece, že to není správné,“ pokračovala. „Věděl jsi, že nejhorším možným způsobem zrazuješ naše manželství.“

„Nikdy jsem takovou věc neplánoval,“ přiznal Tom se slzami v očích.

Byla to pravda. Věděl, že jeho rozhodnutí nejsou správná, nehleděl však na to, jaké následky budou mít. Po hodině úpěnlivých proseb řekl něco, co Helen pomohlo pochopit situaci a v konečné fázi mu také odpustit.

„Už předtím jsem ti byl nevěrný tolika jinými způsoby.“ Mluvil o své přílišné zaneprázdněnosti, která mu bránila trávit kvalitní společný čas, o svém kritickém postoji. Zmínil i její nedostatečnou citovou odezvu a neochotu naslouchat mu, když vyprávěl o těžkostech, které prožívá v kanceláři. „Maličkosti, jen maličkosti,“ podotkl. „Alespoň na začátku se zdálo, že to jsou maličkosti.“

Přesně takovým způsobem se nepřítel snaží jednat v lidském životě. Začne naši mysl bombardovat chytře vymyšlenými důvody k podrážděnosti a nespokojenosti, otravnými myšlenkami, pochybnostmi, strachy a úvahami. Jedná pomalu a opatrně. Dobře promyšlený plán někdy vyžaduje více času.

Tom přiznal, že začal pochybovat, zda ho Helen opravdu miluje. Nenaslouchala mu a někdy nereagovala na jeho milostné návrhy. Tato myšlenka v něm zakořenila. Situace, kdy udělala něco, co se mu nelíbilo, mu nešly z hlavy. Pamatoval si to a přidával na seznam věcí, které v něm vyvolávaly nespokojenost.

Pak se na scéně objevila kolegyně, která vždy ochotně naslouchala a pokaždé mu také vyjádřila svůj soucit. Jednou dokonce řekla: „Helen si nezaslouží tak milého a pečujícího manžela, jako jsi ty.“ Satan jednal jejím prostřednictvím. Pokaždé, když Tom sešel z cesty, našel si v mysli plno výmluv: „Pokud mi Helen nechce naslouchat, najdu si někoho, kdo ochoten bude.“ Přestože použil slovo „někoho“ myslel přitom na ženu od sousedního stolu.

Kolegyně mu naslouchala. O několik týdnů později ji objal. Tolik si přál, aby jeho manželka reagovala se stejnou láskou jako ona. Bylo to nevinné objetí, nebo to tak alespoň vypadalo. Tom si neuvědomil, že satan nikdy nespěchá. On uskutečňuje svůj plán pomalu. Nezaplaví lidi mocnou touhou hned na začátku. Místo toho začíná v naší mysli působit maličkostmi – drobnou nespokojeností, malými přáními… Pak ale pokračuje.

Tomův příběh je podobný zkušenosti dvaačtyřicetileté účetní, která byla obviněna z krádeže přibližně třiceti miliónů dolarů z firmy, pro niž pracovala. Vyprávěla: „Poprvé jsem vzala jen dvanáct dolarů. Potřebovala jsem je ke splátce pohledávky na své kreditní kartě. Plánovala jsem je vrátit.“ Nikdo ji neodhalil, a ona si o dva měsíce později „půjčila“ znovu.

V době, kdy se její jednání provalilo, byla společnost na pokraji bankrotu. „Nikdy jsem nechtěla nikomu uškodit ani udělat něco špatného,“ prohlásila. Neměla v plánu ukrást větší sumu, mělo jít o menší částky. Státní zástupce řekl, že její krádeže trvaly téměř dvacet let.

Přesně stejným způsobem jedná satan – pomalu, pečlivě a využívá maličkosti. Většinou na nás neutočí přímými útoky zepředu. Jediné, co potřebuje, jsou otevřené dveře. Příležitost, která mu umožní vložit nám do mysli nesvaté a sebestředné myšlenky. Pokud s nimi rychle nezatočíme, zůstanou uvnitř a satan pak může pokračovat v uskutečňování svého zlého destruktivního plánu.

My ale nemusíme dovolit, aby tyto špatné myšlenky zůstávaly v naší hlavě. Apoštol Pavel napsal: „Zbraně našeho bojemají od Boha sílu bořit … rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista…(2. Korintským 10,4–5)

„Pane Ježíši, ve Tvém jménu volám po vítězství. Uschopni mě uvést do poslušnosti každou myšlenku. Pomoz mi nedovolit satanovým slovům, aby zůstávala v mé mysli a okrádala mě o vítězství. Amen.“

Den 2

O tomto plánu

Bitevní pole v naší mysli

Tato kniha vás vyzbrojí nadějí na vítězství nad hněvem, zmatkem, odsouzením, strachem, pochybnostmi a vším, co na vás útočí. Pomůže vám odhalit nepřítelův záměr obelhat a zmást vás. Získáte odvahu bojovat proti škodlivým...

More

Rádi bychom poděkovali ministerstvům Joyce Meyer za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://tv.joycemeyer.org/czech/

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů