Bitevní pole v naší mysli

Zamyšlení

Na co se zaměříme

… vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je. - Přísloví 23,7

Před lety jsem pochopila něco velmi důležitého: stáváme se tím, na co zaměříme svou pozornost. Z této jednoduché věty jsem se toho mnoho naučila. V našem životě poroste to, čemu věnujeme svou pozornost a energii. Jinými slovy: co se děje v mysli, to se projeví i v životě!

Pokud začnu přemýšlet o zmrzlině, brzy sednu do auta a odjedu do cukrárny. Mé myšlenky ve mně vzbudí touhu a pocity, poté následuje rozhodnutí, že je uskutečním.

Když se zaměříme jen na negativní věci, staneme se negativními lidmi. Všechno bude negativní, včetně našich rozhovorů. Brzy ztratíme radost a náš život bude mizerný. A původem všeho budou myšlenky.

Někdy máme v životě nějaký problém a ani si neuvědomujeme, že si za něj můžeme sami. Důvodem jsou naše myšlenky. Proto si dávejme pozor na to, o čem přemýšlíme.

Možná budeme cítit znechucení a budeme sklíčení, a nebudeme vědět, kde se tyto věci vzaly. Pokud ale přezkoumáme své myšlenky, zjistíme, odkud vycházejí negativní pocity, která nás ovládají. Negativní myšlenky jsou palivem pro sklíčenost, depresi a mnoho jiných negativních emocí.

Pečlivě sledujme, o čem přemýšlíme. Můžeme být zaměřeni na to, co je v našem životě špatného, nebo naopak na dobré věci. Můžeme přemýšlet o chybách druhých, nebo vidět jejich silné stránky a přemýšlet o nich. V Bibli čteme, že máme věřit jen tomu nejlepšímu. Když se toho budeme držet, budeme šťastnější a pokojnější.

Já mám nádherný život a milujícího manžela i děti. Mám tu výsadu, že si mě Bůh používá pro miliony lidí po celém světě a dal mi nádhernou službu. Život ale není vždy dokonalý, a pokud dovolíme nepříteli, aby nám naplnil mysl negativními myšlenkami, dáváme mu příležitost zvítězit. Přesně to se mi jednou stalo.

Od té doby se ale snažím soustředit na Boží milost a děkovat za všechny dobré věci, které mám. Nechci se zabývat tím, co nemám.

Jeden starý přítel rád opakoval: „Na své životní cestě si vždy všímej toho, co máš, a ne toho, co ti chybí.“ Příliš mnoho lidí se soustředí na to, čeho se jim nedostává, a zapomínají na všechno, co mají.

Naše myšlenky velmi vážně ovlivňují náš osud. Rozhodují o našem štěstí. Jedním z mých nejoblíbenějších biblických veršů je Přísloví 23,7. Myšlenky jsou mocné. Nejde jen o slova, která nám probíhají v mysli. Proto je velmi důležité, o čem přemýšlíme.

Nesmíme zapomenout, že naše mysl je bitevním polem. Musíme vědět, že náš nepřítel použije cokoliv, co bude moci, aby nás chytil do pasti.

Pamatuji si na člověka, který navštívil jedno z našich setkání. Toužil být osvobozen od pornografie. Řekl, že jednou uviděl něco na internetu, když se omylem přihlásil na stránku, plnou obrázků se sexuálním obsahem. Následujícího dne se tomu s kolegy smál. Říkal si: „Kdo na tohle vůbec kouká?“

Ale hned dalšího dne se na stránku vrátil. A následně na ní strávil i mnoho dalších večerů. Koupil si i jiné materiály s takovým obsahem a nechal si je poslat do kanceláře. Pornografie byla jeho tajemstvím, které skrýval před rodinou. „Jak by mi mohla taková maličkost uškodit?“ říkal si.

Přiznal, že čím déle se na tyto obrázky díval, tím více vnímal ženy jako na nějaký objekt uspokojení. Jednoho dne mu jeho manželka řekla: „Nevím, co se s tebou stalo, ale jestli nezměníš své chování, budu tě muset opustit.“

Šlo to s ním z kopce, a proto přišel na modlitbu. Sám přiznal: „Nikdy bych neřekl, že může být pár pornografických stránek tak návykových.“

Jinými slovy, jestliže máme negativní myšlenky, nemůžeme mít dobrý život. Naše myšlenky a naše zaměření určují, kde skončíme.

Ježíš je náš Přítel a Spasitel a touží nám dát pozitivní, nádherné a zdravé myšlenky. Čím více se zaměříme na tyto věci, tím snazší pro nás bude odolávat satanovým útokům.

„Drahý Bože, vím, že jsi trpělivý a milující Bůh. Odpusť mi, že jsem přemýšlel o věcech, ze kterých nemáš radost. Pomoz mi naplnit mysl věcmi, které jsou čisté, protříbené a prospívají mi. Ve jménu Ježíše. Amen.“