Bitevní pole v naší mysli

Zamyšlení

Nevzdávejme se!

V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. - Galatským 6,9

„Jsem křesťankou již třiadvacet let,“ řekla Cheryl. „A nikam jsem nedošla. Jsem stejně slabá, jako na začátku, když jsem přijala Ježíše jako svého Spasitele. Často mi docházejí síly. Nevím, jestli to má vůbec cenu.“ Když vyprávěla o svých neúspěších, tekly jí po tváři slzy. „Vím, co je správné, ale nejednám tak. Někdy dokonce schválně udělám něco zlého či nemilého. Co jsem to za křesťanku?“

„Nejspíš jsi křesťanka, která roste,“ byla moje odpověď.

Na její tváři se objevil zmatený výraz. „Roste? Slyšela jsi vůbec…?‘

„Ano, slyšela. Kdybys nerostla, nevadily by ti tvé nedostatky. Byla bys spokojená s duchovním životem, který máš, a myslela by sis, jak jsi dobrá.“

„Velmi mi vadí, že Boha tolikrát zklamu!“

Řekla jsem Cheryl, že opravdu někdy zklame. To se děje každému z nás. Nikdo není dokonalý. Pokud si nedáváme pozor, ďábel nám začne zdůrazňovat naše slabé stránky a věci, které se nám nepovedly. V takovém okamžiku se snadno cítíme velmi špatně a máme chuť se vzdát.

Duch svatý ale používá jiný způsob. Bez ohledu na to, jak moc něco pokazíme, Bůh to s námi nevzdá. Duch se nás neustále snaží povzbuzovat. 

Nesmíme si dovolit přemýšlet o tom, co se nám nedaří, jak bychom měli být více duchovní nebo jak daleko bychom měli po všech těch letech, co věříme, být. To je ďáblova lest, jíž nás chce přimět, abychom se zaměřili na své nedostatky a chyby. Pokud se soustředíme na to, čím nejsme a co se nám nedaří, umožníme ďáblu, aby obsadil bitevní pole naší mysli.

Nespokojenost mé přítelkyně byla známkou zdravého růstu, i když jí se to tak nezdálo. S pomocí Ducha svatého, bude moci ďábla přinutit k ústupu. Pak bude moci znovu obsadit území, které ji satan ukradl.

Cheryl si zřejmě myslela, že svatý a vítězný život je výsledkem jednoho velkého vítězství za druhým. Ano, někdy opravdu prožijeme velký průlom, většinou ale naše vítězství přicházejí postupně. Pomalu, krůček za krůčkem. A protože je náš duchovní růst pomalý, zapomínáme, jak daleko jsme už došli. Pokud nás ďábel přesvědčí, že musíme prožívat jedno velké vítězství za druhým, jinak jsme nuly, podaří se mu v naší mysli dobýt významnou pevnost.

Mé doporučení pro Cheryl, stejně jako pro mnoho křesťanů, kteří procházejí těžkým obdobím, je: naslouchej slovům apoštola Pavla, který nás napomíná, abychom neochabovali a neunavili se. Říká nám: „Nevzdávejte se. Bojujte dál.“

Život je boj a ďábel se velmi snaží nad námi zvítězit a zničit nás. Nikdy nedosáhneme bodu, kdy již nebudeme muset bojovat. Ten boj ale není jen náš. Ježíš není jenom s námi, On je na naší straně. Je s námi, aby nás posílil a povzbudil jít dál.

Moje kamarádka si pamatovala jen své pády, já jsem jí ale připomněla její úspěchy. „Ty si myslíš, že ďábel má všechno pod kontrolou, to ale není pravda. Chybovala jsi, ale v mnoha věcech jsi byla úspěšná. Stála sis za svým a dosáhla jsi pokroku.“

„Nevzdávejme se! Nepřestávejme!“ Přesně tohle potřebujeme slyšet. To mi připomíná slova proroka Izajáše: „Neboj se, neboť jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Když půjdeš přes vody, budu s tebou, a přes řeky, nezalijí tě. Když půjdeš ohněm, nespálíš se a plamen tě neožehne.“ (Izajáš 43,1–2)

To je Boží zaslíbení. Pán nám neslibuje, že nás ochrání od všech těžkostí a že nebudeme mít žádné potíže. Zaslíbil ale, že bude ve všem s námi. Říká: „Neboj se.“ Přesně o těchto slovech máme uvažovat. Nemusíme se bát, protože Bůh je s námi. A když je s námi, proč bychom si dělali starosti?

„Bože, navzdory mým nedostatkům mě povzbuzuješ, abych se nevzdával. Pomoz mi nezapomenout, že s Tvou pomocí mohu zvítězit. Ve jménu Ježíše Tě prosím. Amen.“