Lewensbeginsels Waarvolgens Jy Kan Leef

Bybeldagboek

Deel God se Seëninge met Ander

Lewensbeginsel 25: God seën ons sodat ons ander kan seën.

God het ons gered sodat ons voorbeelde vir ander kan wees, van hoe Sy liefde en genade in en deur 'n mens werk.

Dit lyk egter of baie mense dink dat die enigste rede vir ons redding en verlossing is, dat 'n persoon hemel toe kan gaan wanneer hy sterf. Die ewige lewe is deel van God se plan van vergifnis, maar dit is nie die enigste rede vir ons velossing nie. God het ons gered sodat elkeen sy beeld kan weerspieël—sodat ons Sy volk op hierdie aarde kan wees, besig met die soort werke wat Jesus self sou doen as Hy in ons skoene was, in ons wêreld en in ons leeftyd. Hy begeer om Sy karakter deur ons persoonlikhede en begaafdhede te weerspieël.

Wanneer ons Sy Heilige Gees toelaat om in ons en deur ons te werk, word ons werktuie van Sy liefde in aksie. Ons begin om Sy deernis, liefde en genade aan ander te weerspieël. En deur dit te doen, word ons Sy getuies.

Ons is deur God geroep om ander te dien, net soos Jesus dit gedoen het. Hy het jou nie gered of tot diensbaarheid geroep sodat jy bo ander verhef, geprys, verheerlik of op 'n troonjie geplaas kan word nie. Hy het jou gered sodat jy Hom en ander sal dien. Wanneer ons só leef, eer ons Hom met ons lewe. Om jou lewe aan Hom toe te wy en Hom toe te laat om jou elke dag te lei, is dié belangrikste ding wat jy kan doen, behalwe om Christus as jou Verlosser aan te neem.

Sommige van ons dink verkeerdelik dat wat ons doen nie vir God belangrik is nie, maar dis ver van die waarheid. Hy het 'n plan vir elkeen van ons. Sodra ons die besluit neem om in geloof te wandel, sal Hy dit aan ons openbaar—en daardie plan sal altyd diensbaarheid en toewyding aan Hom en aan dié wat hy in ons lewens bring, insluit.

God het ons liefgehad sodat ons ander kan liefhê. Hy seën ons sodat ons ander kan seën. En dis waaroor die Christelike lewe gaan.