Trò Chuyện Với Đức Chúa Trời

Trò Chuyện Với Đức Chúa Trời

12 ngày

Trò chuyện với Đức Chúa Trời là một sự đắm chìm vui vẻ vào đời sống cầu nguyện thân mật hơn, nhấn mạnh đến những cách thiết thực để nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tận hưởng cuộc trò chuyện với Ngài trong suốt cuộc đời của chúng ta- một cuộc trò chuyện tạo nên sự khác biệt về hướng đi, mối quan hệ và mục đích. Kế hoạch này chứa đầy những câu chuyện cá nhân, minh bạch về tấm lòng bao dung của Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng ta!

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Susan Ekhoff đã cung cấp kế hoạch đọc này. Để biết thêm thông tin, xin vuilongf truy cấp http://www.amazon.com/Prayer-That-Must-Power-Conversational/dp/1496185560/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1498693709&sr=8-1&keywords=prayer+that+must%2C+the+power+of+conversational+prayer

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất