Lắng nghe Đức Chúa Trời

Lắng nghe Đức Chúa Trời

10 ngày

Có phải Đức Chúa Trời vẫn phán với chúng ta ngày hôm nay? Và nếu như vậy, làm thế nào chúng ta có thể phân biệt tiếng Ngài với sự lừa dối và bóp méo của kẻ thù? Hãy cùng với tiến sĩ Charles Stanley khi ông giúp bạn nhận dạng tiếng của Đức Chúa Trời, lắng nghe một cách chủ động dưới sự hướng dẫn của Ngài và tách sự thật ra khỏi những thông điệp sai lệch nhằm lừa dối. Khám phá vai trò chính trong việc thực hành cầu nguyện và lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Touch Ministries đã cung cấp kế hoạch đọc này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: http://intouch.cc/church-yv

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất