Những Thách Thức Trong đờI Sống Cơ đốC

Tĩnh Nguyện

Để Chúa Tể Trị

Cụm từ nổi tiếng “Theo ý Ngài … theo cách của Ngài (Your way… Your will)” trong bài hát “Hãy đặt để con (Lay me down)” của Chris Tomlin thật hay khi hát lên nhưng dường như không thể nào thực hiện được. Chúng ta thường kì kèo với Chúa, nói rằng Chúa ơi, xin giúp con làm thành ý muốn của con khi con làm điều 1,2,3 cho Ngài. Nếu có cẩn thận hơn một chút, chúng ta có thể nói rằng: “Đức Chúa Trời ơi, vậy con làm điều Ngài muốn thì thế nào nhưng xin hãy giúp con làm điều đó theo cách của con.” Biểu hiện cao nhất của tình yêu chúng ta dành cho Đức Chúa Trời là khi chúng ta nói rằng: “Lạy Chúa, xin ý Ngài được nên trên đời sống con, theo cách của Ngài.” Chúng ta có thể nói điều này chỉ khi chúng ta tin những điều sau.

Chúng ta nhận biết

 • Đức Chúa Trời tối cao, và Ngài có chương trình tốt nhất dành cho tôi.
 • Đức Chúa Trời yêu tôi hơn tôi yêu chính bản thân mình.
 • Đức Chúa Trời nhìn thấy sự kết thúc từ khi nó mới bắt đầu.
 • Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi điều mà tôi không nhìn thấy được.
 • Chương trình của Đức Chúa Trời dành cho tôi bao gồm cả những lỗi lầm và khiếm khuyết của tôi.
 • Chương trình của Đức Chúa Trời dành cho tôi bao gồm cả những lỗi lầm và yếu đuối của người khác đã tác động đến tôi.

Việc hiểu được những điều trên không tự nhiên mà có, nhưng đến từ sự bước đi có chủ đích với Đấng Christ. Khi chúng ta trông mong Chúa, suy ngẫm về lời Ngài và áp dụng lời đó vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể thấy và hiểu được những điểm kết nối và cách Đức Chúa Trời bày tỏ chương trình của Ngài cho chúng ta.

Đừng bao giờ đánh giá thấp

 • Người mà Đức Chúa Trời dùng trong cuộc đời chúng ta.
 • Khi người khác khích lệ bạn, hãy thuận theo dòng chảy, đó có thể là Đức Chúa Trời đang hành động thông qua họ để mở ra những cánh cửa cho bạn.
 • Khi người khác đặt bạn vào tình huống khó khăn, hãy tin cậy Chúa và theo sự hướng dẫn của Ngài. Bạn sẽ thấy Chúa đang dõi theo và bảo vệ bạn khỏi những người đang định gây hại cho bạn.
 • Hãy biết ơn những cơ hội bạn có được. Hãy làm việc chăm chỉ. Đó có thể là một điểm kết nối trong chương trình lớn của Đức Chúa Trời.
 • Hãy chú tâm lắng nghe Chúa chứ không phải mọi người xung quanh. Đôi khi Chúa thử chúng ta bằng cách cho phép người khác khiến chúng ta đi sai đường. Hãy cảm ơn họ đã giúp bạn nhìn thấy Đức Chúa Trời trong cuộc sống của bạn.
 • Hãy kiên nhẫn chờ đợi những chi tiết trong đời được kết nối với nhau.

Ngay cả khi chúng ta kết thúc loạt bài tĩnh nguyện này, tôi cầu nguyện rằng mỗi người trong các bạn sẽ được ngạc nhiên về cách Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn trên hành trình cuộc sống khi bạn vui vì được Chúa đưa dẫn qua hành trình đó. Xin Chúa ban phước cho các bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con phó dâng cuộc đời mình trong cánh tay Ngài. Xin hãy giúp chúng con biết điều chỉnh ước muốn của mình theo chương trình của Ngài dành cho chúng con.