Những Thách Thức Trong đờI Sống Cơ đốC

Tĩnh Nguyện

Chia sẻ niềm tin trong một thế giới không tin

Chia sẻ niềm tin là một thách thức với tất cả chúng ta. Chúng ta sống trong một thế giới nơi mọi người đều có quyền tin tưởng và sống theo cách mà họ ưa thích. Làm sao chúng ta ảnh hưởng đến họ bằng niềm tin của mình? Hãy chú ý từ “ảnh hưởng” chứ không phải là “thay đổi”. “Thay đổi” nếu xảy ra do ảnh hưởng sẽ chân thành và vĩnh viễn còn nếu do bị áp đặt hoặc sợ hãi thì chỉ mang tính hủy diệt.

Đức Chúa Trời tạo ra loài người và ban cho họ ý chí tự do làm điều họ muốn. Trở lại với Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Chúa muốn ảnh hưởng chúng ta để chúng ta vận dụng ý chí của mình từ thuở ban đầu. Chúa ban cho loài người những chỉ dẫn. Dù Ngài biết loài người sẽ phạm tội, Ngài cũng không thao túng hay ngăn cản họ. Tuy nhiên, Chúa mong mỏi có một mối quan hệ mà sự ảnh hưởng của Ngài sẽ khích lệ loài người tin cậy và đi theo Ngài.

Chúng ta cần hiểu rằng Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng chúng ta đã cho chúng ta quyền tự do lựa chọn. Khi vận dụng ý chí tự do đó, chúng ta cần tránh việc khước từ hay thao túng quyền lựa chọn của đồng loại. Vậy làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ niềm tin trong khi vẫn tôn trọng ý chí tự do của mọi người?

Hãy nhìn vào mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và A-đam, Ca-in, Đa-vít hay người phụ nữ bị bắt vì phạm tội ngoại tình. Chúng ta có được những gợi ý về cách mà Chúa đã nhìn những người này ngay cả khi họ phạm tội. Chúng ta thấy Chúa yêu thương tội nhân và cho họ một con đường thoát ra khi Ngài lên án gay gắt những tội lỗi mà họ phạm phải.

Làm sao chúng ta có thể áp dụng điều này vào thực tế cuộc sống ngày nay?

  • Chúng ta đứng vững trong đức tin của mình.
  • Chúng ta yêu thương và tôn trong những người có niềm tin khác biệt với mình.
  • Chúng ta không đoán xét người khác vì cớ quan điểm của họ, vì sự đoán xét thuộc về Đức Chúa Trời.
  • Chúng ta tìm cơ hội để tương tác và kết nối với họ để Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
  • Chúng ta chủ động trò chuyện về niềm tin, chia sẻ ý kiến hơn là tự bào chữa. Chúng ta không từ bỏ quyền được tin của mình.
  • Chúng ta chịu trách nhiệm về cách chúng ta đối xử với người khác, bất kể niềm tin của họ.
  • Chúng ta không chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của người khác, nhưng chúng ta cần cẩn trọng về hành động của mình để không khiến cho họ đưa ra lựa chọn sai lầm.
  • Chúng ta nhận biết Chúa trong cuộc sống của mình, ảnh hưởng đến những người xung quang để họ cũng tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Sự ảnh hưởng của chúng ta, với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, chuẩn bị tấm lòng của những người xung quanh khi chúng ta chỉ chọ họ thấy Đấng Christ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống cuộc đời gây ảnh hưởng để mọi người thấy được sự tốt lành của Ngài trong cuộc đời con và họ cũng mong muốn được trở nên như vậy.