Những Thách Thức Trong đờI Sống Cơ đốC

Tĩnh Nguyện

Kiêng Ăn và Cầu Nguyện

Nhịn đói thì dễ nhưng kiêng ăn và cầu nguyện lại là một thách thức. Tham gia trại khi còn là thiếu niên là lần đầu tiên tôi kinh nghiệm việc kiêng ăn và cầu nguyện. Chúng tôi bỏ bữa sáng và bữa trưa khi được dạy cầu nguyện trong nhóm. Bài kiểm tra là tự mình làm như vậy khi trở lại sinh hoạt thường nhật.

Chúng ta cần hiểu rằng kỷ luật kiêng ăn và cầu nguyện thường xuyên bắt đầu bằng một bữa ăn trong tuần và tăng dần cho đến khi cảm thấy dễ chịu. Sau đây là một vài hướng dẫn giữ sự kiêng ăn và cầu nguyện

  1. Dành nhiều thời gian để cầu nguyện và học Lời Chúa hơn trước đây. Kiêng ăn mà không cầu nguyện thì chỉ là nhịn đói.
  2. Dành thời gian đọc sách hoặc xem video xây dựng lối sống Cơ Đốc.
  3. Ăn uống bình thường sau khi kiêng ăn và cầu nguyện. Việc bị cám dỗ ăn uống quá đà sau khi kiêng ăn là việc thường gặp, hãy chống trả cảm giác đó.

Theo gương Môi-se và Chúa Jêsus kiêng ăn 40 ngày không đụng đến đồ ăn và thức uống, có người vẫn sống được dù không ăn ngày ba bữa trong một hoặc nhiều ngày liên tục. Một số người chỉ uống nước trong thời gian này. Những người khác theo gương Đa-ni-ên và không ăn thịt trong một thời gian nhất định. Kiêng các phương tiện truyền thông đại chúng, thức ăn mà phương tiện này mang lại là một số điều cần kiêng giữ trong thời hiện đại. Điều quan trọng nhất là chúng ta sẵn sàng từ bỏ điều lòng mình ưa thích để bày tỏ tình yêu của chúng ta với Chúa. Làm như vậy không phải để được Chúa ưu ái. Kinh nghiệm cá nhân của tôi là kiêng ăn và cầu nguyện cho chúng ta cái nhìn đúng để vui vì được Chúa dẫn dắt cuộc đời của mình giữa những bộn bề và thử thách. Quyết định của Chúa trên cuộc đời của chúng ta không thay đổi vì chúng ta kiêng ăn, nhưng chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong cuộc sống khi chúng ta kiêng ăn và cầu nguyện.

Tôi có tiền sử hay lả người và ngất xỉu do chứng huyết áp thấp di truyền. Trong thời gian kiêng ăn, tôi phải thực hiện biện pháp phòng ngừa tái phát bằng cách chỉ ở nhà và tránh làm việc nặng nhọc. Kiêng ăn đã giúp tôi bắt đầu lại sự nghiệp. Chúa phán: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi”. Câu Kinh Thánh này đã khích lệ tôi tin cậy Chúa khi tôi tiếp tục kiêng ăn và cầu nguyện. Ngày nay, Đức Chúa Trời còn cho tôi có sức tập thể thao nhiều hơn sau giờ cầu nguyện.

Kiêng ăn và cầu nguyện không còn là kỷ luật mà Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta phải thực hiện, nhưng đó là hành động chúng ta bày tỏ tình yêu của chúng ta dành cho Đấng Christ. Trong những lúc như vậy, hướng đi cuộc đời của chúng ta cũng được thay đổi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con kỷ luật thân thể của mình để đến với Chúa trong sự kiêng ăn và cầu nguyện.