Những Thách Thức Trong đờI Sống Cơ đốC

Tĩnh Nguyện

Cầu Nguyện Mỗi Ngày

Lời cầu nguyện đầu tiên của chúng ta là lặp lại sau lời cầu nguyện của cha mẹ hoặc anh chị linh hướng. Sau đó, chúng ta chuyển sang lời cầu nguyện sôi nổi do những trưởng lão hoặc người tâm vấn dạy cho. Từ đó, với lời cầu nguyện đơn giản của chúng ta, chúng ta bắt đầu các bước bao gồm ngợi khen, thờ phượng, cảm tạ và cầu xin cho nhu cầu của người khác hay của bản thân mình. Đồng thời, chúng ta cũng được biết đến các loại hình cầu nguyện khác nhau như là cầu nguyện trang trọng và cầu nguyện nhanh, cầu nguyện tại nhà thờ, nhóm thông công, lời cầu nguyện cá nhân, cầu nguyện tập thể và hiện nay thậm chí là cầu nguyện qua ứng dụng zoom.

Với những người chỉ có thể tập trung trong một thời gian ngắn thì lời cầu nguyện dài luôn là một thách thức, dù chúng ta hay tự thấy mình đã cầu nguyện đủ dài. Cầu nguyện mỗi ngày là một kiểu tranh đấu khác. Như việc đọc Kinh Thánh, cần có nỗ lực để không cố ngủ thêm một vài phút vào buổi sáng và dành thời gian cầu nguyện. Đầu tiên là phải xem chúng ta có thể dạy sớm để cầu nguyện hay không.

Chúng ta thường hay bỏ lỡ giờ cầu nguyện buổi sáng bất chấp những nỗ lực của mình. Vậy chúng ta cần phải làm gì? Một gợi ý thiết thực là hãy cầu nguyện bất cứ lúc nào chúng ta có chút thời gian. Cầu nguyện khi đang đi trên đường cũng là một cách thay thế. Đương nhiên cách này cũng có những hạn chế của nó. Cầu nguyện thầm cũng khó khăn với những người muốn trò chuyện lớn với Chúa như nói chuyện với một người bạn.

Chúng ta có thể cầu nguyện bằng nhiều cách. Nhưng vấn đề không phải là “cách”, mà chúng ta cần cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. “Cách” ở đây bao gồm tâm thế, thời gian và những đặc tính khác có thể giúp chúng ta có được giờ cầu nguyện ý nghĩa.

Ngoài thời gian cầu nguyện thông thường, chúng ta cần làm cho sự cầu nguyện trở thành lối sống của mình. Nê-hê-mi là một ví dụ điển hình. Ông cầu nguyện khi làm các nhiệm vụ chính của mình. Ông cầu nguyện xin ân huệ ngay cả khi đức vua đang nói chuyện với ông. Có những lần Đức Chúa Trời nhắc cho chúng ta nhớ những điều chúng ta thường hay quên khi mải mê với thói quen trần tục trong cuộc sống hàng ngày. Điều này nghe có vẻ bé mọn, nhưng nó khiến chúng ta yêu Chúa hơn và biết tận hưởng cuộc sống này.

Bài học kinh nghiệm để có thời gian cầu nguyện thường xuyên

  1. Đưa giờ cầu nguyện vào lịch trình của chúng ta. Chúng ta dành thời gian tốt nhất để cầu nguyện chứ không phải thời gian còn lại sau khi đã làm các việc khác.
  2. Có một người bạn đồng hành cầu nguyện khích lệ và giúp chúng ta trung tín. Bạn phải hoàn toàn tin cậy người bạn này mới có thể chia sẻ những thông tin riêng tư cá nhân của mình.
  3. Cầu nguyện là cuộc đối thoại chứ không phải độc thoại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con cầu nguyện như một nếp sống giữa thế giới trần tục này.