Hạt Giống Mùa Xuân: Tĩnh Nguyện 40 Ngày Dành Cho Phụ Nữ

Hạt Giống Mùa Xuân: Tĩnh Nguyện 40 Ngày Dành Cho Phụ Nữ

40 Ngày

Kinh Thánh thường dùng hình ảnh các thời kỳ để minh họa công việc của Đức Chúa Trời trong chúng ta. 40 ngày tĩnh nguyện từ mục vụ Thistlebend dành cho phụ nữ sẽ sử dụng hình ảnh "khu vườn" để ẩn dụ cho sự tăng trưởng của bạn trong Đấng Christ. Mỗi ngày bạn sẽ nhận được một "Hạt Giống Lẽ Thật" (Lời Kinh Thánh) và các hướng dẫn để "Gieo Hạt Giống" (học thuộc lòng) và "Tưới Hạt Giống" (áp dụng). Hãy hào hứng. Chúa sẽ trồng một khu vườn tuyệt đẹp các mỹ đức của Ngài trong tấm lòng của bạn - đầy tràn những bông trái phước hạnh từ Ngài. Kế hoạch này rất lý tưởng cho những người đã làm mẹ, phụ nữ độc thân, và sinh viên học sinh.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn Mục Vụ Thistlebend và tác giả Laurie Aker đã biên soạn kế hoạch này. Xin truy cập trang www.thistlebendcottage.org để biết thêm thông tin.

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất