Tình yêu cuồng nhiệt với Francis Chan

7 Ngày

Lấy từ cuốn sách bán chạy nhất của tờ New York Times "Crazy Love", Francis Chan đã tìm hiểu sâu sắc tình yêu say mê của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, và phản ứng thích hợp của chúng ta đối với tình yêu đó sẽ như thế nào. Nhưng anh ta không dừng lại ở đó, thách thức chúng ta suy ngẫm về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và sự khác biệt to lớn giữa sự uy nghi đời đời của Ngài và cuộc sống tạm thời của chúng ta ở đây trên trái đất.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn David C Cook đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang http://www.dccpromo.com/crazy_love/

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất