Craig & Amy Groeschel: Kể Từ Bây Giờ Trở Đi

7 Ngày

Có được một hôn nhân tốt đẹp là điều hoàn toàn có thể! Những lựa chọn hôm nay của bạn sẽ quyết định hôn nhân của bạn ngày mai. Craig Groeschel, mục sư và cũng là tác giả của nhiều sách bán chạy nhất theo New York Times, cùng vợ là Amy, sẽ chỉ cho bạn năm cam kết có thể giúp bạn phòng chống sự đổ vỡ trong hôn nhân của mình: tìm kiếm Chúa, đấu tranh công bằng, tận hưởng, sống thánh khiết, và không bao giờ từ bỏ. Để có một hôn nhân như bạn mong đợi, hãy bắt đầu ngay bây giờ - kể từ hôm nay trở đi!

Nhà phát hành

Chân thành cám ơn Zondervan, HarperCollins và Life.Church đã cung cấp kế hoạch này. Vui lòng truy cập trang www.zondervan.com/from-this-day-forward để biết thêm thông tin.

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất