YouVersion Logo
Search Icon

Bible Versions

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004

Welsh, Galés

Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig

Y Beibl Cymraeg Newydd (BCN) Diwygiedig yw'r cyfieithiad safonol o'r Beibl ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn yr unfed ganrif ar hugain. Y mae'r holl enwadau Cymraeg wedi cefnogi'r cyfieithiad cyfoes hwn a dyma'r cyfieithiad a ddefnyddir mewn cynulleidfaoedd ac ysgolion ar draws Cymru. Cafodd y BCN Diwygiedig ei gyhoeddi gyntaf yn 2004, a cheir nifer sylweddol o ddiwygiadau ar destun y BCN a gyhoeddwyd yn 1988. Y mae'r BCN Diwygiedig yn cadw cywirdeb ac urddas Beibl William Morgan (1588) wrth egluro'i ystyr i genhedlaeth newydd o ddarllenwyr Cymraeg. Defnyddiwyd testun y BCN Diwygiedig ar Y Llais, sef fersiwn y Testament Newydd ar lafar a gyhoeddwyd yn 2005.

Revised New Welsh Bible

The Revised New Welsh Bible (BCN) is the standard translation of the Bible for Welsh speakers and Welsh learners in the twenty-first century. All the Welsh denominations have supported this contemporary translation, and it is the translation used in congregations and schools across Wales. The Revised BCN was first published in 2004, and there are a significant number of amendments to the BCN text published by Bible Society in 1988. The BCN (Revised) maintains the integrity and dignity of the William Morgan Bible (1588) as it clarifies its meaning for a new generation of Welsh readers. The BCN (Revised) text was used for Y Llais (The Voice), an audio version of the New Testament released in 2005.If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the British & Foreign Bible Society at www.biblesociety.org.uk

Nueva Biblia Galesa Revisada

La (Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig) Nueva Biblia Galesa Revisada es la traducción normativa de la Biblia para todos los que hablan y aprenden el galés en el siglo veintiuno. Todas las denominaciones galesas han apoyado esta traducción y es ésta la que es empleada por congregaciones y colegios por todo el País de Gales. La Beibl Cymraeg Newydd (BCN) (Revisada) fue publicada primero en 2004, y contiene un importante número de revisiones del texto de la traducción publicada en 1988. La BCN (Revisada) conserva la fidelidad y la dignidad de la Biblia de William Morgan (1588) mientras aclara el mensaje a una nueva generación de lectores galeses. El texto de la BCN (Revisada) fue usado en la preparación de Y Llais (La Voz), grabación en audio del Nuevo Testamento, publicada en el 2005.Esta traducción fue publicada por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1988. Si le interesa obtener una copia impresa, le rogamos ponerse en contacto con la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en www.biblesociety.org.uk

© Cymdeithas y Beibl 2004

© British and Foreign Bible Society 2004


British & Foreign Bible Society

BCND PUBLISHER

Learn More

Other Versions by British & Foreign Bible Society

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy