Y Septuagint, Genesis 1-10:2, 1866 (Evan Andrews) (YSEPT)

Cymraeg [Welsh, Galés]

Read Version: Y Septuagint, Genesis 1-10:2, 1866 (Evan Andrews)

Hanes bywyd

Cafodd Evan Andrews ei eni yng Nghydweli tua 1804, yn fab i William a Mary Andrews. Aeth i Ysgol Caerfyrddin ac ennill gradd B.A. yn 1834. Ar 21ain o Ebrill 1835, priododd ag Anne Price yn Cil-y-cwm, Sir Gaerfyrddin. Cafodd hi ei geni ym 1794 yn Llanymddyfri, a chawsont ddwy ferch: Mary Ann Gwladus a anwyd yn 1837 yng Nghil-y-cwm; a Sarah Margaretta Gwenllian, oedd yn cael ei hadnabod fel Gwenllian, a anwyd yn 1838 yng Nglan-y-Fferi, Sir Gaerfyrddin.

Cafodd Evan Andrews ei ordeinio yn ddiacon Anglicanaidd yn 1840, ac yn offeiriad yn 1841. O 1840 hyd 1844 bu'n gurad yn Sant Ishmael, Cydweli. Yna o 1844 hyd 1849 roedd yn gurad yn Nolgellau, Sir Feirionydd. O 1849 bu'n rheithor Llanfrothen, Sir Feirionydd, hyd fis Hydref 1865. Yna symudodd yn ôl i Dde Cymru. O 1865 ymlaen bu'n ficer Llandefaelog, Sir Gaerfyrddin. Roedd yn byw yn Glammorlais Villa, ger Cydweli. “Roedd ganddo feddwl craff, treiddgar; yn ysgolhaig da ac yn uchel ei barch.” Torrodd ei iechyd yn 1868, a bu farw ar Ionawr 11eg 1869, yn 65 mlwydd oed, yn Arlys, Cydweli. Cafodd ei gladdu ym mynwent Eglwys y Santes Fair, Cydweli. Priododd ei ferch Mary Ann Gwladus Andrews y Captain David Albony Price yn 1861. Bu farw ei wraig Anne yn y Wern yn 1873. Bu farw ei ferch Mary Ann yn 1920, gyda phlant, a bu farw ei ferch ddibriod Gwenllian yn 1922.

Cyfieithiad o'r Septuagint

Cyhoeddodd yr SPCK argraffiad o'r Septuagint yn Mehefin 1859. Efallai mai dyna ysbrydolodd Evan Andrews i fynd ati i gyfieithu y Septuagint (LXX) o'r Groeg i'r Gymraeg. Rhwng Rhagfyr 1864 a Chwefror 1865 ymddangosodd cyhoeddiadau mewn rhai papurau Cymreig yn datgan y byddai'r gyfrol gyntaf o'r Septuagint yn cael ei gyhoeddi yn y Gymraeg pan lwyddid i dderbyn 500 o danysgrifwyr. Welsh newspapers declaring that the first volume of the Septuagint would be published in Welsh, once he had received 500 subscribers. Cynhyrchodd sampl o'r gwaith yn 1865, a'u hanfon at glerigwyr er mwyn cael ymateb. Y cynllun oedd cyhoeddi y Septuagint mewn tair cyfrol. Roedd y gyfrol gyntaf i gynnwys y Pum Llyfr, yr ail gyfrol Josua i'r Salmau, a'r drydedd gyfrol i gynnwys y gweddill.

Roedd Evan Andrews wedi cwblhau ei gyfieithiad o'r Pum Llyfr a rhan o Lyfr Josua, gan gynnwys esboniad. Roedd wedi bwriadu ei argraffu fel cyfrol gyntaf y Septuagint, mewn rhifynnau misol. Genesis 1 hyd 10:2, yn cynnwys hanes y Creu a'r Dilyw, oedd y cyntaf. Yr enw arno oedd.

Y Rhifyn Cyntaf o’r Septuagint, neu y Beibl Santaidd, Yn ol Cyfieithiad y LXX. Cafodd ei argraffu yng Nghaerfyrddin gan W. Spurrell yn 1866 a'i werthu am 7d. Cafodd ei hysbysebu yn y papurau Cymreig rhwng 1866 a Ionawr 1867, gyda geirda gan rai. “Cafodd ei galonogi gan farn rhai o ysgolheigion blaenllaw Cymru; ond cafwyd nad oedd gwerthiant y rhifyn cyntaf yn cyfiawnhau bwrw ymlaen”. Bu farw'r Parch Evan Andrews yn Ionawr 1869, heb gyflawni ei freuddwyd o gyhoeddi argraffiad Cymraeg o'r Septuagint.

Argraffiad Digidol

Mae'r y cyfieithiad o Genesis 1 hyd 10:2 wedi ei ddigido o'r argraffiad gyhoeddwyd yn 1866, ond heb gynnwys yr esboniadaeth.

English

Biography

Evan Andrews was born at Kidwelly in about 1804, son of William and Mary Andrews. He attended Carmarthen School and got a B.A. in 1834. On 21st April 1835, he married Anne Price at Cil-y-cwm, Carmarthenshire. She was born in 1794 in Llandovery, and they had 2 daughters: Mary Ann Gwladus was born 1837 in Cil-y-cwm; and Sarah Margaretta Gwenllian, known as Gwenllian, who was born in 1838 in Ferry Side, Camarthenshire.

Evan Andrews was ordained as an Anglican deacon in 1840, and priest in 1841. From 1840 to 1844 he was curate of Ishmael’s, Kidwelly. Then from 1844 to 1849 he was curate of Dolgellau, in Merionethshire. From 1849 he was rector of Llanfrothen, Merionethshire, until October 18657. Then he moved back to south Wales. From 1865 he was vicar of Llandefaelog, in Carmarthenshire. He lived at Glammorlais Villa, near Kidwelly. “He was of a sharp, penetrating mind, a good scholar and much respected.” He fell ill in mid 1868, and died on January 11th 1869, aged 65 at Arlys, Kidwelly. He was buried at St Mary’s churchyard, Kidwelly. He left his widow and 2 daughters. His daughter Mary Ann Gwladus Andrews had married Captain David Albony Price in 1861. His wife Anne died at Wern in 1873. His daughter Mary Ann Price died in 1920, with descendants, and his daughter Gwenllian died unmarried in 1922.

Septuagint Translation

 An edition of the Septuagint was produced by SPCK in June 1859. This is what maybe inspired Evan Andrews to translate the Septuagint (LXX) from Greek into Welsh. In December 1864 through to February 1865 notices appeared in some Welsh newspapers declaring that the first volume of the Septuagint would be published in Welsh, once he had received 500 subscribers. He produced a specimen in 1865, and he sent them to different clergy to get feedback. The plan was to produce the Septuagint in three volumes. The first volume was planned to cover the Penteteuch, the second volume was planned to cover Joshua to Psalms, and the third volume was planned to cover the rest.

Evan Andrews had completed his translation of the Penteteuch and part of Joshua, including commentary. He then planned to publish the Penteteuch as the first volume of the Septuagint, in monthly instalments. The first edition consisted of Genesis 1 to 10:2, covering Creation to the Flood. It was entitled as Y Rhifyn Cyntaf o’r Septuagint, neu y Beibl Santaidd, Yn ol Cyfieithiad y LXX. It was published in Carmarthen by W. Spurrell in 1866 and sold for 7d. This was advertised in Welsh newspapers from October 1866 through to January 1867, with some testimonials. “He was encouraged by the opinion of some leading Welsh scholars; but found that the sale of the first number did not justify him in proceeding”. Rev Evan Andrews died in January 1869, and never completed his dream of publishing a Welsh edition of the Septuagint.

Digital Edition

The translation of Genesis 1 to 10:2 has been digitised from the printed edition from 1866, but not including the commentary. 

Publisher

British & Foreign Bible Society

Other Versions from This Publisher

An Bibel Kernewek 2020An Bíobla Naomhtha 1817 (Bedell)An Sowter 1997Aneityum Gospels 1863Ashiri Aeuitaknup, Iyohaichish, Yona 1897Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Bibela ea Boitsépho 1890 (Sechuana Tlhaping - Moffatt Bible)Bibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBiblija - Pe Baltitko Romani čib (Romanes) 2019Book Hoa Matthew 1816Bullom So Prayer Book Selections 1816Chauṉh Anajíl te Rusulan de A’Amal 1927 (Roman Punjábí)Contemporary English Version (Anglicised) 2012Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Cyfieithiad Briscoe 1853-94 (Test. Newydd a rhannau o'r Hen Dest.)Cyfieithiad Urdd y Graddedigion 1921-45 (T.N., Hosea ac Amos)Darby's Translation 1890Detholiad o’r Salmau 1936 (Lewis Valentine)Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752Duw ar waith - Y Newyddion da yn ôl Marc 1990E Romaii Biblia 2020 (Kăldărărihko)E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Arlija Balkan Romani - Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019Embéo e Majaró Lucas 1837 (Caló)Enjil Yesu 1912 (4 Gospels in Nubian Kenuzi)Epistolau Bugeiliol c.1564 (Esgob Richard Davies)Fu in Ma-tai 1904Féké Testament 1947Good News Bible (Anglicised)Good News Bible (Anglicised) 1994Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)Gospel of Mark in Romanised Sudanese Arabic 1927I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib 1875 (Sinte - Italia)Iaai Bible 1901 (New Caledonia)Iesu Keriso imo pai-dubi naiba kitouti dubu nou pai mea 1941Inji’l i Muqaddas 1955Isaiah 1830, 1842 (John Jones alias Ioan Tegid)Isezerano Risha 1967Iṅǵīl Yesū El-Messīhnilin, Markosin Fāyisīn Nagittā 1885Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Juɛl a pwɔdɛn tɛ Mak 1947Jóhannesar Evangelium 1908Kildin Sami Matthew chapters 1-22, 1878 in CyrillicKitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863 (Georges Métivier)La Sankta Biblio 1926 (Esperanto Londona Biblio)Lek Jot de Jecu Kritho 1940Lemefeme da Yesu Kristo. Markus 1915 (Bacama)Levr ar Psalmou 1873 (Williams)Lingjili Matthew ki nache 1816Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)Lis Evangèli 1903 (Provençal)Lu Vanzèli seònd S. Matìe 1860Luka Suvarta 1916 (Kuvi Kond)MUKANDA WANZAMBIMa'di Book of Ruth 1938MakrMark añgw’a téndé 1938Marku mau sau 1951; ZaiwaMattheo 1911 (Evangelho de S. Mattheus - XiPuthshu)Methelokên Hezretê Silêman 1947Mota New Testament 1931 (Vanuatu)Márk-Likhita Susamácár 1882 (Romanised Bengali)Na Cheithre Soisgéil agus Gníoṁartha na n-Aspol 1915, 1921 (Peadar Ua Laoghaire)Ne Saint John 1804Ne Saint Mark 1774New Testament in Braid Scots 1904 (William Wye Smith)Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1938 (Gurbet)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912 (Sinte)O Lašo Nevimos katar o Marko 1971 (Kalderaš)O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Omulago Muhya 1946 (Kikahindurwa mu Kikerewe)Ootech oochu Takeh niya-Tinkles St. Mark 1886Pened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Proffwydi ac Epistolau 1852-62 (John Owen)Psalms of David in Metre 1650 (Scottish Psalter)Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Pupu Oharo Āre 1963, Genese 1970, Rute 1972Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1885, 1895Rut, la Cantica di li Cantici, e Matteu 1861 (volgarizzato in dialetto siciliano)Salmau 1-20 a detholiad o Ruth ac Eseia 1830-35 (Ioan Tegid)Salmau Cân - Tŵr Dafydd 1875 (Gwilym Hiraethog)Salmau Cân - Y Psallwyr 1850 (Nicander)Salmau Cân 1621 (Edmwnd Prys)Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)Salmau Dafydd Broffwyd 1603 (Edward Kyffin)Scottish Metrical Paraphrases 1781Segala Surat Perdjanjian Baharu Maha Besar Tuhan Jesus Christos 1877Sherbro Parables in Matthew and Luke 1839Shìng-King 1915 (Kwóng-Tung Wâ)St Paul from the Trenches 1916St Paul from the Trenches 1916 (Gerald Warre-Cornish)Swampy Cree Bible Portions 1877 (Hunter)Tandu tani adea ngoro ta tišile Marako tini. Tandu tani adea ngoro ta tišile Matayo tini.Tangale Bible Portions 1920-28Taveta Bible 1906Testamant Nevez 1897 (Jenkins)Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a'r Salmau 1567 (William Salesbury)Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Tiomna Nua 1951 (de Siúnta)Tolomaku Portions 1909Uet-Apuaté Etong Luka 1905Ututi, Jona 1973 (Enga)Vangheilu al Matheu 1889Wel puat̤ ci Mak ke gor 1916Wester Boswell Scripture Selections 1874Y Cyfammod Newydd - Y Pedair Efengyl 1818 (John Jones LL.D.)Y Ffordd Newydd - 4 Efengyl mewn Cymraeg Byw 1971Y Septuagint, Genesis 1-10:2, 1866 (Evan Andrews)Yalunka Matthew 1907Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 1898Yr Oraclau Bywiol - Testament Newydd 1842 (John Williams)Zabúr 1863 (Roman Urdū)beibl.net 2015, 2021luker lekha ʃuʃomacar 1921 (Colloquial Bengali in Simplified Phonetics)mārku eɹudhina suvisēsham 1952 (rōman thamiɹ)Évangile de Saint Matthieu 1855 (de Sacy)Библия - Пэ Балтитко Романи чиб (Романэс) 2019Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка 1962Махьтвеест Пась‐Евангели 23-28, 1878ꓟ˗ꓘꓳ ꓕꓰ˗ꓷ 1932

Available Versions

Total Versions:2,761
Total Languages:1,847

Make it your Bible

Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages.

Create Your Free Account

Free Reading Plans and Devotionals

Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time.

Browse All Plans

Download the Free Bible App

Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.