beibl.net 2015 (bnet)

Cymraeg [Welsh]

Read Version: beibl.net 2015

beibl.net

Cyfieithiad poblogaidd o’r Beibl mewn Cymraeg llafar syml. Mae beibl.net yn gyfieithiad cwbl;wreiddiol. Dydy o ddim yn ddiwygiad o unrhyw fersiwn arall Cymraeg, nac yn seiliedig ar unrhyw fersiwn Saesneg. Dechreuodd y gwaith fel ymdrech i fynegi neges y Testament Newydd mewn iaith lafar syml, ond yn fuan iawn roedd galw am fersiwn tebyg o lyfrau’r Hen Destament. Mae dau grwp o ddarllenwyr yn bennaf mewn golwg - pobl ifanc (yn arbennig y rhai hynny heb gefndir capel neu eglwys) a dysgwyr y Gymraeg. Cafodd y Testament Newydd ei gyhoeddi gyntaf ar www.beibl.net yn 2002, a lansiwyd y Beibl cyfan ar y Wefan ar Fawrth 1af, 2013, ac ymddangosodd mewn print am y tro cyntaf Tachwedd 2015. Gellir archebu copi clawr caled o beibl.net o siop ar-lein Cymdeithas y Beibl – http://biblesociety.org.uk/beibl.net

hawlfraint © 2019 Gobaith i Gymru

beibl.net

This is a popular translation of the Bible in simple colloquial Welsh. It’s a completely original translation. It's not an adaptation of any other Welsh version, neither is it based on any English version. The work began as an attempt to express the message of the New Testament in simple spoken Welsh, but very soon there was a call for a similar version of the Old Testament. There were two target groups of readers in mind – young people (especially those without a church background) and people that have learnt Welsh as a second language. The New Testament was first published on www.beibl.net in 2002, and the entire Bible was launched on the website on March 1st, 2013, and it appeared in print for the first time in November 2015. Copies of this hardback Bible are available from the Bible Society online shop -http://biblesociety.org.uk/beibl.net

copyright © 2019 Gobaith i Gymru (Hope for Wales)

beibl.net

Ésta es una traducción popular completamente original, expresada en un galés familiar y sencillo. No se trata de una adaptación de alguna versión galesa, ni tampoco está basada en ninguna versión en inglés. Estos esfuerzos se iniciaron para comunicar el mensaje del Nuevo Testamento en un galés accesible y coloquial; lo que despertó el interés por el Antiguo Testamento en la misma versión. Esta versión está dirigida principalmente a dos grupos de lectores: los jóvenes (sobre todo los que no han tenido conexión con ninguna iglesia) y los estudiantes del galés como segunda lengua. El Nuevo Testamento fue publicado en www.beibl.net en el 2002, y la Biblia completa en el mismo sitio en marzo del 2013. La primera edición impresa apareció por primera vez en noviembre de 2015. Copias de esta Biblia de tapa dura, están disponibles en la tienda online de la Sociedad Bíblica - http://biblesociety.org.uk/beibl.net

© 2019 Gobaith i Gymru (Hope for Wales)

Publisher

Gobaith i Gymru

Other Versions from This Publisher

beibl.net 2015

Available Versions

Total Versions:2,163
Total Languages:1,477

Make it your Bible

Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages.

Create Your Free Account

Free Reading Plans and Devotionals

Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time.

Browse All Plans

Download the Free Bible App

Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device.