Salmau 1-20 a detholiad o Ruth ac Eseia 1830-35 (Ioan Tegid) (TEGID)

Cymraeg [Welsh, Galés]

Read Version: Salmau 1-20 a detholiad o Ruth ac Eseia 1830-35 (Ioan Tegid)

Ioan Tegid

Ganwyd John Jones, ail fab Henry a Catherine Jones, ym 1792 yn y Bala. Cafodd ei fedyddio yn eglwys Llanycil ar lan Llyn Tegid. Dyna darddiad ei enw barddol, Ioan Tegid, yn ddiweddarach. Astudiodd yn y Bala ac yng Nghaerfyrddin, cyn mynd ymlaen i Goleg Iesu, Rhydychen, oedd yn draddodiadol yn recriwtio myfyrwyr o Gymru. Ym 1819 cafodd ei ordeinio iʼr Eglwys Anglicanaidd, a daeth yn gaplan Christ Church, Rhydychen. Roedd yn ysgolhaig yn y Gymraeg aʼr Hebraeg. Tra yn Rhydychen trawsgrifiodd Y Mabinogi a straeon eraill o Lyfr Coch Hergest i Lady Charlotte Guest. Dychwelodd i Gymru ym 1841 a chymryd rhan weithredol mewn Eisteddfodau. Roedd yn ficer Nanhyfer yn Sir Benfro o 1842, a chafodd ei ddyrchafu yn Ganon Eglwys Gadeiriol Tyddewi ym 1848. Arhosodd yn Nanhyfer hyd nes iddo farw yn 60 oed ym 1852. Yno y cafodd ei gladdu, ac mae cofeb iddo yno hyd heddiw. Ym 1859 cyhoeddodd ei nai gasgliad oʼi farddoniaeth, Gwaith barddonawl y diweddar Barch. John Jones, M.A., Tegid.

Eseia

Cyfieithodd Tegid lyfr Eseia oʼr Hebraeg iʼr Saesneg. Feʼi cyhoeddwyd yn Rhydychen ym 1830, ac aeth i ail argraffiad ym 1842. Paratodd y cyfieithiad hwn gydaʼr bwriad o gael adborth ar gyfer ei gyfieithiad oʼr Hebraeg iʼr Gymraeg. Ni chafodd y cyfieithiad Cymraeg llawn erioed ei gyhoeddi ac maeʼr llawysgrif wreiddiol wedi ei cholli. Ond cyhoeddwyd detholiadau oʼi gyfieithiad o Eseia mewn amrywiol gyfnodolion Cymraeg rhwng 1830 a 1846. Yr adrannau sydd wedi goroesi yw Eseia 5:1-7; pennod 10; 14:4-19; 17:12-14; penodau 19 a 23; 45:11; pennod 53; a 58:13-14.

Detholiad o Ruth aʼr Salmau

Cyfieithodd Tegid rannau o Lyfr Ruth a Llyfr y Salmau iʼr Gymraeg hefyd. Cyhoeddodd y rhain yn Y Gwyliedydd. Cyhoeddwyd rhannau o Lyfr Ruth ym Mehefin a Gorffennaf 1833. Yr adnodau gyhoeddwyd oedd Ruth 1:6; 2:5; 3:1, 4, 9-13, 15; a 4:4, 11, 13-14. Dilynodd y detholiadau hyn gydaʼi gyfieithiadau oʼr Salmau. Cyhoeddwyd y rhain yn fisol rhwng Mawrth 1834 ac Awst 1835. Cwblhaodd yr ugain salm gyntaf cyn rhoiʼr gorau iddi am na chafodd unrhyw adborth cadarnhaol.

Y Fersiwn Digidol

Cafodd y detholiadau hyn o Lyfr Ruth, y Salmau ac Eseia eu digideiddio i Gymdeithas y Beibl yn 2021, ar gyfer Prosiect Digideiddio Ysgrythurau Cymraeg. Rhoddwyd y teitl Salmau 1-20 a detholiad o Ruth ac Eseia 1830-35 (Ioan Tegid) iʼr casgliad.

English:

Ioan Tegid

John Jones, the second son of Henry and Catherine Jones, was born in 1792 at Bala, in north Wales. He was christened at Llanycil church, on the banks of Llyn Tegid. It is from this lake which he later took his bardic name Ioan Tegid. He studied at Bala and at Carmarthen, before going to Jesus College, Oxford, which traditionally recruited students from Wales. In 1819 he was ordained into the Anglican Church and became chaplain of Christ Church, Oxford. He was a scholar of Welsh and Hebrew. Whilst at Oxford he transcribed the Mabinogi and other stories from the Red Book of Hergest for Lady Charlotte Guest. He returned to Wales in 1841 and took an active part in Eisteddfod gatherings. He was vicar of Nevern (Nanhyfer) in Pembrokeshire from 1842, and became canon of St Davidʼs Cathedral in 1848. He remained at Nevern until he died in 1852 aged 60. He was buried at Nevern, where there is a memorial to him. In 1859 his nephew published his poetry as Gwaith barddonawl y diweddar Barch. John Jones, M.A., Tegid.

Isaiah

Tegid translated the book of Isaiah from Hebrew into English, which was published at Oxford in 1830, and went to a second edition in 1842. His English translation was made to help get feedback for his translation from Hebrew into Welsh. The full Welsh translation was never published, and the original manuscript has been lost. However he submitted selections from his translation of Isaiah to various Welsh language journals and they were published between 1830 and 1846. The surviving selections are Eseia 5:1-7; chapter 10; 14:5-19; 17:12-14; chapters 19 and 23; 45:11; chapter 53; and 58:13-14.

Selections of Ruth and Psalms

Tegid also translated parts of Ruth and Psalms from Hebrew into Welsh. He published these in instalments in Y Gwyliedydd. Selections of Ruth were published in June and July 1833. The selections are Ruth 1:6; 2:5; 3:1, 4, 9-13, 15; and 4:4, 11, 13-14. Tegid followed this with his translation of the Psalms. These were published in monthly instalments between March 1834 and August 1835. He completed the first 20 psalms before giving up because he got no positive feedback.

Digital Edition

These selections of Scripture from Ruth, Psalms and Isaiah were digitised for the Bible Society in 2021, for the Welsh Scripture Digitisation Project. The collection has been called Salmau 1-20 a detholiad o Ruth ac Eseia 1830-35 (Ioan Tegid)

Publisher

British & Foreign Bible Society

Other Versions from This Publisher

An Bibel Kernewek 2020An Bíobla Naomhtha 1817 (Bedell)An Sowter 1997Ashiri Aeuitaknup, Iyohaichish, Yona 1897Aviel revé St. Maheu troeit é Brehonec Guénet 1858Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Bibela ea Boitsépho 1890 (Sechuana Tlhaping - Moffatt Bible)Bibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBiblija - Pe Baltitko Romani čib (Romanes) 2019Book Hoa Matthew 1816Buki Tabu Lowaenei 1919Bullom So Prayer Book Selections 1816Chauṉh Anajíl te Rusulan de A’Amal 1927 (Roman Punjábí)Contemporary English Version (Anglicised) 2012Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Cyfieithiad Briscoe 1853-94 (Test. Newydd a rhannau o'r Hen Dest.)Cyfieithiad Urdd y Graddedigion 1921-45 (T.N., Hosea ac Amos)Darby's Translation 1890Detholiad o’r Salmau 1936 (Lewis Valentine)Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752Duw ar waith - Y Newyddion da yn ôl Marc 1990E Romaii Biblia 2020 (Kăldărărihko)E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Arlija Balkan Romani - Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2022Embéo e Majaró Lucas 1837 (Caló)Enjil Yesu 1912 (4 Gospels in Nubian Kenuzi)Epistolau Bugeiliol c.1564 (Esgob Richard Davies)Fu in Ma-tai 1904Féké Testament 1947Good News Bible (Anglicised)Good News Bible (Anglicised) 1994Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)Ho i’wi y os’do̱s hăħ neh cha ga̱’o̱ hee dus gee ih’ ni ga’ya do̱s’hă gee 1872I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib 1875 (Sinte - Italia)Iaai Bible 1901 (New Caledonia)Iesu Keriso imo pai-dubi naiba kitouti dubu nou pai mea 1941Ingīl Marqus 1927Inji’l i Muqaddas 1955Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo 1863 (Aneityum Gospels)Isaiah 1830, 1842 (John Jones alias Ioan Tegid)Isezerano Risha 1967Iṅǵīl Yesū El-Messīhnilin, Markosin Fāyisīn Nagittā 1885Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Juɛl a pwɔdɛn tɛ Mak 1947Jóhannesar Evangelium 1908Kenesĭs 1914, Ruth 1932 (Erromanga)Kitaab al Vahd aj Jadid 1978Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kitham Gina Giyaŋ 1966Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863 (Georges Métivier)La Sankta Biblio 1926 (Esperanto Londona Biblio)Lek Jot de Jecu Kritho 1940Lemefeme da Yesu Kristo. Markus 1915 (Bacama)Levr ar Psalmou 1873 (Williams)Lingjili Matthew ki nache 1816Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)Lis Evangèli 1903 (Provençal)Lu Vanzèli seònd S. Matìe 1860Luka Suvarta 1916 (Kuvi Kond)MUKANDA WANZAMBIMa'di Book of Ruth 1938MakrMark añgw’a téndé 1938Marku mau sau 1951; ZaiwaMattheo 1911 (Evangelho de S. Mattheus - XiPuthshu)Methelokên Hezretê Silêman 1947Márk-Likhita Susamácár 1882 (Romanised Bengali)Na Cheithre Soisgéil agus Gníoṁartha na n-Aspol 1915, 1921 (Peadar Ua Laoghaire)Ne Saint John 1804Ne Saint Mark 1774New Testament in Braid Scots 1904 (William Wye Smith)Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1938 (Gurbet)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912 (Sinte)O Lašo Nevimos katar o Marko 1971 (Kalderaš)O Vatavata we Garaqa 1931 (Vanuatu)O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Omulago Muhya 1946 (Kikahindurwa mu Kikerewe)Ootech oochu Takeh niya-Tinkles St. Mark 1886Pened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Proffwydi ac Epistolau 1852-62 (John Owen)Psalms of David in Metre 1650 (Scottish Psalter)Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Pupu Oharo Āre 1963, Genese 1970, Rute 1972Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1885, 1895Rut, la Cantica di li Cantici, e Matteu 1861 (volgarizzato in dialetto siciliano)Salmau 1-20 a detholiad o Ruth ac Eseia 1830-35 (Ioan Tegid)Salmau Cân - Tŵr Dafydd 1875 (Gwilym Hiraethog)Salmau Cân - Y Psallwyr 1850 (Nicander)Salmau Cân 1621 (Edmwnd Prys)Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)Salmau Dafydd Broffwyd 1603 (Edward Kyffin)Scottish Metrical Paraphrases 1781Segala Surat Perdjanjian Baharu Maha Besar Tuhan Jesus Christos 1877Sherbro Parables in Matthew and Luke 1839Shìng-King 1915 (Kwóng-Tung Wâ)St Paul from the Trenches 1916St Paul from the Trenches 1916 (Gerald Warre-Cornish)Sumu Yedi ya Isa Masiya 1906, Kitamo 1897, Malumbo 1905Svātī Roksti Jaunais Īstōdejums 1937Swampy Cree Bible Portions 1877 (Hunter)Tandu tani adea ngoro ta tišile Marako tini. Tandu tani adea ngoro ta tišile Matayo tini.Tangale Bible Portions 1920-28Testamant Nevez 1897 (Jenkins)Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a Salmau - Argraffiad 1955 gyda chroesgyfeiriadauTestament Newydd a'r Salmau 1567 (William Salesbury)Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Tiomna Nua 1951 (de Siúnta)Tolomaku Portions 1909Uet-Apuaté Etong Luka 1905Ututi, Jona 1973 (Enga)Vangheilu al Matheu 1889Wel puat̤ ci Mak ke gor 1916Wester Boswell Scripture Selections 1874Winnebego Bible Portions 1907Y Cyfammod Newydd - Y Pedair Efengyl 1818 (John Jones)Y Ffordd Newydd - 4 Efengyl mewn Cymraeg Byw 1971Y Proffwydi Byrion 1881 (John Davies, Ietwen)Y Septuagint, Genesis 1-10:2, 1866 (Evan Andrews)Yalunka Matthew 1907Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 1898Yr Oraclau Bywiol - Testament Newydd 1842 (John Williams)Zabúr 1863 (Roman Urdū)beibl.net 2015, 2021luker lekha ʃuʃomacar 1921 (Colloquial Bengali in Simplified Phonetics)mārku eɹudhina suvisēsham 1952 (rōman thamiɹ)Évangile de Saint Matthieu 1855 (de Sacy)ŋuɽun ŋun ŋiya ŋun ŋikaiilo elo 1966Библия - Пэ Балтитко Романи чиб (Романэс) 2019Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка 1962Матъвеестъ Пасъ Евангеліе 1894 (Саме килле)Махьтвеест Пась‐Евангели 1-22, 1878Махьтвеест Пась‐Евангели 23-28, 1878ꓟ˗ꓘꓳ ꓕꓰ˗ꓷ 1932

Available Versions

Total Versions:2,795
Total Languages:1,863

Make it your Bible

Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages.

Create Your Free Account

Free Reading Plans and Devotionals

Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time.

Browse All Plans

Download the Free Bible App

Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.