YouVersion Logo
Search Icon

Bible Versions

Beibl William Morgan - Argraffiad 1955

Welsh, Galés

Beibl William Morgan 

Cyhoeddwyd y cyfieithiad Cymraeg cyntaf o'r Beibl cyfan, gan gynnwys yr Apocryffa, yn y flwyddyn 1588. Gwaith William Morgan, 1545-1604, ydoedd, gŵr a aned ym Mhenmachno, Conwy ac a raddiodd o Goleg Sant Ioan yng Nghaergrawnt. 

Yn fuan ar ôl ei gyhoeddi dechreuodd William Morgan ar y gwaith o ddiwygio ei gyfieithiad. Yna ar ôl ei farwolaeth yn 1604, dyma’r Esgob Richard Parry a’r Dr John Davies y ymgyryd â’r dasg o gwblhau’r gwaith, gyda'r nod o gaboli’r iaith lenyddol a dileu geiriau a chymalau a ystyrid yn rhy lafar. Cafodd y fersiwn diwygiedig o'r Beibl ei gyhoeddi yn 1620, a’r gyfrol hon yw’r un mae pobl hyd heddiw yn ei galw yn Feibl William Morgan. Y cyfieithiad diwygiedig hwn o’r Beibl fu’r cyfieithiad safonol yng Nghymru hyd 1988. Hwn oedd y Beibl y cerddodd Mary Jones i’r Bala i’w brynu. Hwn oedd y Beibl sbardunodd sefydlu Cymdeithas y Beibl yn 1804. Hwn oedd y Beibl aeth i’r Wladfa gyda’r Cymry ymfudodd yno yn 1865. “...dyma'r gyfrol a fu'n sail i lenyddiaeth Gymraeg y cyfnod modern.” (Gwefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru).

Adolygiad Parry/Davies o Feibl William Morgan

© 1955 Cymdeithas y Beibl Prydeinig a Thramor.

---

William Morgan Bible 

The first Welsh translation of the complete Bible, including the Apocrypha, was published in 1588. It was the work of William Morgan, 1545-1604, a native of Penmachno, Conwy and a graduate of St. John's College, Cambridge.

Soon after its publication Morgan began work on a revision of his translation.  After Morgan's death in 1604, Bishop Richard Parry and Dr John Davies continued the work with the aim of polishing the literary language and replacing forms considered too colloquial. The revised version of the Bible was published in 1620, and this edition is still popularly known as William Morgan's Bible. This revised translation became the standard Welsh Bible until 1988. It’s the Bible that Mary Jones walked to Bala to purchase. It’s the Bible that triggered the formation of the British and Foreign Bible Society (BFBS) in 1804. It’s the Bible that Welsh took with them to Patagonia in 1865.  “...the book is the foundation stone on which modern Welsh literature has been based.” (National Library of Wales website). 

The Parry/Davies revision of the William Morgan Bible

© 1955 British and Foreign Bible Society.

---

La Biblia de William Morgan 

La primera traducción completa de la Biblia al galés, incluidos los Apócrifos, fue publicada en el año 1588. Fue la obra de William Morgan, 1545-1604, que nació en Penmachno, Conway, y que obtuvo su licenciatura en el Colegio de San Juan en Cambridge.

Pronto después de su publicación empezó el trabajo de revisar su traducción. Luego, después de su muerte en 1604, el Obispo Richard Parry y el Doctor John Davies emprendieron la tarea de llevar a cabo el trabajo, con miras a pulir el lenguaje literario y eliminar palabras y formas que eran consideradas demasiado coloquiales. La versión revisada de la Biblia fue publicada en 1620, y este volumen es el que se conoce hasta nuestros días como la Biblia de William Morgan. Esta traducción revisada de la Biblia era la traducción normativa en Gales hasta 1988. Ésta era la Biblia que Mary Jones, cuando caminó a Bala, tenía tantas ganas de comprar. Ésta era la Biblia que inspiró la fundación de la Sociedad Bíblica en 1804. Ésta era la Biblia que acompañó a los galeses cuando emigraron a la Patagonia en 1865. “…éste es el volumen en el que es basada la literatura galesa de la época moderna” (Sitio web de la Biblioteca Nacional de Gales).

© British and Foreign Bible Society 1955, 2020


British & Foreign Bible Society

BWM PUBLISHER

Learn More

Other Versions by British & Foreign Bible Society

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy