Y Ffordd Newydd - 4 Efengyl mewn Cymraeg Byw 1971 (FfN)

Cymraeg [Welsh, Galés]

Read Version: Y Ffordd Newydd - 4 Efengyl mewn Cymraeg Byw 1971

Y Ffordd Newydd

Yn y 1960au bu galwadau gan ieuenctid ac ysgolion yng Nghymru am gyfieithiad bywiog, modern o'r Testament Newydd. Roedd pobl yn ymwybodol o lawer o gyfieithiadau deniadol yn y Saesneg ac roedd hiraeth am rywbeth tebyg yn y Gymraeg. Felly comisiynodd Cymdeithas y Beibl gyfieithiad ffres o'r Testament Newydd o'r Roeg i Gymraeg llafar, yn arddull y k Good News Biblek* Saesneg.

Cyhoeddwyd Efengyl Ioan ym 1969 fel Y Ffordd, a'i ailargraffu ym 1970. Ar y clawr blaen roedd delwedd o Bethania, Ceredigion. Paratowyd y cyfieithiad hwn gan Ieuan Davies, gweinidog gyda'r Annibynwyr.

Paratowyd Efengyl Mathew gan T. Glyn Thomas (a fu farw ym 1973), gweinidog gyda'r Annibynwyr yn Wrecsam. Paratowyd Efengyl Marc gan J. S. Williams, gweinidog gyda'r Bedyddwyr, ac Efengyl Luc gan Dafydd Owen, gweinidog yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Yna cyhoeddwyd y pedair Efengyl gyda'i gilydd ym 1971 dan y teitl k Y Ffordd Newyddk*, a chafwyd ailargraffiad ym 1972. Roedd hwn yn cynnwys argraffiad diwygiedig o Efengyl Ioan. Ar y clawr blaen roedd delwedd o Fethlehem, Sir Gaerfyrddin. Roedd y cyfieithiad yn cynnwys rhai o luniau Annie Vallatton, ddefnyddiwyd cyn hynny yn y k Good News Biblek* Saesneg.

Y cynllun gwreiddiol oedd cyhoeddi'r Testament Newydd yn gyfan yn yr un arddull. Ond yna rhoddwyd y gorau i'r bwriad hwn gan fod eglwysi Cymru wedi ymrwymo i baratoi cyfieithiad newydd o'r Beibl cyfan. Cafodd Testament Newydd y cyfieithiad hwnnw, sef y Beibl Cymraeg Newydd (BCN), ei lansio yn Eglwys Gadeiriol Bangor ar Ddydd Gwyl Dewi 1975.

Fersiwn Digidol

Cafodd yr eitemau hyn eu digideiddio yn 2019, o lyfrynnau gwreiddiol sydd yng nghasgliad Cymdeithas y Beibl yn Llyfrgell Caergrawnt. Rhan o brosiect Digideiddio Ysgrythurau Cymraeg Cymdeithas y Beibl.

English:

Y Ffordd Newydd

In the 1960s there were calls from youth and schools in Wales for a lively, modern New Testament translation. People were aware of a lot of attractive English translations and there was a longing for something similar in Welsh. Therefore the Bible Society commissioned a fresh translation of the New Testament from Greek into Popular Welsh, in the style of the English language k Good News Biblek*.

The Gospel of John was issued in 1969 as k Y Fforddk* (The Way) and reprinted in 1970. On the front cover it included an image of Bethania, Ceredigion. This translation was prepared by Ieuan Davies, a Congregational minister.

The Gospel of Matthew was prepared by T. Glyn Thomas (who died in 1973) a Congregational minister in Wrexham. The Gospel of Mark was prepared by J. S. Williams, a Baptist minister. The Gospel of Luke was prepared by Dafydd Owen, a Presbyterian Church of Wales minister. Then the four Gospels were produced in 1971 as k Y Ffordd Newyddk* (The New Way), which was reprinted in 1972. This included a revised edition of the Gospel of John. On the front cover it included an image of Bethlehem, Carmathenshire. The translation included some images by Annie Vallatton, as used in the English k Good News Biblek*.

The original plan was to produce the whole New Testament in this style. But then this plan was abandoned because the Welsh churches had committed themselves to preparing a new translatuin of the whole Bible. In fact k Y Testament Newyddk* (the New Testament) part of k Beibl Cymraeg Newyddk* (New Welsh Bible) was printed and launched at Bangor Cathedral on St David's Day in 1975.

Digital Edition

These items were digitised in 2019, from originals in the Bible Society collection at Cambridge. This was done as part of the Bible Societyʼs Welsh Scriptures Digitisation Project. 

Publisher

British & Foreign Bible Society

Other Versions from This Publisher

An Bibel Kernewek 2020An Bíobla Naomhtha 1817 (Bedell)An Sowter 1997Aneityum Gospels 1863Ashiri Aeuitaknup, Iyohaichish, Yona 1897Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Bibela ea Boitsépho 1890 (Sechuana Tlhaping - Moffatt Bible)Biblija - Pe Baltitko Romani čib (Romanes) 2019Book Hoa Matthew 1816Bullom So Prayer Book Selections 1816Contemporary English Version (Anglicised) 2012Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Cyfieithiad Briscoe 1853-94 (Test. Newydd a rhannau o'r Hen Dest.)Darby's Translation 1890Detholiad o’r Salmau 1936 (Lewis Valentine)Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752Duw ar waith - Y Newyddion da yn ôl Marc 1990E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Arlija Balkan Romani - Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019Embéo e Majaró Lucas 1837 (Caló)Enjil Yesu 1912 (Nubian Kenuzi Gospels)Fu in Ma-tai 1904Féké Testament 1947Good News Bible (Anglicised)Good News Bible (Anglicised) 1994Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib 1875 (Sinte - Italia)Iaai Bible 1901 (New Caledonia)Iesu Keriso imo pai-dubi naiba kitouti dubu nou pai mea 1941Inji’l i Muqaddas 1955Isezerano Risha 1967Iṅǵīl Yesū El-Messīhnilin, Markosin Fāyisīn Nagittā 1885Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Juɛl a pwɔdɛn tɛ Mak 1947Jóhannesar Evangelium 1908Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863 (Georges Métivier)La Sankta Biblio 1926 (Esperanto Londona Biblio)Lek Jot de Jecu Kritho 1940Lemefeme da Yesu Kristo. Markus 1915 (Bacama)Levr ar Psalmou 1873 (Williams)Lingjili Matthew ki nache 1816Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)Lis Evangèli 1903 (Provençal)Lu Vanzèli seònd S. Matìe 1860Ma'di Book of Ruth 1938MakrMark añgw’a téndé 1938Marku mau sau 1951; ZaiwaMattheo 1911 (Evangelho de S. Mattheus - XiPuthshu)Methelokên Hezretê Silêman 1947Ne Saint John 1804Ne Saint Mark 1774Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1936 (Bosnia)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912 (Sinte)O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Ootech oochu Takeh niya-Tinkles St. Mark 1886Pened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Psalms of David in Metre 1650 (Scottish Psalter)Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1885, 1895Rut, la Cantica di li Cantici, e Matteu 1861 (volgarizzato in dialetto siciliano)Salmau Cân 1621 (Edmwnd Prys)Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)Salmau Dafydd Broffwyd 1603 (Edward Kyffin)Segala Surat Perdjanjian Baharu Maha Besar Tuhan Jesus Christos 1877Sherbro Parables in Matthew and Luke 1839St Paul from the Trenches 1916Tandu tani adea ngoro ta tišile Marako tini. Tandu tani adea ngoro ta tišile Matayo tini.Te Paipera Tapu 1952Testamant Nevez 1897 (Jenkins)Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a'r Salmau Salesbury 1567Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Tolomaku Portions 1909Uet-Apuaté Etong Luka 1905Vangheilu al Matheu 1889Wel puat̤ ci Mak ke gor 1916Wester Boswell Scripture Selections 1874Y Ffordd Newydd - 4 Efengyl mewn Cymraeg Byw 1971Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 1898Zabúr 1863 (Roman Urdū)Évangile de Saint Matthieu 1855 (de Sacy)Библия - Пэ Балтитко Романи чиб (Романэс) 2019Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка, 1962ꓟ˗ꓘꓳ ꓕꓰ˗ꓷ 1932

Available Versions

Total Versions:2,443
Total Languages:1,684

Make it your Bible

Highlight or Bookmark your favorite verses, make Verse Images that you can share, and attach public or private Notes to Bible passages.

Create Your Free Account

Free Reading Plans and Devotionals

Bible Plans help you engage with God's Word every day, a little at a time.

Browse All Plans

Download the Free Bible App

Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. Enjoy hundreds of versions, including audio, all on your mobile device.