จดหมายฝากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ และพระธรรมกิจการ

จดหมายฝากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ และพระธรรมกิจการ

85 วัน

ในการอ่านจดหมายจาก อ.เปาโล นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แผนการอ่านนี้ได้ถูกรวบรวม และนำเสนอโดยเพื่อนๆ จาก YouVersion แผนการอ่านนี้จะช่วยให้คุณได้อ่านจดหมายฝากทุกฉบับในพันธสัญญาใหม่ และเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น เราได้นำพระธรรมกิจการฯ มาอธิบายเผื่อไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้เผยแพร่

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว