ลูกา

ลูกา

12 วัน

แผนการอ่านง่ายๆ นี้จะนำคุณอ่านพระกิตติคุณจากพระธรรมลูกาตั้งแต่ต้นจนจบ

ผู้เผยแพร่

แผนการอ่านนี้จัดทำโดย YouVersion.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว