โรม

โรม

8 วัน

แผนการอ่านง่ายๆ นี้จะนำคุณศึกษาพระธรรมโรม และสามารถใช้ได้ ทั้งสำหรับการศึกษาส่วนตัว และการศึกษาพระคัมภีร์เป็นกลุ่ม

ผู้เผยแพร่

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 250000 คนที่อ่านจบแล้ว