พันธสัญญาเดิม - ผู้เผยพระวจนะใหญ่

พันธสัญญาเดิม - ผู้เผยพระวจนะใหญ่

60 วัน

แผนการอ่านที่เรียบง่ายนี้ จะนำคุณอ่านพระคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะใหญ่จนจบ ซึ่งประกอบไปด้วย อิสยาห์ เยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ เอเสเคียล และ แดเนียล เพียงอ่านวันละไม่กี่บท นี่เป็นแผนการอ่านที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว หรือศึกษาด้วยกันเป็นกลุ่ม

ผู้เผยแพร่

แผนการอ่านนี้จัดทำโดย YouVersion.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: www.youversion.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 50000 คนที่อ่านจบแล้ว