1 & 2 เปโตร

1 & 2 เปโตร

4 วัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์นี้ เป็นแผนง่ายๆ ที่จะพาคุณอ่านพระธรรม 1 & 2 เปโตร และเหมาะสำหรับการศึกษาทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม

ผู้เผยแพร่

แผนการอ่านนี้จัดทำโดย YouVersion.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 250000 คนที่อ่านจบแล้ว