ใช้เวลาของคุณเพื่อพระเจ้า

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน
"ใช้เวลาของคุณให้เกิดผลสูงสุด"

เมื่อผมเป็นเด็กประถม คนรอบข้างมักจะถามผมว่า "หนูชอบวิชาอะไรมากที่สุด?" บ่อยครั้งที่คำตอบของผมเป็นหนึ่งในสองอย่าง ผมมักจะตอบว่า "สันทนาการ" หรือไม่ก็ "พละ" คำตอบของผมแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดภายในจิตใจ ผมต้องการที่จะเล่นมากกว่าที่จะทำงานอย่างจริงจัง อันที่จริง ผมครุ่นคิดเกี่ยวกับปรัชญาครอบจักรวาล "ทำไปทำไมกัน?" คำถามนี้วนเวียนอยู่ในหัวขณะที่ผมกำลังเดินไปโรงเรียน ด้วยการเดินเขย่งก้าวกระโดดไปตามทางเดิน จินตนาการว่าตัวเองกำลังเดินไต่ลวดเหมือนกับนักแสดงกายกรรมในคณะละครสัตว์

ผมถามตัวเองเกี่ยวกับความหมายของชีวิต และอยากรู้ว่าทำไมผมต้องใช้เวลาห้าวันต่อสัปดาห์ทำในสิ่งที่ผมไม่อยากจะทำ เพื่อที่ผมจะได้เล่นตามที่อยากจะเล่นในสองวันสุดสัปดาห์ ผมมักจะอยู่ที่สนามเด็กเล่นของโรงเรียนเป็นชั่วโมงก่อนโรงเรียนเริ่ม - ไม่ใช่เพราะว่าผมอยากจะทำให้หัวแล่นก่อนจะเริ่มเรียน แต่ผมอยากจะ "ชดเชย" ช่วงเวลาที่ผมจะต้องเรียนอย่างหนักตลอดทั้งวันด้วยการเล่นให้เต็มที่ตลอดทั้งชั่วโมงที่สนามเด็กเล่นก่อนที่ระฆังจะดังขึ้น สำหรับผม ช่วงเวลาชดเชยมีคุณค่าและความหมายอย่างยิ่งในทุก ๆ นาที เหมือนกับการได้เล่นอย่างเต็มที่ก่อนที่จะเริ่มเรียนหรือทำงาน

ผมจึงได้เข้าใจว่า เหตุใด อ.เปาโลกล่าวว่า "จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย" (เอเฟซัส 5:16) เรื่องของผมอาจจะไม่ตรงกับเรื่องของ อ.เปาโลซะทุกอย่างทีเดียว เรื่องของ อ.เปาโล เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทรงเรียกเข้าสู่การเป็นผู้ที่เกิดผล ใช้การได้ ในแผ่นดินของพระคริสต์

ต่อหน้าพระเจ้า : ในการทรงสถิตของพระเจ้า : อยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า

คุณได้ใช้เวลาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผ่นดินของพระเจ้าหรือไม่?

ลิขสิทธิ์ของพันธกิจลิโกเนียร์ (Ligonier Ministries) คุณสามารถขอรับหนังสือฟรีจาก R.C. Sproul ได้ที่เว็บไซต์ Ligonier.org/freeresource