สิ่งยั่วยวนใจตัวอย่าง

Temptation

วันที่ 1 จาก 7

"The devil made me do it!" This is an excuse that many people use to justify falling into temptation or losing control. While it is true that the enemy is roaming the earth, seeking people to destroy, it is also true that a Christ follower has the power of God living inside of them. Is it wrong to be tempted? Who is responsible when you give in to temptation or lose control? Do you have some options when you find yourself in a tough situation? The Bible has many things to say about temptation and self-control. Dig in to find out!

ข้อพระคัมภีร์

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา