Áno, MÁTE modlitbu!

Day 6 of 6 • This day’s reading

Devotional

„Šesť kľúčov k zdravej a vyváženej modlitbe – druhá časť“
4. Vyjadrite svoje osobné potreby a túžby Bohu a požiadajte ho o ich naplnenie. „Chlieb náš každodenný daj nám dnes...“ 
Božia láska k vám je hlboká, nekonečná a bezpodmienečná. V Biblii je často prirovnávaná k súcitu milujúceho otca voči svojmu dieťaťu. Chce počuť od svojho dieťaťa (to ste vy). Chce počuť o vašom živote, vašich potrebách a túžbach a chce, aby ste k Nemu prišli pre tieto potreby. Jeho láska k vám ho poháňa, aby vám požehnal viac, ako vôbec dokážete dúfať. 
5. Požiadajte Boha, aby vám odpustil vaše hriechy, majúc na pamäti vašu potrebu odpustiť iným, ktorí možno ublížili vám.. „A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.“
Požiadanie Boha, aby nám odpustil naše hriechy začína najprv priznaním si týchto hriechov a potom ich vyznaním Bohu. 
„Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“ 1. Jánov 1:9
Môžete si byť istí, že Boh vám odpustil a očistil vás od vašich hriechov. S týmto odpustením je tu aj sloboda od viny, hanby a odsúdenia. 
Ale Boh tiež žiada, aby rovnako ako on odpustil nám, sme odpustili aj my druhým, ktorí nám mohli ublížiť. Rovnako ako prijatie odpustenia od Boha prináša slobodu, tak odpustenie iným prináša slobodu od horkosti, závisti a zabraňuje tomu, aby nás rany z minulosti naďalej boleli. 
Prijímanie a dávanie odpustenia je základom života v Kristovej slobode. 
6. Modlite sa za Božie vedenie, aby ste sa vyhli pokušeniam a situáciám, ktoré nemusia viesť k Nemu. „ ... neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“
Boh nám odpustil naše hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti, ako sľúbil v 1. Jánovi 1:9, ale stále sa stretávame s pokušením, existujúcim v tomto padlom svete. Táto časť Pánovej modlitby zdôrazňuje nielen význam pokoja a spokojnosti plynúcich z odpustenia, ktoré nám Boh dáva, ale aj dôležitosť toho, aby sme sa v budúcnosti vyhýbali hriechu. Zatiaľ čo Boh odstraňuje duchovný trest hriechu tým, že nám odpúšťa, neodstraňuje nevyhnutne škodlivé následky hriechu. Z tohto dôvodu je dôležité modliť sa za Božiu pomoc, aby sme sa vyhli pokušeniu.


 


Začnite Bohu v modlitbe denne dávať čokoľvek, čo mu môžete radostne dať. Boh nemá pre vás dennú kvótu na stretnutie s ním. Okrem toho bude občas náročné udržať si pozornosť a vyhnúť sa „zadriemaniu“. Nenechajte sa odradiť. Uvedomujte si, že budete požehnaní Bohom, keď mu v modlitbe vyhradíte svoj čas!