Áno, MÁTE modlitbu!

Day 1 of 6 • This day’s reading

Devotional

„MÁME modlitbu!“
V dnešnej spoločnosti mnohí vidia modlitbu ako neefektívny spôsob prekonávania životných skúšok. Niektorí ľudia sa vlastne vôbec nemodlia. Iní sa modlia až po tom, čo vyskúšajú všetko ostatné.
Ale Boh nikdy nechcel, aby sme modlitbu v našom živote považovali za poslednú možnosť prekonania zložitých okolností, keď sme už vyčerpali všetky ostatné možnosti a zdroje. Pravda je, že Boh chce, aby modlitba bola stredobodom života každého kresťana: prvým miestom, na ktoré ideme, keď to potrebujeme, nie posledným. Chce, aby sme sa s ním rozprávali ( každý deň, v našich časoch núdze a nedostatku, ako aj v časoch hojnosti a naplnenia. Boh chce tiež prejaviť svoju lásku rôznymi spôsobmi tým, že s nami neustále komunikuje, keď sa modlíme. 
Modlitba je kľúčom k pozitívnym zmenám v našich životoch a okolí a je základom pre rast v našom kráčaní s Bohom. 
„Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.“ Jakub 5:16