Áno, MÁTE modlitbu!

Day 4 of 6 • This day’s reading

Devotional

„Boží model pre efektívnu osobnú modlitbu“
Pánova modlitba je jednou z najznámejších častí Biblie. Väčšina ľudí vie Pánovu modlitbu spamäti alebo ju aspoň rozpoznajú, keď ju počujú. Ježiš usmernil svojich učeníkov: 
„Vy sa teda modlite takto: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“ Matúš 6:9 – 13
Pánova modlitba je jednou z najviac citovaných modlitieb až dodnes. Ale keď Ježiš dal tieto vzácne slová svojim učeníkom, Jeho zámerom bolo ísť oveľa ďalej, ako poskytnúť nám účinnú modlitbu na zapamätanie. Dal nám dôležitý rámec, na ktorom máme založiť všetky naše modlitby. 
Premýšľajte chvíľu o tom, čo má tendenciu obmedzovať vás, keď sa modlíte a aké prekážky modlitby máte. Možno máte tendenciu sústrediť sa príliš na seba. Možno sa počas modlitby ľahko rozptýlite, alebo dokonca máte tendenciu zaspať. Sú to bežné problémy, ktoré z času na čas zažívame všetci. 
Pánova modlitba poskytuje základ na prekonanie týchto tendencií a prekážok, keď ju rozložíme na časti, ktoré uvádzame ďalej v tomto texte.