Áno, MÁTE modlitbu!

Day 2 of 6 • This day’s reading

Devotional

„Boh chce, aby sme sa s ním rozprávali“
Jedným z mnohých dôvodov, prečo sa modlitba považuje za poslednú možnosť, keď čelíme problémom je to, že máme nepresné vnímanie Boha. Niekedy sa mylne domnievame, že Boh má iba vzdialený, neosobný záujem o naše životy. Faktom však je, že Boh sa osobne zaujíma o váš život . Stvoril vás pre svoje potešenie a chce pracovať vo vás a prostredníctvom vás! 
Modlitba je jednoducho definovaná ako komunikácia s Bohom. Premýšľajte o blízkom priateľstve, ktoré máte. Iste, táto osoba je tu pre vás aj vtedy, keď to potrebujete, ale rozprávate sa spolu stále, však? Zdieľate svoje životy, však? Boh chce byť vaším najlepším priateľom. Môžete Mu povedať všetko a čokoľvek. Môžete sa s Ním smiať, môžete s Ním hovoriť o svojom dni, môžete k nemu byť úprimní, môžete mu vyjadriť túžby svojho srdca. Pointa je v tom, že to chce všetko počuť! Boh veľmi túži po tom, aby ste s Ním mali dôvernú osobnú komunikáciu. 
„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem jesť s ním a on so mnou.“ Zjavenie 3:20
Ježiš klope na dvere nášho srdca a túži po vzácnom čase spoločenstva s nami na osobnej úrovni. Jednoduché otvorenie týchto dverí Ježišovej jemnej žiadosti o spoločenstvo je začiatkom úspešného, efektívneho a prospešného modlitebného života naplneného Božím požehnaním. 
Boh je v živote skutočným útočiskom a chce nám ukázať svoju vernosť a lásku – žiadna výzva pre neho nie je nikdy príliš veľká – jednoducho chce, aby sme sa s ním rozprávali. 
„Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce! Boh je naším útočiskom.“ Žalm 62:9