Áno, MÁTE modlitbu!

Day 5 of 6 • This day’s reading

Devotional

„Šesť kľúčov k zdravej a vyváženej modlitbe – prvá časť“
1. Spoznaj toho, s kým sa rozprávaš. „Otče náš, ktorý si na nebesiach...“
Keď Ježiš usmernil Svojich učeníkov, aby oslovovali priamo Otca, táto myšlienka sa pravdepodobne stretla s prekvapenými pohľadmi. Jediný spôsob, ako obyčajný človek mohol v celom Starom zákone vyjadriť žiadosti k Bohu, bol skrze kňaza. Našťastie, Ježiš to prišiel všetko zmeniť. 
Vďaka dokonalej obete Ježiša na kríži, ktorou prikryl náš hriech, veriaci teraz majú možnosť priamej komunikácie s Otcom. Preto sa modlíme k nášmu Nebeskému Otcovi „v mene Ježiša“. Avšak pre modlitbu neexistujú žiadne stanovené formulky a modliť sa k Ježišovi je rovnako zmysluplné, ako oslovovať samého Otca. Najdôležitejšie je mať na pamäti, že medzi vami a Bohom teraz neexistuje žiadna komunikačná bariéra. 
2. Zamyslite sa nad tým, čo Boh urobil pre vás a vyjadrite mu za to svoju úctu a vďaku. „ ...posväť sa meno Tvoje...“
Vyhradením časti vašej modlitby na chválu a poklonu odstránite zameranie na seba. Zatiaľ čo Boh chce počuť naše potreby a túžby, chce tiež, aby sme preukázali vďačnosť za všetko, čo urobil, a aby sme si uvedomili, že to nie je „všetko o nás". V skutočnosti je to naozaj všetko o Ňom. On je Boh hojnosti a lásky, a chvála a česť patria Jemu. Keď sa zamyslíte nad požehnaniami, ktoré vám Boh dal a nad neuveriteľnou výsadou, že ste vo vzťahu s Ním, bude ľahké mu vyjadriť svoju vďačnosť, poklonu a úctu. Bude pre vás tiež ťažšie sústrediť sa na seba. 
3. Modlite sa, aby Božie úmysly pre Jeho Cirkev a pre váš život boli splnené v plnom rozsahu. „ ... príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak i na zemi.“
Živá a efektívna modlitba prichádza, keď našu myseľ zbavíme problémov minulosti a zameriame ju na úžasné možnosti budúcnosti. Neustále zotrvávanie vo vašej minulosti bude slúžiť len na obmedzenie vašej budúcnosti. Osvojte si Boží pohľad a nedovoľte minulým problémom alebo zlyhaniam pohlcovať vaše myšlienky a obmedziť vaše zmýšľanie. Vyjadrite Bohu svoju túžbu dosiahnuť svoj plný potenciál v Kristovi a požiadať ho, aby vám pomohol rozšíriť vašu víziu a vaše sny. Chce, aby ste v živote naplnili svoje poslanie a tiež poslanie Jeho Cirkvi.