Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

DAY 7 OF 7

Niet Langer Gewoon


Het Goddelijke vuur dat voortkomt uit de doop van de Heilige Geest verandert onze status van gewoon naar buitengewoon. Je neemt een Goddelijk mandaat en opdracht aan zodat je niet langer voor jezelf leeft; je geeft je angsten en ambities over en neemt een Goddelijk doel aan. Je wordt een speciaal vat.


Mozes had veertig jaar lang struiken en gewassen gezien. Hij staarde er niet naar en bestudeerde ze ook niet. Ze zijn niets bijzonders; niet gecultiveerd, kleurrijk of bloeiend. Ze zijn eigenlijk vaak best oninteressant en lelijk. God nam echter één van die heel gewone struiken en maakte die buitengewoon. Hij vloog in brand maar werd niet verteerd (zie Ex. 3:2). Toen sprak Hij vanuit deze struik; de stem van de brandende struik. Mozes was eigenlijk net zoals die struik, gewoon en niet zo interessant. Hij was slechts een stuk drijfhout; een voortvluchtige moordenaar die zich verstopte voor het recht, zonder toekomst. Hij was maar een herder en in die tijd keken Egyptenaren neer op herders (zie Gen. 46:34).


Mozes zag dat de struik brandde zonder op te branden. Hij besefte niet dat dit een moment was dat zijn leven totaal zou veranderen. Hij was nieuwsgierig en liep er vol verbazing naartoe. Een Goddelijke vlam laaide op uit de struik en belandde in het diepst van zijn ziel. Mozes, een sterveling, werd een levende vlam! In Hebreeën staat dat God Zijn dienaren inzet als een vlammend vuur (zie Hebr. 1:7, NBV).  Op die gegeven dag dat jij je wendt tot de brandende struik, zul jij ook niet langer gewoon zijn.


“Evangelisatie is een vurige strijdwagen met een boodschapper die in vuur en vlam staat en op vurige wielen een gloeiend evangelie verkondigt! Laat je leven tot een strijdwagen maken door de Heilige Geest.” – Reinhard Bonnke.

Scripture

About this Plan

Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

Jij hebt een dynamische, dodenopwekkende kracht in jou! Evangelist Reinhard Bonnke heeft krachtige lessen en dynamische ‘powerpoints’ geschreven over de Heilige Geest. Elke serie zal jouw ideeën over de Heilige Geest, ze...

We willen CfaN Christ For All Nations bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.cfan.eu

About The Publisher