Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

DAY 3 OF 7

Het Vuur van God in Jezus


Voor sommigen was het een plaats van aanbidding. Voor anderen was het een plaats om zaken te doen, om hoe dan ook in hun onderhoud te kunnen voorzien. Voor de Zoon was het Zijn Vaders huis; heilige grond en een plaats voor de redding, genezing en bevrijding van de natiën. Dat was de reden waarom Hij een zweep ter hand nam tegen de wisselaars, dieven en overtreders. Hij riskeerde daarmee Zijn leven en maakte de Farizeeërs woedend. Met de eer van Zijn Vader op het spel en de bevrijding van de natiën in gevaar, vond Hij het zelfs de dood waard. Hij zou ervoor naar het kruis gaan als Hij moest. O, wat een passie!


Wat de menselijke ervaring betreft, vertaalt Gods vuur zich in passie; het soort passie dat we in Jezus zagen. Die passie toonde zich echter niet alleen in Zijn woorden, want toen Jezus voor de laatste keer naar Jeruzalem ging, lezen we dat Hij voor de leerlingen uit liep. Zij zagen dat Hij Zich haastte (zie Marc. 10:32, NBV). De reden? Het vuur in Zijn ziel zette Hem ertoe aan!


Toen ze in Jeruzalem kwamen, zag Jezus de ontheiliging van de tempel. De discipelen kregen toen nog meer bewijs van Zijn hartstochtelijke gevoelens. Zijn reactie veranderde Hem in een ontzagwekkend Persoon. De discipelen werden herinnerd aan de woorden in Psalm 69:10 (NBV): ‘De hartstocht voor Uw huis heeft mij verteerd…’ Dit was echter een boosheid die voortkwam uit liefde, niet uit een kille woede. Jezus was geen uitzinnige fanaticus; Hij hield alleen van Zijn Vaders huis. Hij verlangde ernaar om mensen in de tempel te zien die God aanbaden in vrijheid en blijheid. De commercie in de tempel had dit alles verpest. Zijn hart explodeerde daardoor als een vulkaan. Het vuur van de Heilige Geest in Zijn ziel bracht Hem ertoe om de tempel te reinigen.


De kinderen, de blinden en de verlamden gingen echter niet weg en Hij genas hen (zie Matt. 21:14-16). Dat was sowieso Zijn oorspronkelijke plan en dat was waarschijnlijk de reden waarom Zijn boosheid zich op die manier uitte. Zijn verontwaardiging had vreugde tot doel en dat lukte. De kinderen zongen uiteindelijk ‘Hosanna!’About this Plan

Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

Jij hebt een dynamische, dodenopwekkende kracht in jou! Evangelist Reinhard Bonnke heeft krachtige lessen en dynamische ‘powerpoints’ geschreven over de Heilige Geest. Elke serie zal jouw ideeën over de Heilige Geest, ze...

We willen CfaN Christ For All Nations bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.cfan.eu

About The Publisher