Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

DAY 2 OF 7

Jezus Werd Gedoopt in de Heilige Geest


Jezus werd verwekt door de Heilige Geest maar voor Zijn bediening had Hij toch de doop in de Heilige Geest nodig. Terwijl Johannes de Doper Jezus doopte in de Jordaan, vond er namelijk een tweede doop plaats. De Geest van God daalde op Hem neer in de vorm van een duif, maar niet als een vlam aangezien er niets was in Jezus wat verbrand moest worden.


Jezus is het grote voorbeeld voor christenen en Hij werd in de Heilige Geest gedoopt! De evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes vermelden deze gebeurtenis alle vier. In het evangelie van Johannes staan echter meer details. Johannes de Doper, de voorloper van Jezus, zegt: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten’ (Joh. 1:32).  Jezus Zelf bevestigde dit met deze woorden: “’De Geest van de Heer rust op Mij, want hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen…’” (Luc. 4:18, NBV). In Handelingen 10:38 zei Petrus dat God Jezus van Nazaret bekleedde met de Heilige Geest en met kracht. Johannes de Doper zei ook iets prachtigs: ‘Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest’ (Joh. 1:33).


Christus kreeg als mens deze ervaring van God zodat Hij zou weten hoe de volmaakte menselijke ervaring hoorde te zijn. Hij was de eerste van de tallozen. Hij was de eerste mens op aarde die gedoopt werd in de Heilige Geest. In Johannes 3:34 staat dat God de Geest in overvloed geeft (NBV). In Johannes 1:16 verkondigt Johannes: ‘Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt' (NBV). Het feit dat hetgeen Hij ontving voor ons was, is gewoonweg geweldig! Hij werd voor ons vervuld en uit Zijn oneindige volheid zijn wij vervuld.

About this Plan

Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

Jij hebt een dynamische, dodenopwekkende kracht in jou! Evangelist Reinhard Bonnke heeft krachtige lessen en dynamische ‘powerpoints’ geschreven over de Heilige Geest. Elke serie zal jouw ideeën over de Heilige Geest, ze...

We willen CfaN Christ For All Nations bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.cfan.eu

About The Publisher