Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

DAY 4 OF 7

Het Is voor Iedereen


De Heilige Geest wordt niet aan de hand van een loterij verdeeld, waarbij slechts enkele mensen worden gekozen om Hem te ontvangen. Het gaat hier niet om een soort kansspel en er zijn ook geen winnaars of verliezers. Wie door God wordt geroepen, rust Hij toe. Er is meer dan genoeg kracht voor iedereen. Niemand wordt buitengesloten en niemand krijgt restjes. Diskwalificeer jezelf dus niet als je al bent aangenomen.


De Bijbel is helder en duidelijk. De doop in de Heilige Geest is niet alleen voor enkelen van Gods ‘favorieten’. Nee, God heeft geen favorieten; we zijn allemaal Zijn favorieten! In Handelingen 2:3-4 lezen we dat er op de pinksterdag 120 mannen en vrouwen vergaderd waren in een bovenkamer in Jeruzalem. ‘Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de heilige Geest …’. Dit was geen toeval en geen LOTERIJ! Alle 120 ontvingen en ‘allen’ werden vervuld. Hun geslacht telde niet, noch hun leeftijd, ras of status in het leven.


Iemand in de hemel moet wel hun hoofden hebben geteld aangezien er een vlam op ieder hoofd landde. Als jij een hoofd hebt, heeft God een vlam voor jou. Op dit moment rekent Hij jou erbij. Vergeet het niet dat je  kracht zult ontvangen! (zie Hand. 1:8). Stel je voor: jouw hoofd wordt een landingsbaan voor het vuur van de Heilige Geest. Hij landt en blijft, om nooit weer op te stijgen!


Op die pinksterdag ontvingen alle 120 de doop in de Heilige Geest. Niemand werd overgeslagen. Het waren niet alleen de twaalf bekende apostelen die zo dicht bij Jezus leefden. Misschien waren ze niet beroemd, maar ze waren trouw. Ze kwamen naar de bovenkamer en wachtten op de belofte. De Heilige Geest kwam op iedereen en een vlam landde op al hun hoofden – 120 vlammen voor 120 getrouwen. Als jij opdaagt, zul je een vlam van kracht hebben voor jouw opdracht.

Scripture

About this Plan

Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

Jij hebt een dynamische, dodenopwekkende kracht in jou! Evangelist Reinhard Bonnke heeft krachtige lessen en dynamische ‘powerpoints’ geschreven over de Heilige Geest. Elke serie zal jouw ideeën over de Heilige Geest, ze...

We willen CfaN Christ For All Nations bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.cfan.eu

About The Publisher