ការ​ស្ដាប់​បង្គាប់

ការ​ស្ដាប់​បង្គាប់

2 សប្ដាហ៍

ព្រះ​យេស៊ូ​បាន​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​ដោយ​ផ្ទាល់​ថា​ នរណាដែល​ស្រលាញ់​ទ្រង់​ នឹង​ស្ដាប់​បង្គាប់​ទ្រង់។ ការ​ស្ដាប់​បង្គាប់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​មាន​សារៈសំខាន់បំផុត​ចំពោះទ្រង់ មិន​ថា​ការ​ស្ដាប់​បង្គាប់នោះ​ត្រូវការ​ចំណាយ​អស់​អ្វី​ក៏ដោយ។ គំរោងការមេរៀន​នៃ "ការ​ស្ដាប់​បង្គាប់" ត្រូវ​បាន​រៀបចំឡើង​តាម​រយៈ​ខ​គម្ពីរ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ការ​ស្ដាប់​បង្គាប់ មាន​ដូចជា៖ ការ​ថែរក្សានូវ​ផ្នត់គំនិតថ្លៃ​ថ្នូរ តួនាទីនៃការ​ប្រណី​សណ្ដោស ការដែលការ​ស្ដាប់​បង្គាប់ដោះលែង​យើង​អោយ​មាន​សេរីភាព និង ផ្ដល់​ពរ​អោយ​ជីវិត​របស់​យើង ព្រម​ទាំង​មេរៀន​ជីវិត​ផ្សេងៗ​ទៀតជា​ច្រើន។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 500000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​